fredag 31 december 2010

Dn - E-papper - 2010-12-31 - Sida 6

Dn - E-papper - 2010-12-31 - Sida 6

Vad ska vi vänta oss av 2011? Det finns skäl att vara skeptisk mot spådomar efter de senaste årens stora prognosmissar. Men man kan ändå vara optimist och hoppas på ännu ett gott år för Sverige.

Bakom oss har vi den svarta svanens år. Sällan har en författare lyckats träffa så rätt som Nassim Nicholas Taleb, när han 2007 kom med succéboken ”The Black Swan”.

Temat för honom var att den ekonomiska framtiden inte går att förutse, eftersom det oväntade händer mycket oftare än alla tror.

Den svarta svanen symboliserar det som, enligt mångas uppfattning, inte finns – men ändå plötsligt visar sig som obestridlig verklighet. Så var det när européerna kom till Australien och upptäckte att alla svanar inte är vita, utan även kan ha annan färg.

I nutid gäller den svarta svanen sådant som på förhand verkar helt osannolikt men får dramatiska följder om det ändå inträffar. Efter en händelse av detta slag ändras bilden av vad som ligger inom det troligas gränser. Det kan vara en kärnkraftsolycka som Harrisburg, ett terrordåd som vid World Trade Center eller en naturkatastrof som tsunamin.

Liknande gäller för en finanskris av sådan omfattning som Världen nyligen har gått igenom. Den var inte förutsedd bland experter och fick omskakande konsekvenser både för enskilda människor och den globala ekonomin. Prognosmakarna i Sverige och på andra håll blev helt tagna på sängen.

Under några år före krisen befann sig världen i ett tillstånd som kallades ”det stora lugnet”. Skenbart verkade det som om allt gick åt rätt håll, trots att obalanserna växte. USA:s underskott blev allt större, skuldsättningen i många länder ökade och risktagandet steg på finansiella marknader.

På ytan såg det mesta ändå bra ut. Varningar hade svårt att få gehör när allt ändå fortlöpte som väntat. Vid denna tid – fram till 2007 – gick det att göra träffsäkra konjunkturprognoser, där avvikelserna inte behövde bli större än några tiondels procentenheter.

Därefter kom krisen där alltihop bröt samman, med väldiga prognosmissar från 2008 och framåt. Sverige drabbades främst genom att våra exportmarknader kollapsade, vilket betydde tvärstopp för industrin. Följden blev ett BNP-fall som gick helt utanför vad någon hade förutsett.

Återhämtningen därefter blev också snabbare än vad prognosmakarna föreställt sig.

Även om facit för 2010 ännu inte är klart, så rör det sig för svensk del om ett rekordår i fråga om tillväxt. Nedgången blev djupare än i de flesta OECD-länder, men rekylen uppåt är starkare än någon annanstans.

Konjunkturinstitutet, vars prognoser har slagit ungefär lika fel som andras, spår nu att Sverige ska få en BNP-ökning med 3,8 procent under 2011 (se grafiken). Det är svårt att veta hur mycket man ska lita på detta efter allt som har varit. Men i så fall finns det lika stor anledning till skepsis mot Riksbankens prognos på 4,4 procent eller Danske Banks 2,5 procent – för att nämna några av ytterligheterna.

Spridningen är ovanligt stor, med tanke på att prognosmakarna brukar gå i flock. Alla kan inte ha rätt, men denna gång kan åtminstone någon få det. Chansen finns att 2011 blir året där utvecklingen återgår till det normala, som går att någorlunda förutse.

Ännu kan man vara optimist och hoppas på att konjunkturuppgången inte tappar alltför mycket i styrka. Men de imponerande siffrorna hittills grundas delvis på att företagen återställer sina lager, vilket inte kan fortgå särskilt länge till. Faran kommer annars främst utifrån: finansoro och åtstramningar i delar av Europa kan betyda att det går trögare på svenska exportmarknader, särskilt om kronan stärks i överkant.

Hotet är dock inte så stort under nästa år som det kan bli längre fram. Även vid en fördjupad kris i euroområdet dröjer det innan effekterna får fullt genomslag i Sveriges ekonomi.

Riskerna verkar bli större under 2012 och därefter, också för en bubbla på den svenska bostadsmarknaden. Mest oroande på kort sikt är att arbetslösheten sjunker alltför långsamt från sin alltjämt höga nivå.

Problemen är dock väsentligt mindre än i många andra länder, Vi ska vara glada över att Sverige har stark ekonomi och samtidigt inse att inga framgångar kan tas för givna. Gott nytt år!

johan.schuck@dn.se 08-738 14 04

Dn - E-papper - 2010-12-31 - Sida 4

Dn - E-papper - 2010-12-31 - Sida 4

Experter tror på gott nytt börsår i Sverige

Stockholmsbörsen tillhör världens bästa i år och analytikerna tror även på ett bra 2011. Men osäkerhet kring hur USA:s ekonomi utvecklas, och hur Kina ska hantera tillväxt kontra stigande inflation kommer att prägla det nya året.

Med en uppgång på en bit över 20 procent står sig Stockholmsbörsen ytterst väl i den globala konkurrensen.

– Det handlar framför allt om två olika saker: De svenska bolagen har gynnats oerhört mycket av den cykliska återhämtningen i världen. Och så har Sverige ordning och reda på statsfinanserna, säger Peter Karlsson, analyschef på Handelsbanken.

Bolag som SKF och Autoliv kan tacka Kina för en stor del av framgångarna. Fordonsbranschen har kommit i gång, vilket lett till stora vinstökningar för Volvo och Scania.

– Jag tror att de svenska bolagen var väldigt snabba med att skära i kostnaderna. När det börjar vända får de superfina marginaler, säger Maria Malmqvist, analyschef på CMC Markets.

De låga räntorna har också spelat en roll för börsens uppgång, genom att det i praktiken eliminerat andra möjliga sparformer.

– Att det inte funnits någon annanstans att göra av pengarna har bidragit till att aktier, och även råvaror, gått upp. När räntorna börjar stiga igen blir det ett alternativ för sparande, säger Maria Malmqvist.

Kinas ekonomi fortsätter att rusa fram, men börsen i Shanghai har gått desto sämre. En förklaring enligt analytikerna är att marknaden är omogen.

– Det är mycket kapital av spekulativ karaktär som rusar in och ut, vilket gör de kinesiska börserna svåra att prognostisera, säger den oberoende analytikern Peter Malmqvist.

Det stora olycksbarnet bland börserna är dock Grekland, som sjönk långt över 30 procent. Inte oväntat mot bakgrund av skuldkrisen.

Experterna som DN Ekonomi talat med är optimistiska till den svenska börsen även nästa år. Runt 20 procent upp igen tror Peter Karlsson och den oberoende analytikern Peter Malmqvist. 10–15 procent spår Maria Malmqvist.

– Men jag ser fler hot mot den positiva bilden än för ett år sedan, säger Peter Malmqvist.

Det största är enligt honom Kina. Många svenska bolag är beroende av en god export dit. Men hur det som kallas världsekonomins Motor ska få stopp på inflationen utan att samtidigt bromsa tillväxten för mycket är en svår nöt att knäcka.

Ett annat hot är den svenska bostadsmarknaden.

– Jag påstår att vi är inne i en bostadsbubbla. Jag tror inte den spricker 2011, men om den gör det kommer det att skapa betydande inhemsk oro.

Peter Karlsson på Handelsbanken lägger till ytterligare en faktor: USA. Att vad som händer där påverkar hela världen märktes inte minst efter sommaren, då den amerikanska ekonomin hade utvecklats svagt. Centralbanken Fed trappade då upp stimulanserna, vilket fick omedelbar effekt på marknaden.

– Vad Fed gör är otroligt viktigt. Så fort man signalerar en åtstramning kommer vi in i ett kritiskt läge, säger Peter Karlsson.

Dn - E-papper - 2010-12-31 - Sida 2

Dn - E-papper - 2010-12-31 - Sida 2

Övergången till euron delar Estland

Tallinn. I morgon blir Estland det 17:e landet att ansluta sig till eurosamarbetet. Samtidigt går valutaunionen igenom sin största kris någonsin, som ingen ännu sett slutet på. Men det oroar inte Estlands regering.

I Tallinn pågår de sista förberedelserna inför firandet på nyårsafton som ska markera övergången till euro.

Men många som pulsar förbi i snön på gatorna runt Teatertorget, där det i kväll blir tal, musik och fyrverkerier, är måttligt entusiastiska. 52 procent av esterna stödde euron i den senaste mätningen.

– Vi hade hoppats att stödet skulle vara högre, men problemen i eurozonen har gjort den mer impopulär. Inflationen har också påverkat, säger finansminister Jürgen Ligi när han tar emot DN Ekonomi på sitt kontor.

Många ester är rädda för att euron ska medföra prisökningar.

Inflationen har varit ett bekymmer under hösten, då den legat på runt fem procent.

– Förklaringarna till det ligger utanför Estland. Världsmarknadspriserna på bränsle och Mat har stigit. Euron kan inte ges skulden för det, säger Jürgen Ligi.

Själv ser han i likhet med sina regeringskolleger och näringslivet bara fördelar med valutabytet. En inställning som skuldkrisen i Europa inte har ruckat på.

– Majoriteten av vår handel sker med andra euroländer, Sverige är det stora undantaget. Lånen från svenska banker här i Estland är också i euro. Och marknaden litar inte på små valutor. Därför är riskerna att stå utanför större för oss.

På mötesbordet ställer hans assistent fram pepparkakor med eurosymbolen i glasyr på samtidigt som Jürgen Ligi säger att han också ser övergången som kulturellt mycket viktig: först nu blir esterna fullvärdiga européer.

– Vi hör hemma i Europa. Vi vill vara delaktiga, säger han.

Att valutaunionen skulle bryta samman helt och hållet ser han inte ens som en möjlighet.

– Stora ansträngningar har gjorts för att skapa ett samarbete. Jag kan inte föreställa mig vilka ekonomiska kostnader det skulle leda till.

Men att det finns en oro över förmågan hos en del länder att genomföra reformer kan han inte förneka. Han stöder beslutet om en gemensam permanent räddningsfond som fattades i mitten av december. Men euroobligationer tror han inte på.

– Det visar inte på ansvarstagande. Det är strukturförändringar som måste till. Vi tillhör klubben med mer kreditvärdiga och konservativa länder i den här frågan, som Tyskland och Norden.

Estland är på väg ut ur det stålbad som den ekonomiska krisen innebar. Arbetslösheten skenade och var för ett år sedan närmare 20 procent. Nu har den vänt neråt igen, och exportföretagen går bra.

– Vi var snabba och modiga nog att vidta åtgärder, anger ministern som förklaring.

Lönerna sänktes med upp till 15 procent i både privat och offentlig sektor. En lagändring gjorde det enklare för företagen att göra sig av med anställda.

– Flexibiliteten på arbetsmarknaden är en nyckelfråga för att klara sig ur krisen. Ester är smarta, inte sådana som protesterar. De tänker ett steg längre på konsekvenserna. Vi är ett flexibelt folk i jämförelse med andra länder.

Höjd insättningsgaranti efter nyår

Höjd insättningsgaranti efter nyår

Höjd insättningsgaranti och stärkt konsumentskydd vid snabblån. Det är innebörden av några av de nya lagar som som påverkar din privatekonomi som träder i kraft vid årsskiftet.

En viktig förändring för landets alla kontosparare är anpassningen till EU-reglerna om insättningsgaranti när ett kreditinstitut går i konkurs. Den sista december i år höjs insättningsgarantin till 100 000 euro, eller drygt 900 000 kr. Den tidigare nivån var som bekant endast 500 000 kr.

Den 1 januari sänks skatten för de som fyllt 65 år. Skattesänkningen sker genom att grundavdraget höjs ytterligare för denna grupp. De pensionärer med lägst inkomster gynnas mest.

En annan lagändring inför nyår är att energiskatten på diesel höjs med 20 öre. Vidare höjs fordonsskatten för bilar som släpper ut mer än 120 gram koldioxid, från 15 kr till 20 kr per extra gram.

Från årsskiftet stärks även konsumentkreditlagen. En låntagare kan från detta datum ångra ett kreditavtal inom 14 dagar. En annan nyhet är att långivaren måste se till att låntagaren förstår vad avtalet innebär samt om det passar dennes ekonomiska situation. Kreditgivaren blir vidare skyldig att göra en kreditprövning samt att upplysa om hur hög den effektiva räntan är.

Schablonavdraget vid uthyrning av privatbostadsfastighet, privatbostad eller hyresrätt höjs från 12 000 kr per år till 18 000 kr per år.

JOHAN MARKWALL, PRIVATA AFFÄRER

torsdag 30 december 2010

DagensPS.se – Därför blir 2011 bättre än 2010

DagensPS.se – Därför blir 2011 bättre än 2010
Den välkände kolumnisten Fareed Zakaria sticker ut hakan i Time magazine och gör en optimistisk prognos för det år som snart börjar. Kommer han att få rätt? Vissa scenarier är troligare än andra.

Blogg Zakaria inleder med Europa i artikeln Why 2011 Will Be a Happier New Year:

Den verkliga nyheten 2010 är att Europas regeringar har förstått att de både kan, vill och borde rädda euron. Europa kommer att uppnå en hygglig tillväxttakt, liksom Japan. Därmed kommer hela den globala ekonomin att återhämta sig.
Denna optimism bygger på en ganska tunn analys. Jag är inte övertygad att politiker i skuldsatta länder kommer att göra det som måste göras. Nästa tema i artikeln är Kina:
Ledande kinesiska företrädare verkar inse att de kan ha gått för långt i sina anspråk och att de under 2011 kommer att bli mer samarbetsvilliga med USA.
Zakaria pekar på att Kina blivit mer samarbetsvillig om Nordkorea. Att det skulle gälla också andra frågor tycker jag inte är självklart. Då tror jag han har mer på fötterna när han går vidare till nästa konflikthärd:

I Afghanistan har talibanernas offensiv brutits. Tecken tyder på att de förlorar kontrollen i förut starka fästen som Helmand-provinsen. Och i Pakistan finns rapporter om att det ökända terrornätverket Haqqani tappar i styrka. Den afganska armén är i bättre form än tidigare och kan därför mycket väl lyckas med att hålla de områden som koalitionen rensar från talibaner.

Eftersom det handlar om liv och död, hoppas jag mest på att Zakaria får rätt på denna punkt. Det är viktigt för stabiliteten i hela världen att kaoset i Afghanistan kan tyglas av världssamfundet.

Mest realistisk är nog de positiva omdömena om Irak:

Irak förblir stabilt nog att inte skapa internationella kriser.

Under Saddam skapade Irak ständigt nya krig och katastrofer i regionen. Nu är utvecklingen mer produktiv, om än smärtsamt långsam.

Men är optimism om Iran realistisk?

Iran kommer att stå under press från en stor grupp regionala och globala makter. Som Wikileaks visat är Israel, arabstater och väst förenade i viljan att stoppa Iran från att skaffa sig kärnvapen. Ambitionen att hålla tillbaka Iran innebär att kostnaderna höjs för regimen att agera aggresivt.
Frågan är om reationellt tänkande biter på extremister.

Om Amerika skriver Zakaria:

USA:s ekonomi kommer att börja återhämta sig. Och i jämförelse med Europa och Japan kommer Amerikas utveckling att se hyggligt ut.
Här är jag beredd att hålla med. Friheten i USA skapar en enorm dynamik som vi i Europa alltid har en tendens att underskatta. När människor kan satsa, och inte behöver lämna halva förtjänsten i skatt, finns en betydligt högre tillväxtpotential.

Men självklart hoppas jag att Zakaria får rätt på alla punkter. Vi behöver några rejäla framgångar efter ett årtionde med svåra utmaningar.

Dn - E-papper - 2010-12-30 - Sida 2

Dn - E-papper - 2010-12-30 - Sida 2

Boendet blir årets bubblare

Vilka förväntningar har du på 2011 när du står där i den mörka nyårsnatten? Är det de stora frågorna som fred på jorden och mat åt alla? Eller är det de mer jordnära: vad ska hända med mitt jobb och kommer jag att ha råd att bo kvar när räntorna stiger?

Oavsett vilket kommer 2011 att bli ett bra år för de allra flesta. Stora delar av världen är inne i en period av ekonomisk återhämtning, vilket ökar det globala välståndet. Visst lär det komma bakslag i form av oväder som förstör skördarna i flera utvecklingsländer eller åtstramningar i Sydeuropa som tär på familjerna där, men de rubbar inte helhetsbilden.

Här hemma i Sverige kommer fler att få arbete. Till exempel får biltillverkarna nu många nya beställningar och måste öka produktionen. Det betyder fler anställda både hos dem och underleverantörer.

Precis som efter tidigare kriser blir det färre traditionella tillsvidareanställningar. I stället gör bemanningsbranschen en framryckning. Vilken stämning skapar det på kontoren och i fabrikslokalerna?

Trots att vi nyligen haft några riktiga krisår har de med arbete blivit rikare. Förutom sänkta skatter har de låga boräntorna fått oss att spendera mer. Men räntorna är på väg upp. Riksbanken har höjt räntan med 0,25 procentenheter varje gång den har haft möte det senaste halvåret. Med den takten är reporäntan 2 procent i inledningen av sommaren 2011. Lägg på bankernas marginaler och ett miljonlån kommer att vara mellan 1 000 och 1 500 kronor dyrare per månad i juni–juli än sommaren 2010.

Den prognosen kan dock ändras. Flera ledande ekonomer och politiker är inne på att de högbelånade måste börja amortera. Till och med ränteavdraget, som är en viktig del i vårt skattesystem, har ifrågasatts. Minskat ränteavdrag, liksom att amortera, höjer kostnaderna för att bo. Därför kanske Riksbanken lugnar sig med räntehöjningarna eftersom risken för att det byggs upp en bobubbla har minskat.

Även om priserna på bostäder har satt nya rekord i till exempel Stockholms innerstad är det inget mot utvecklingen i Kinas storstäder. Där finns stor oro för en fastighetsbubbla och myndigheterna har lanserat den ena åtgärden efter den andra för att motverka spekulationer. Det är numera förbjudet att sälja viss mark, förbjudet att låna till en tredje bostad och senaste åtgärden är att bankerna i Shanghai inte alls får låna ut till fastighetsinvesteringar i staden.

Men vad gör en enskild kines som ser sin bostad öka i värde hela tiden och aldrig varit med om ett bakslag? Kringgår reglerna, förstås. Till exempel har skilsmässorna ökat, på papperet i alla fall. Då kan nämligen ett par skriva sig på olika adresser och därmed köpa på sig fler bostäder.

I Kina, Indien och andra stora tillväxtländer var finanskrisen 2008 och 2009 bara en liten krusning på de ständigt stigande BNP-kurvorna. Länderna växer så det knakar. En effekt av att välståndet ökar i de folkrika länderna är att råvarupriserna stiger över världen. Redan har livsmedel blivit dyrare på många håll. För de fattiga är detta en tung börda som förr om åren har lett till matkravaller och plundringar.

Vi i Sverige behöver inte oroa oss för att priset på vårt dagliga bröd ska rusa i höjden. Den starka kronan gör att importen blir billigare, vilket håller uppe konkurrensen.

När så småningom 2011 är på väg mot sitt slut har DN Ekonomi säkert skrivit massor med artiklar om något som i dag är helt okänt. Ungefär som HQ-skandalen i år.

Vad kommer du att fundera över om ett år, när nyårsafton närmar sig? Har du ett arbete gläder du dig åt julledigheten 2012. För 2011 är en riktig arbetsgivarjul med få röda dagar. Tråkigt för oss som jobbar. Bra för Sveriges BNP.

pia.gripenberg@dn.se 08-738 21 98

DI: Nästa års börsraketer - Affärsvärlden

DI: Nästa års börsraketer - Affärsvärlden: "Holmen"

Tidningen Dagens Industri har plockat ut 14 kandidater som de tror kan bli årets kursetta 2011.

Volvo och Lundin Petroleum var två av de riktigt stora börsraketerna under året som gått.

Volvo-aktien har stigit cirka 90 procent sedan årsskiftet och Lupe klättrade i takt med oljepriset steg och ökade från cirka 40 kronor vid slutet av 2009 till 83,70 kronor efter stängning igår kväll. En uppgång på över 100 procent, enligt AFGX.

Frågan är vilka som blir 2011 års kursraketer?

Läs Affärsvärldens aktietips inför nästa år här!

Fakta 2011 års potentiella kursraketer

Återhämtning:
Ericsson
Holmen
Husqvarna
Lindab
Sandvik
SEB
Seco Tools
Swedbank

Tillväxt:
H&M
Millicom
Oriflame

Råvaror:
Boliden
Lundin Petroleum
SSAB

Dagens Industri har valt ut 14 aktier att satsa på under 2011. Att årets kursraketer ska göra ett lika bra resultat året därefter talar historien emot, skriver tidningen. Snarare har kursfesten i dessa aktier förvandlats till baksmälla året därpå.

Tidningen har därför valt att plocka bort Volvo från listan. Däremot låter man Lundin Petroleum hänga kvar.

Historien talar också starkt för en börsuppgång 2011.

”I genomsnitt har kursuppgången varit 17 procent under det tredje året av återhämtning mot 18 procent under det andra”, skriver DI.

Man garderar sig ändå med ett undantag från 1977 som bekräftar regeln. Den gången backade börsen 16 procent efter två års uppgång.

Därför har DI plockat bort de defensiva papprena ur årsportföljen. Man stryker också investment- och förvaltningsbolagen.

”Deras affärsidé är ju att sprida riskerna på flera olika tillgångar. Och det ger dem ett för stort handikapp för att kunna konkurrera om att bli börsens bästa aktie.”, skriver DI.

Tidningen varnar också för att lita för mycket till analytikernas favoriter och menar att det bara är under 2001 och 2007 under 2000-talet som börsvinnarna hade en ”klar övervikt av positiva råd”.

Därför har också alla aktier med 33 procents fler köp- än säljråd gallrats bort.

Kursvinnarna har enligt tidningen oftast funnits inom grupperna Återhämtare, Snabbväxare och Råvarubolag. Det gör att nio bolag inom bygg och fastigheter också får stryka på foten.

De storbolag som blev kvar efter gallringen kan du se ovan.


(Källa: DI)

tisdag 28 december 2010

Brand New electronics ,low prices ,high quality

Brand New electronics ,low prices ,high quality

Roger köpte några objekt från en kommersiell sida, på grund av den unika
kanal för inköp,
produktpriser oväntat, jag tror du kan gå till se: elesales.com ,
högkvalitativa produkter kan också locka dig.

30 appar du måste ha i din smarta mobil - Mobil.se

30 appar du måste ha i din smarta mobil - Mobil.se

Vi har letat fram 30 grymma appar som du hittar i Android Market, Iphone App Store och Symbians Ovi Store.

7 måste-ha-appar för alla smarta lurar:

evernote
Evernote
Ett anteckningsprogram som synkar med datorn. Allt lagras online och synkar omedelbart, med ett plugin i webbläsaren kan du med ett knapptryck spara webbsidor och läsa dem i telefonen. Finns för Android och Iphone.
dropbox
Dropbox
Lägg dina dokument online från datorn, och kom åt dem direkt i telefonen. Finns för Android och Iphone.
spotify
Spotify
Med premiumversionen av Spotify för 99 kronor i månaden kan du lyssna så mycket du vill direkt i telefonen och även spara låtar när du har wlanuppkoppling så att du kan lyssna i offlineläge och spara datatrafik.
facebook
Facebook
Världens mest populära kompistjänst i mobilen. Finns som app för Android och Iphone.
shazam
Shazam
Tar reda på namnet på låten och artisten som du just hör på radion eller dansgolvet.
skype
Skype
Ring och chatta gratis med dina kompisar, var de än befinner sig i världen.
angry birds
Angry Birds
Nästan alla fastnar direkt för detta enkla men underhållande spel. Bomba grisarna som snott dina ägg med kamikaze-fåglar med olika utseende och egenskaper. Lättstyrt och fungerar bra även för barn.

9 måste-ha-appar för Iphone:

hipstamatic
HipstaMatic
Låt oss vara ärliga: Iphones kamera är ingen höjdare. Men den är alltid i fickan, och med Hipstamatic får bilderna grym nostalgikänsla.
easytask manager
EasyTask Manager
Få ordning på livet med välorganiserade att-göra-listor, synkbara mot datorn.
svt play
SVT Play
Underbar nyhetstjänst och tidsfördriv. Ta bara med hörlurarna på bussen.
hållplats se
Hållplats SE
Genial app som visar närmaste busshållplatserna och dessutom när bussarna avgår.
igiro
iGiro
Scanna av dina ocr-nummer med din Iphone – direkt in till internetbanken i datorn.
aurora callcontroll
Aurora Callcontrol
Sluta skicka upptagetton till de som ringer! Ge dem ett personligt meddelande i stället.
runkeeper
RunKeeper
Den populäraste tränings-appen till Iphone visar hur snabbt du springer och du kan utmana kompisarna.
reeder
Reeder
Suveränt program för att läsa RSS-nyheter i Iphone.
Beejive
Beejive
Klart bästa chattprogrammet till Iphone, klarar såväl MSN som Google Talk och mycket mer.

9 måste-ha-appar för Android:

scandinavian keyboard
Scandinavian Keyboard
Flera Androidtelefoner har kassa tangentbord, med denna app löser du problemen. Du får ett snyggt tangentbord med åäö och dessutom kan du ladda ned svenska ordlister från samma tillverkare.
astro file manager
Astro File Manager
Låter dig bläddra i telefonens filsystem, men kan så mycket mer utöver detta. Exempelvis packa upp zipfiler, installera program, avsluta program, läsa text och bilder och hantera nätverksanslutningar.
prisjakt
Prisjakt
Antingen knappar du in namnet på produkten du söker, eller så skannar du helt enkelt av streckkoden på paketet när du står i butiken och får en blixtsnabb prisjämförelse i alternativa butiker.
sveriges radio play
Sveriges Radio Play
Låter dig lyssna på radio via datauppkopplingen i telefonen om du saknar inbyggd fm-radio. Dessutom kan du söka i Sveriges Radios arkiv och ladda ned dina favoritprogram som poddar och lyssna offline.
quickoffice
Quickoffice Mobile Suite
Låter dig läsa och redigera dokument i word- excel och powerpointformat. Den kostar 65 kronor men ger dig även möjlighet att komma åt dropboxmappar och Googledokument direkt i programmet.
google sky map
Google Sky Map
Underbart program för den som vill uppleva stjärnhimlen med barnen. Ställ dig under skyn och låt mobilen vara stjärnkarta med koll på positionen.
rebtel
Rebtel
Ring extremt billiga internationella samtal utan krångel – via vanliga mobilnätet.
barcode
Barcode Scanner
Program för att läsa streckkoder och qr-taggar som används av andra program, exempelvis Prisjakt. Kameran fotar av streckkoden och ju bättre kamera du har desto bättre fungerar avläsningen.
operamini
Opera Mini
Snabb webbläsare som komprimerar webbsidorna, det gör både att de laddar snabbare och att du förbrukar mindre data när du är uppkopplad via telefonabonnemanget.

5 måste-ha-appar för Symbian

operamobile
Opera Mobile
Nokias inbyggda webbläsare är hemsk, men Opera Mobile räddar den mobila surfningen.
sports-tracker
Sports Tracker
Nokias träningsprogram är ett av de bästa för smarta mobiler.
nokia-panorama
Nokia Panorama
Utnyttja mobilkameran till magiskt breda panoramabilder.
im-plus
IM+
Chattprogram till Symbian där du även kan skicka bilder och ljud.
gridtouch
Grid Touch
Suverän alternativ huvudmeny, med ljuvligt snabb bläddring bland alla dina appar.

måndag 27 december 2010

Skattetips i sista minuten

Skattetips i sista minuten

De flesta kan spara en hel del skattekronor genom att se över sin ekonomi i slutet av året. Har du ännu inte gjort det får du några tips här.

Kvitta förluster mot vinster

Ur skattesynpunkt är det oftast fördelaktigt att kvitta förluster mot vinster. Skulle det i ditt fall vara optimalt att sälja några vinstaktier före årsskiftet, så kan det vara bra att känna till att vinster och förluster beskattas redan vid den tidpunkt då det finns ett bindande avtal om försäljning.

Är du så sent ute att det enda alternativet är att sälja inom familjen räcker det med att ni upprättar en avräkningsnota (avtal) före årsskiftet. Dagsaktuell kurs gäller. Betalning och registrering av ändrat ägande kan göras någon av de första bankdagarna i januari.

Pensionsspara

Vill du pensionsspara bör du se till att premien blir betald före årsskiftet. Regeringsrätten har slagit fast att det räcker att du betalar i bankkassa i slutet av december. Premien räknas då som betald i tid även om inbetalningen bokförs hos försäkringsföretaget i början av 2011.

Men betalar du så sent bör du tänka på att inbetalningen inte kommer med på kontrolluppgift för 2010. Du måste då rätta de förtryckta uppgifterna när du får din inkomstdeklaration.

Husavdrag

Husavdraget är en succé. Numera får du skattereduktionen direkt på fakturan. Smidigt och enkelt. Men den reduktionen är bara preliminär. För att Skatteverket ska beakta reduktionen när man beräknar din slutliga skatt vid 2011 års taxering måste du ha betalat fakturan under 2010.

Har du anlitat en företagare under hösten 2010 för husarbeten är det därför viktigt att du betalar fakturan före årsskiftet. Betalar du efter årsskiftet räknas husavdraget till 2012 års taxering.

Skattefri aktieutdelning

Enligt Skatteverket har 65 000 fåmansföretagare sparat utrymme för skattefri utdelning som måste utnyttjas i år. Sedan tas det bort. Har du ett sparat lättnadsutrymme finns det förtryckt i din inkomstdeklaration för 2010. Är du en av dessa företagare är det ännu inte för sent att ta ut skattefri utdelning om det finns utdelningsbart kapital i ditt företag.

Utdelningen anses tillgänglig den dag bolagsstämman beslutar om utdelningen. Någon utbetalning behöver alltså inte ske. Så det kanske är dags att kalla till en extra bolagsstämma före årsskiftet? Glöm inte att aktieutdelningen ska redovisas på kontrolluppgift som lämnas i slutet av januari.

Fyllnadsinbetalning

Räknar du med att få kvarskatt vid nästa års taxering är det inte längre någon brådska med att fyllnadsinbetala eller kompletteringsbetala som det numera heter. Tidigare gick det att få sänkt förmögenhetsskatt om betalningen gjordes före årsskiftet. Nu är det bara räntan som kräver planering.

För att undvika kostnadsränta räcker det med att du kompletteringsbetalar belopp över 20 000 kr senast den 14 februari 2011. Belopp upp till 20 000 kr kan du vänta med att betala. Men senast den 2 maj 2011 ska pengarna finnas på Skatteverkets konto. Nu blir det ingen räntechock även om du betalar senare. Årsräntan är för närvarande 1 procent för kvarskatt upp till och med 30 000 kr och 1,25 procent för belopp över 30 000 kr.

JONAS SJULGÅRD, PRIVATA AFFÄRER

LCHF-kosten - Google Search

LCHF-kosten - Google Search

fredag 24 december 2010

FON - Better than 3G

FON - Better than 3G

3G DONGLE FONERA +
Unlimited downloads NO YES
Broadband connection speeds NO (only up to 3.2 Mbs) YES
Improves battery life NO YES
Free Global access NO (restricted to the UK) YES (access to a worldwide growing network)
One-time purchase without gotchas! NO (pay monthly, annual and other extra fees) YES
UK Coverage Almost everywhere
(variable)
Almost everywhere
(+1 million hotspots and growing)

HOW IT WORKS

As soon as you connect your Fonera+ to an existing broadband source (at home, work, anywhere!), you'll have created a FON Spot and gained access to WiFi hotspots in the BT FON network throughout the UK and at other FON Spots worldwide. Connecting is always free and as easy as 1, 2, 3!

måndag 20 december 2010

Android.com - Market

Android.com - Market

fring » Video calling breakthrough: fring with DVQ™ (Dynamic Video Quality)

fring » Video calling breakthrough: fring with DVQ™ (Dynamic Video Quality)

Mark the day – 12/05/2010. The day fring introduced its proprietary DVQ video calling technology. Now we’ve heard lots of acronyms, but WTH is DVQ video?

According to our geek-tionary: DVQ™ is Dynamic Video Quality.

DVQ technology automatically, and continuously during a call, adjusts your video call quality to match your internet bandwidth at all times, giving you the best video and audio quality possible for your connectivity.

That means that rather than ‘making do’ with a basic, fixed video quality call, you get an optimized video quality that matches your calls’ available bandwidth. In math terms, our dev guys have gone from ‘lowest common denominator’ to best possible– wherever you are’ (Wanna know more? See our technical press release).

DVQ video calling means that you get the optimized call quality no matter if you are commuting to work, driving through a tunnel, or take a call while you step into an elevator.

Watch as Jonathan – a fring iPhone developer – steps into an elevator to demo fring’s DVQ technology

So- while fring was the 1st to bring you video calls way back in Nov’09, now you and tens of millions of your fringster friends can enjoy fring’s quality-optimized video calls.

Get fring’s DVQ video calling from the App store and the Market
download from app store download for android

The fring Team

Known issue: HTC Desire video calls not stable

Post to Twitter Post to Facebook

Kickis Blogg, Middagsfrid, Kristina Theander bloggar om mat

Kickis Blogg, Middagsfrid, Kristina Theander bloggar om mat