måndag 28 februari 2011

Tradingsignaler Del 3 - Olika typer av system | aktieBlogg

Tradingsignaler Del 3 - Olika typer av system | aktieBlogg

Det finns många typer av system och jag kommer att gå igenom några stycken. De system som dyker upp i denna skrift är alla system som kan programmeras och som inte bygger på några formationer eller prisförhållande som ögat ser, men inte datorn. Kan jag inte programmera strategin finns det ingen möjlighet att statistiskt prova den över en större mängd data och över flera objekt.

Trendföljande:

Du väntar på en prisrörelse och går sedan in i en position i den riktningen som prisrörelsen sker med förväntningen att trenden skall fortsätta i trendens riktning.

clip_image001

Countertrend:

Du väntar på en stor prisrörelse och tar sedan position i motsatt riktning i tron om att marknaden kommer att göra en korrektion.

clip_image002

Specifika mönster s.k. Patterns:

Mönstret är inte primärt baserat på trendens riktning utan baseras på ett visst mönster i diagrammet, t.ex. en spik, Inside-day eller liknande. Det kan vara flera dagar som ingår i ett mönster och inte endast en specifik dag.

clip_image003

Trendföljande system:

Ett trendföljande system säljer/köper aldrig nära trendens topp/botten utan vi kommer alltid att missa trendens första rörelse samt ge tillbaka en del av vinsten innan en motsatt signal ges (om nu systemet alltid är i marknaden).

Ett känsligt system svarar snabbt på signaler om en eventuell trendväxling och ger maximal vinst vid korrekta signaler, nackdelen är att vi får många falska signaler.

För vissa värdepapper är snabba system bättre än långsamma system, men för de flesta värdepapper är långsamma mer vinstgivande än de snabba. Vi får färre felaktiga affärer samt lägre kostnader för courtage med de långsamma systemen.

 • Ett trendföljande system gör i allmänhet 80% av sina pengar på 20% av affärerna. Det innebär att vi ser många affärer som inte ger någon vinst eller endast en liten vinst. Vi ser ett fåtal mycket vinstrika affärer.
 • Du får räkna med att 60-65% av affärerna, om inte mer, är förlorande affärer. Träffsäkerheten är låg.
 • Det finns studier som visar att vi endast ser en trend i 15% av fallen och att 85% av tiden har vi en trendlösmarknad. Trendföljande system förlorar alltid pengar i en sidledes marknad.

clip_image004

Det gör att även om de bästa och mest populära systemen över tiden har varit trendföljande system så är dessa mycket psykologiskt jobbiga att använda sig av. Har du inte personligheten för att trendföljande system kommer du inte att kunna följa systemet. Det kvittar hur bra systemet är.

En stor fördel med trendföljande system är att vi är med när den stora trenden kommer och att vi då tjänar mycket pengar.

Det finns många sätt att konstruera ett trendföljande system, t.ex.

 1. Glidande medelvärdes system
 2. Breakout system

Glidande medelvärdes system

Glidande medelvärde är en utjämning av priskurvan. Vi får en jämnare kurva än om vi tittar direkt på priset i diagrammet. Detta har sina fördelar men också nackdelar.

Vid en trendväxling kommer vi att få en fördröjning, s.k. ”lag”, hos det glidande medelvärdet. Vi får helt enkelt en försening av informationen. Men det är hela iden med medelvärdet att vi inte skall få för mycket slagiga rörelser upp-ner-upp-ner osv.

När det sker en trendväxling kommer vi alltid att vara förlorare när vi använder glidande medelvärden, det är bara att acceptera som ett faktum. Då glidande medelvärden baseras på historiska priser, så kommer vi i en stigande marknad finna att de glidande medelvärdena befinner sig under priskurvan och medelvärdena kommer att vara över priskurvan vid en fallande marknad. Detta är viktiga egenskaper och är de egenskaper vi använder oss av.

När vi får en växling av trenden från upp till ned så kommer priset att korsa ned och under det glidande medelvärdet ovanifrån och vice versa.

clip_image005

Hos de mest grundläggande strategierna som bygger på glidande medelvärde system ses denna överkorsning som en köp- eller säljsignal. Nackdelarna med ett glidande medelvärdes system är att vi får många falska signaler och att vår stoploss blir relativt stor.

Filtrera bort falska signaler

För att komma runt problemet med medelvärden finns det olika saker som vi kan göra.

 1. Vi kan öka längden på det glidande medelvärdet för att filtrera bort falska signaler. Vi missar då en hel del av den sidledes rörelsen men samtidigt kommer vi in senare i trenden. Det stora problemet är det glidande medelvärdes systemet i sig själv vilket gör att detta oftast inte är en tillräcklig lösning.
 2. Vi kan använda en annan typ av medelvärde, t.ex. exponentiellt glidande medelvärde, viktade värden eller liknande. Men även här kommer vi att få problem.

I praktiken har man inte funnit att en typ av medelvärde skulle vara bättre än en annan typ av medelvärde.

En mer meningsfull förbättring än olika typer av medelvärden är att använda korsande medelvärden s.k. crossing moving average.

Med dessa system baseras köp/säljsignal av det faktum att de olika medelvärdena korsar varandra. Istället för att priset skall korsa över ett medelvärde så är det ett medelvärde som skall korsa över ett annat medelvärde. Det vi använder är ett kortsiktigt baserat medelvärde som korsar över ett längre baserat medelvärde.

En köpsignal genereras när t.ex. ett 10 dagars glidande medelvärde korsar över ett 30 dagars glidande medelvärde. Eftersom köp/sälj signalerna för överkorsningen av de glidande medelvärdena bygger på två prisserier som båda är utjämnade kommer antalet falska signaler att minska jämfört med den enkla glidande medelvärdes systemet.

clip_image006

Fortsatt ger denna teknik problem och det finns andra regler som vi kan och bör använda oss av. Ett sätt är att vi efter en överkorsning köper nästa gång priset passerar 10 dagars högsta, vilket är en kombination av trendföljande och Breakout (se nedan). Att medelvärdet korsar över blir som ett filter för den andra signalen.

Vi kan alltså använda ett trendföljande system i sig själv som ett filter för andra signaler. Vi köper t.ex. endast om det trendföljande systemet säger köp. Annars ligger vi utanför marknaden.

Det finns mycket vi kan göra och jag har tyvärr inte tid och utrymme att här gå vidare med dessa tankar.

Breakout system

Tanken bakom ett Breakout system är väldigt enkel, förmågan för marknaden att röra sig till en ny högre prisnivå eller faller till en ny lägre prisnivå föreslår styrka/svaghet i marknaden och antyder att vi kommer få en potentiell fortsättning av priset i utbrottets riktning.

Exempel på regler:

 1. Köp om dagens stängningskurs (close) går över den högsta kurs som vi har sett under de senaste 10 dagarna.
 2. Sälj om dagens stängningskurs (close) är lägre än den lägsta kurs som vi har sett under de senaste 10 dagarna.
 • Känsligheten, snabbheten, i systemet beror på vilket antal dagar i systemet du använder dig av. Väljer du ett lägre tal får vi ett snabbt inträde i marknaden men många falska signaler. Väljer du ett högre värde får vi ett färre antal falska signaler men en stor del av prisutvecklingen har redan skett.
 • Förlusten blir alltid större i ett långsamt system. Detta beror på att vi får en mindre prisutveckling samt att vi får ge tillbaka en hel del av vinsten innan en signal om sälj kommer.
 • I verkligheten visar det sig, att för de flesta marknader fungerar de långsamma systemen bättre än de snabba systemen.
 • Nackdelarna för ett Breakout system liknar väldigt mycket de som finns för ett glidande medelvärdes system.

En sidledes marknad gör att vi får en sönderhackning, vilket är den vanligaste rörelsen ett värdepapper gör, så kommer vi att köpa och sälja hela tiden utan att få någon vinst. När vi sedan är inne i trenden måste trenden vara så lång att vi kompenseras för alla de falska signalerna.

När vi sedan är i trenden skall vi köpa vid varje ny signal. För när vi väl är inne i trenden så vill vi köpa aggressivt för att öka vinsten. Detta är inte självklart när man testar ett system och är inte så lätt att skriva när vi testar ett trendföljande system. Styrkan är att vi skall vara fullt investerade när trenden är igång. Därför skall vår första position vara mindre och sedan ökar vi på. Det är också något som är svårt att testa och optimera. Hur mycket skall vår första position vara? Och hur stor och hur många kan vi sedan köpa?

Träffsäkerheten i alla trendföljande system är låg och det får vi leva med. Det gäller också att du har ett tillräckligt stort konto, det gäller att inte vara pank den dagen den stora signalen kommer. Du vet ju aldrig i förtid när den rätta signalen kommer, det är bara i efterhand detta blir fakta.

Det var allt för denna gång. I nästa artikel kommer vi att titta på specifika mönster och starta utvecklingen av ett Pattern System…

Fredrik Jensen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar