onsdag 9 mars 2011

Så installerar du Windows i molnet - Cloud Magazine

Så installerar du Windows i molnet - Cloud Magazine

Har du behov av ett Windows som du kan nå via molnet?
Vi visar hur du installerar Windows Server i Amazons moln.


Installera Windows
Amazons tjänst ec2 låter dig starta och köra förinstallerade Windows-servrar i molnet. Enda som behövs för att registrera dig för tjänsten är ett giltigt telefonnummer och kreditkort. Betalning sker månadsvis efter hur mycket datorkraft du konsumerat och det är lätt att hålla koll på kostnaderna.

Efter registrering går du in i administrationsverktyget AWS Management Console och klickar på fliken "EC2". Där hittar du knappen "Launch Instance" som ger dig ett antal val av Linux och Windows-servrar. För att komma igång snabbt med en komplett Windows Server 2008 förinstallerad med Microsoft SQLServer 2008 Express. IIS 7 och ASP.NET väljer du "Getting Started on Microsoft Windows Server 2008".Guiden som lotsar dig igenom konfigurationen är rätt fram. Du väljer du hur mycket arbetsminne och cpu-kraft du behöver och skapar ett nyckelpar som du laddar hem till din hårddisk. Vi sparar ner nyckeln som winsrv2008.pem.

När det är dags att konfigurera brandväggen kan du skapa ett egendefinierat regelverk som talar om vilka portar som ska vara öppna. Lägg till http för webb, MS SQL Server för att hantera databasen och rdp för fjärrskrivbordet.Guiden avslutas med att starta upp din Windows Server. Notera vilket maskin-id din maskin fått (ami id) och gå in på "Elastic IPs" du hittar i vänsterkant. Allokera en ipadress och associera den med det ami id din maskin fick. Nu är din Windows-maskin både startad och tillgänglig på Internet.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning

Kom åt och anslut till servern
För att komma åt din Windows Server behöver du hämta lösenordet. Markera din instans, gå in på "Instance Actions" och välj att hämta Administratörslösenordet. I rutan som dyker upp får du lösenordet i krypterad form. Öppna upp filen winsrv2008.pem i en texteditor, kopiera hela texten och klistra in i fältet för "privat nyckel". Nu kommer det krypterade lösenordet att dekrypteras till ett kortare lösenord på tio tecken.Nu är din Windows Server klar för användning. För att ansluta dig går du in i menyn för tillbehör, väljer "Remote Desktop Connection" och ansluter till din server i Amazons moln. I vårt fall ansluter vi till ec2-174-129-248-64.compute-1.amazonaws.com.Nu förfogar du över en komplett, virtuell Windows Server 2008 som du kan använda till i stort sett vad du vill. Behöver du någon gång starta om den gör du det lämpligast via AWS Management Console.


Sida 2 / 2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar