tisdag 22 februari 2011

Börstjänaren - Aktieanalys och utbildning

Börstjänaren - Aktieanalys och utbildning

BT-Wizard: lärarledd grundkurs aktiehandel

Börstjänaren slår nu upp portarna till Sveriges grundligaste intensivkurs i teknisk trejding, där du som deltagare erbjuds möjlighet att tränga in i marknaden och lära dig bemästra börsens tre stora utmaningar: pengar, psyke och plan.

Nytt för i år är att deltagarna får lära sig en strategi som de senaste tio åren genererat en snittavkastning på 10 procent per år, utan ett enda förlustår!

KURSUPPLÄGG
Börstjänarens trejdingkurs är till för den som vill ta steget fullt ut och lära sig läsa av en graf och omsätta insikterna i praktisk handling: teknisk trejding. Vi förklarar hur den tekniska analysen kan vara till hjälp både för den långsiktige investeraren och för den som handlar på kort sikt. En stor del av tiden lägger vi på att förklara riskhanteringsstrategier och de psykologiska hinder som aktiehandel kan innebära. Kursen är indelad i tio entimmeslektioner samt tio återträffar om ca 30 minuter.

Huvudlektionen sker på tisdagar kl 19.00 och på onsdagar kl 21.00 går vi igenom deltagarnas inskickade arbetsuppgifter från veckan före.

Kursledare är Henrik Hallenborg och Thomas Sandström, vilka också kommer att agera som personliga mentorer till deltagarna. Varje träff avslutas med
läsanvsining för vidare studier (läxa!) inför nästa genomgång. Kursen bygger på således pjälvstudier mellan varje träff, i vars och ens eget tempo. Deltagarna uppmuntras att aktivt översätta teori till praktik och göra ”pappersaffärer” som vi utvärderar löpande.

Varje lektion kommer att bandas för repetition under kursens gång, och för den som inte kan deltaga live.

De psykologiska påfrestningarna är stora vid aktiehandel men kan avhjälpas med kunskap, regler och självdiciplin. Varje lektion tilldelas ett särskilt risk- & psykologiavsnitt, som avhandlar dessa ämnen i en separat "kurs i kursen".

MÅL

Efter genomgången kurs kommer en nybörjare utan någon som helst insikt i teknisk analys att ha så stor förståelse, att hon själv kan sätta ihop enklare trejdingsystem, både på kort och lång sikt, samt jobba med portföljstrategier som inte ödelägger portföljen vid felinvesteringar.

Varje deltagare blir diplomerad Börstjänare, vilket innebär att du får ett kursintyg där dina kunskaper dokumenteras. Men först efter ett test där vi försäkrat oss om att du tagit till dig hela materialet, i annat fall får du gå om!


MATERIAL
Kursutbudet är summerat i boken Pengar Psyke Plan, som ingår i kursen. Utöver detta krävs det bara tid och åtagande från deltagarna för att nå vårt gemensamma mål: Att göra dig till en vinnande investerare eller trejder - en börstjänare kort och gott!

BT-Wizard: kursplan

Innehåll
Utbildningen inleds med en genomgång av den klassiska tekniska analysen. Nivån trappas sedan upp då vi övergår till den moderna tekniska analysen och utifrån den bygger trejdingsystem. Vi kommer att gå igenom Börstjänarens handelsmodell BT-kanalen för trendtrejdning och även visa hur du gör ditt eget system grundat på sunda principer.

För den som har svårt att trejda system där det ingår en viss subjektiv bedömning, kommer vi att presentera en strategi som är helt automatiserad. Det innebär att man redan i förväg vet exakt när man skall köpa, exakt när man skall göra exit, exakt hur stor positionen skall vara och exakt vilka marknader som skall trejdas.

Det gör att man kan testa strategin på historisk data, den strategi vi lär ut har i snitt genererat 10 procent om året de senaste tio åren och har inte ett enda förlustår, när courtage är borträknat!
(Detta enligt en B-uppsats från Lunds universitet, som utgick från Börstjänarens handelsmodell.)

Deltagarna får sedan lära sig hur små justeringar av den automatiserade strategin kan leda till en större avkastning, dock med resultatet av en mer volatil kapitalkurva.

Lektion 1

Teknisk analys
* Teknisk- fundamental analys, skillnader
* Grafen, allmänt
* Linjär graf
* Barchart
* Candlestick
* Öppning, stängning, högsta, lägsta
* Dagsgraf, veckograf, minutgraf etc.

Trejdingstrategi
* Allmänt om olika typer av trejdingstrategier, daytrading och swingtrejding etc.
* En tradingstrategi innehåller regler för entré, exit, positionsstorlek och riskhantering.
* Viktigt att man har en strategi att följa


Lektion 2

Teknisk analys
* Trend, allmänt
* Stigande trend
* Fallande trend
* Konsolidering
* Trejdingförutsättningar: trenden och sannolikheter
* Stöd och motstånd
* Statiska stöd och motstånd
* Dynamiska stöd och motstånd
* Utbrott


Lektion 3

Teknisk analys
* Trendlinjer
* Trendlinjekanal
* Trendskifte
* Omslagsformationer
* Dubbelbotten
* Dubbeltopp
* Huvud/skuldra
* Inverterad huvud/skuldra

Risk & psykologi
* Perceptionspsykologi: man ser det man vill se


Lektion 4

Teknisk analys
* Fortsättningsformationer
* Symmetrisk triangel
* Rätvinklig triangel
* Kil
* Vimpel
* Rektangel
* Flagga

Trejdingstrategi
* Lisa medel-Svensson väljer kille. Inom trejding gäller det att gå emot den stora massan
* Förklaring av begreppen köpa, sälja, blanka, lång och kort


Lektion 5

Teknisk analys
* Kaosformationer: expanderande triangel, diamantformation
* Medelvärden
* EMA
* Medelvärden, 200, 50, 18, 5.

Trejdingstrategi
* Introduktion till BT-kanalen
* Två huvudgrupper: trend trejding och counter trejding
* Köp med trenden
* Sälj blankt med trenden
* Köp mot trenden
* Sälj blankt mot trenden.


Lektion 6

Teknisk analys
* Gap: utbrottsgap,fortsättningsgap, utmattningsgap, allmänna gap.

Trejdingstrategi
* BT-kanalen setup 1
* Köp med trenden
* Entré-, exit- och nödutgångsregler

Risk & psykologi
* Stress
* Nödutgång/stoploss


Lektion 7

Teknisk analys
* MACD-indikatorn
* Historik
* MACD-linjer
* MACD-histogram.

Trejdingstrategi
* BT-kanalen setup 2
* Köp med trenden
* Entré-, exit- och nödutgångsregler


Lektion 8

Teknisk analys
* MACD-indikatorn repetition
* Positiv och negativ divergens
* Modern teknisk analys
* Indikatorer, ROC, RSI, stochastic, momentum

Trejdingstrategi
* Gör din egen BT Kanal
* Exempel

Risk & psykologi
* Nödutgång/stoploss
* 2 procentsregeln
* 6 procentsregeln
* 35 procentsregeln


Lektion 9

Trejdingstrategi
* Portföljuppbyggnad
* Fördela risken mellan olika marknader
* Blanda långa positioner med korta

Risk & psykologi
* Tradingdagboken
* Syfte
* Beräkna positionsstorlek.
* Black Jack
* Papperstrading
* Tradingmatematik
* Bottom line


Lektion 10

Teknisk analys
* Automarisk handel
* Vad bör man tänka på vid val av system

Trejdingstrategi
* BT Kanalen anpassad för automatisk handel
* Hur förbättrar man resultatet
* För och nackdelar med automatisk handel

Risk & psykologi
* Varför ska just vi tjäna på Börsen?
* Frukost för Börstjänare.
* På egen hand
* Tips för vidare studier

10 lärarledda lektioner (om ca 60 minuter)
10 lärarledda lektioner (om ca 30 minuter)
Kursboken Pengar Psyke Plan
Hemstudier inför varje träff
Översätta teori till praktik genom att simulera affärer som sedan kommenteras.
Personlig mentor via email under kursens gång
Tillgång till repetitionsstudier via Internet
Kursintyg - Diplomerad Börstjänare
Fri entré till trejdingklubb VIP till sista juni, läs mer här!

Kursavgift: 15 000 kr inkl. moms (Företag 15 000 exkl. moms)

SPONSRING: Kanonerbjudande från AvaFX!
I samarbete med vår partner AvaFX kan vi nu stolt presentera ett enastående erbjudande för dig som är intresserad av att lära dig mer om tajming vid aktiehandel och ta ett helhetsgrepp på din trejding!

  • Betala 15 000 kr och gå kursen BT-Wizard.
  • Öppna konto hos AvaFX och få kursen sponsrad.

1) Sätt in 15 000 € på din depå och du får hela kursavgiften (1700 €) insatt på din depå*

2) Sätt in 10 000 € på din depå och du får 2/3 av kursavgiften (1200 €) insatt på din depå*

3) Sätt in 5 000 € på din depå och du får 1/3 av kursavgiften (600 €) insatt på din depå*

(*Bonusvillkor: det totala kapitalet måste omsättas ca fem gånger före uttag.)


Detta erbjudande gäller aktuell kurs,
som startar tisdag 15 mars 2011.

ANMÄLAN M.M.
Anmälan görs på vår anmälningssida:

anmälan

Kursen sker över Internet via vårt webinarieprogram http://www.gotomeeting.com.

MER INFO
För ytterligare information kontakta oss

Det går också bra att mejla Henrik Hallenborg eller Thomas Sandström direk:

henrik.hallenborg@borstjanaren.se

thomas.sandstrom@borstjanaren.se

Eller besök vår trejdingklubb och ställ frågor, varje onsdag kl 20.00, klicka här för mer information.

UTVÄRDERING

Kursen BT-wizard kördes för första gången år 2008.

Klicka här för att läsa tidigare kursdeltagares erfarenhet!


FRÅGOR & SVAR

David Kajdman, AvaFX, besvarar frågor:

Vilka är AvaFx?

Vi är en världsledande Europeisk investmentfirma, specialiserad på CFD-handel av valutor, råvaror, metaller, aktier och index. Detta innebär att våra investerare vet att de handlar med en tillförlitlig och etablerad plattformsleverantör i en officiellt reglerad miljö.

Vi är därför föremål för stränga krav, bland annat hur vi hanterar kundtillgångar, säkerhet av kundens pengar samt finansiell rapportering enligt EU-direktiv.

Vad händer med mina pengar om AvaFx går i konkurs?
Vi arbetar med några av Europas största banker. Där hålls pengarna på separata konton avskiljda från företagets tillgångar, helt i enighet med EU-regler.

Därutöver finns en objektiv garanti från banken som försäkrar ovannämnda samt intygar att vi som företag är en solid och välrenomerad kund.

Erbjuder ni kapitalförsäkring?
Nej.

Rapporterar ni om min depå till den svenska skattemyndigheten?
Nej, det gör vi inte.

Det är kundens eget ansvar. Vi skickar varje halvår ut ett kontoutdrag med en sammanställning av kundens transaktioner som är formatterat på ett sätt som lätt kan redovisas för bl.a. Skattemyndigheten.

Om svenska skattemyndigheten ber om kontrolluppgifter från AvaFx kommer sådana att skickas till dem?
I särskillda fall (ytterst sällan) när en myndighet begär uppgifter från oss så lämnas de ut i enighet med vår EU-licens.

Vad menar ni med er slogan "Integritet är vår värdefullaste valuta"?
Integritet, service och funktionalitet. Genom att öppna ett konto hos oss får man som handlare automatiskt tillgång till ett helt mäklarpaket.

Detta innebär att kundens säkerhet och trygghet står i focus. Detta avspeglas på allt från en krypterad hemsida, stabila plattformar, segregerade kundkonton, allt under vår EU-licens.

Kan jag ansluta ett kreditkort till min depå?
Ja, man kan koppla ett obegränsat antal kort till depån.

Betalar man för realtidskurser och plattform?
Nej, det finns inga kostnader associerade med att öppna eller inneha ett konto hos oss. Genom att registrera sig för ett skarpt konto får man tillgång till både realtidskurser samt övriga tillhörande tjänster.

Vilka courtage gäller hos AvaFx?
Inga alls! Det spelar ingen roll vilka instrument som handlas eller vilka volymer som omsätts.

All handel hos oss är courtagefri och helt utan dolda kostnader. Den summa man investerar kommer finnas tillgänglig på plattformen för handel.

Erbjuder ni svenska aktier?
Vi är glada över att från och med i början av mars kunna erbjuda våra kunder följande svenska aktier: H&M B, Volvo B, Ericsson B, Nordea Bank, TeliaSonera, AstraZeneca, ABB och Sandvik.

All handel är som vanligt helt courtagefri. I framtiden kommer ett stort antal nya aktier läggas till.

Gäller svenska bankgarantin för konton hos AvaFx?
I och med att vi står under tillsyn av den Irländska Finansinspektionen samt den Irländska Centralbanken så gäller den Irländska bankgarantin som i dagsläget ligger på 100,000 euro.

AvaFx är licensierade och reglerade av EU, vad innebär det?
Som en reglerad enhet är vi skyldiga att upprätta och bibehålla segregerade centrala konton, för det uttryckliga syftet att bevara kundtillgångar. Denna skyldighet försäkrar strikt kontroll och separering av kundens tillgångar från andra tillgångar i Ava Capital Markets Ltd.

Vårt säte är beläget i Dublin, Irland som ett licensierat investmentföretag. Vi uppfyller MiFiD EU investeringsbestämmelserna (Referensnummer: C53877) och regleras av den Irländska Finansinspektionen.

Hur kan jag få kontakt med AvaFX?
Svenskt telefonnummer: (+46) 0-200-896-338
Kundtjänst: NordicCS@avafx.com
Hemsida: www.avafx.com/sv
Live chat: Klicka här!
Blogg: www.fx-insights.com

Twitter: Följ oss på Twitter för det senaste inom valutor, råvaror och aktieindex. Läs de senaste nyheterna och analyserna!
http://twitter.com/AVA_FX
http://twitter.com/statuses/user_timeline/78563470.rss

David Kajdman
AvaFX, Nordic Department


[image]
Vad tycker kursdeltagarna om Börstjänarens kurser?

[image]
Läs på följande sida en samling utvärderingar av våra tidigare kurser!

[image]
Läs åsikter om vår kurs i ett inlägg på BT-forum! Och även här en vältalig kommentar från hjärtat. Ännu en Forum-tråd med lite snack om våra kurser.

Välkommen att bli en Börstjänare!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar