onsdag 16 mars 2011

Hur kan du göra din e-post mer social? « Apsis – Nyhetsbrev, e-postmarknadsföring och e-postkommunikation

Hur kan du göra din e-post mer social? « Apsis – Nyhetsbrev, e-postmarknadsföring och e-postkommunikation

Sociala medier fortsätter att om möjligt bli ännu mer populärt i samband med marknadskommunikation. Att utforma sociala medie-strategier, skörda prenumeranter på Twitter och Facebook och infoga dela-knappar i sina utskick, börjar så sakteliga bli mer regel än undantag.

Men det finns mycket att göra och många nya saker att upptäcka. Vad det inte skrivs så mycket om, det är hur du kan göra din e-post mer social.

Vad menar vi med social e-post?

I en tidigare artikel pratade vi om viral e-post som kan ses som en ”snackis” i e-postformat. Viraler är också ett väldiskuterat fenomen i samband med sociala medier. Men med social e-post menar vi inte bara viral spridning och delning av nyhetsbrev. Det vi syftar på är också närbesläktat med vaurmärkesbyggande och kund/prenumerantvård.

Det vi i denna artikel menar med social e-post är kommunikation som öppnar upp för deltagande och dialog mellan sändare och mottagare – och i detta kan du använda dig av sociala medier som ett verktyg.

Tre områden att arbeta utifrån
för att göra din e-post mer social

Du kommer få råd kring hur du kan använda sociala medier för att förstärka ditt närvarointryck och din flexibilitet. Du får reda på hur enkätundersökningar kan användas för att få prenumeranter att känna sig delaktiga och med i en gemenskap. Och sist men inte minst berättar vi om hur det sociala kan fortsätta utanför mejlutskicket.

Du kan välja att jobba med enskilda områden, eller kombinera dem. Förenklat handlar det om att ge mottagaren möjligheten att göra sin röst hörd – på det sättet som denne föredrar, på ett så enkelt sätt som möjligt.

1. Sociala medier

Att använda sig av sociala medier i sin e-postkommunikation behöver inte enbart betyda dela-knappar och follow-knappar. Social e-post kan handla om att använda dig av diskussionerna och kommentarerna i sociala medier för att lägga grunden till en dialog genom din e-post.
Loop-modell för e-post och sociala medier
Ett exempel på hur du kan skapa en social dimension i din e-post är genom att lyssna på vad dina prenumeranter säger om dig och dina utskick i sociala medier. Ta sedan intryck av detta och lyft in det i dina utskick. Genom att göra detta visar du att du lyssnar och tar intryck. Effekten att eftersträva är en loop-effekt, vilken gör att prenumeranterna tar notis och omnämner din lyhördhet. På så vis skapas en form av indirekt dialog, som givetvis även kan bli direkt genom att du också för en direkt kommunikation via exempelvis sociala medier, telefon eller möten.

Att använda sociala medier i din e-post på ovanstående vis är användbart när det handlar om att bygga anseende i samband med ditt förtroendekapital.

2. Undersökningar

Ibland handlar inte det sociala och dialogmässiga enbart om att skapa ett direkt meningsutbyte. Det kan även handla om att skapa en direkt kanal till dig, men även till de andra prenumeranterna. När du vill skapa en sådan kommunikation kan surveys vara en användbar metod.

Staplar diagram surveys enkätundersökningar för att bygga vi-känslaSurveys ger dina prenumeranter en direkt väg till att påverka dig. Om du sedan redovisar svaren för dina prenumeranter ger du dem en röst inför varandra och möjligheten att jämföra sig.

Denna metod för social e-post lämpar sig bland annat för om du vill bygga gemenskap och vi-känsla bland dina prenumeranter. Den visar även på dig som en transparent avsändare.

3. Landningssidor

Ibland avtar fokus på det sociala när prenumeranten lämnat mejlet. Du går dock miste om värdefulla kommunikationsmöjligheter om du släpper dialogen så fort prenumeranten lämnat ditt utskick.

Ett alternativ för att hålla kvar det sociala kan vara att ha kommentarsfält på landningssidan. Givetvis kan du även inkludera de vanliga dela-knapparna och ”tipsa en vän” på landningssidan. Om du inte vill eller kan ha kommentarsfält på dina landningssidor kan du istället länka vidare till exempelvis din profilsida på Facebook och inbjuda till konversation där.

Vad som ofta underskattas är uppmaningar. Tro det eller ej, men om du exempelvis säger till dina läsare att du vill att de ska dela med sig av ditt innehåll – så är det många fler som gör det, jämfört med om du bara infogar några blyga dela-ikoner i ditt utskick. Det är lätt att glömma bort att inte alla mottagare vet de rutiner du använder dig av i dina utskick. Ha därför för vana att vara lite extra tydlig.

Till syvende och sist

Det sociala arbetet har en sak som mål: att skapa en dialog, antingen mellan dig och dina prenumeranter, eller dem sinsemellan och ibland både och. En dialog kan vara delmålet eller en milstolpe på vägen mot något ännu större; större intäkter, ökat förtroendekapital eller bättre kundservice. Det viktiga är att inte bara göra det för görandets skull. Att skapa en bra dialog tar tid, men kan hjälpa din organisation på vägen mot ökad insikt, bättre rykte och högre förtroende.

Nu är frågan: Hur kan du ha nytta av att göra din e-post mer social?

Ta nu chansen och var lite extra social

Ge gärna förslag på vad du vill att Apsis ska skriva om.

Tipsa oss på mejl

Tipsa oss på Facebook

Tipsa oss på Twitter

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar