onsdag 23 februari 2011

Öppen brandvägg bättre för molnet - TechWorld

Öppen brandvägg bättre för molnet - TechWorld

Ett öppet utvecklingsprojekt för molnbaserade brandväggar ska säkra att nästa generation klarar hoten på ett bättre sätt än dagens proprietära lösningar.

Dagens brandväggar för webbapplikationer klarar inte av att möta utmaningarna samt säkra molnbaserade system på ett tillräckligt bra sätt. Det menar it-säkerhetsföretaget Qualys, som startat ett öppet projekt i syfte få fram nästa generation molnbrandväggar genom öppen källkod istället.

Projektet heter Ironbee och har skapats via ett samarbete med webbutvecklingsföretaget Akami. Under de kommande månaderna kommer företagen att försöka engagera andra aktörer inom it-säkerhet för att få in expertkunskap och utvecklingsresurser för det öppna projektet.

Ambitionen är att bygga en modern och öppen kärna i form av en skyddande http-motor. Den kommer att vara tillämpningsbar över tredjepartslösningar och tillräckligt modulär för att låta varje bidragande aktör bygga sin egen version utan att behöva känna till allt om helheten, uppger Qualys.

Även om brandväggar idag huvudsakligen baseras på proprietära lösningar, hoppas företaget på att argument om ett billigare och enklare utvecklingsarbete ska locka industrideltagare till projektet. Dagens ansats, med slutna applikationsbrandväggar, dukar sakta under från kraven på att behöva fungera med flera olika typer av databaser, applikationer, blandade serversystem och webbläsare, menar Qualys.

It-säkerhetsföretaget har redan utfört ett års förberedande arbete på Ironbee och uppger att närmare hälften av det nödvändiga utvecklingsarbetet för version 1.0 är avklarat. Den versionen kan också komma att finnas i webbservrar så tidigt som kvartal tre eller fyra detta år, säger Qualys.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar