onsdag 2 mars 2011

Så ska wi-fi avlasta mobilnäten - TechWorld

Så ska wi-fi avlasta mobilnäten - TechWorld

Med den trådlösa standarden 802.11u kan samtalen till mobilen skickas över nätverket vid hög belastning, men också om täckningen är dålig.

Ju fler mobilanvändarna blir desto högre belastas våra mobilnät, något som bland annat gjort att trådlösa nätverk lyfts fram som ett alternativ för avlastning. Just detta ska möjliggöras av den trådlösa standarden 802.11u som godkändes som 802.11-tillägg av standardiseringsorganet ieee nu i februari.

I dag kan din enhet hitta trådlösa nätverk men får inte tillräckligt med information för att avgöra om den kan upprätta en anslutning utan ditt godkännande.

Med 802.11u på båda enheterna utväxlas betydligt mer information. Din enhet kan därmed anropa en router och fråga efter en network access identifier, vilket är en lista över de mobiloperatörer som tillåter anslutning av mobilsamtal via det trådlösa nätverket. Finns din operatör med så lastar den automatiskt över trafiken till nätverket.

Den amerikanska operatören T-mobile använder sedan ett tag tillbaka en liknande lösning för hemmabruk, så det är även möjligt att använda tekniken för att ringa med mobilen där täckning annars saknas. Också butiker kan se fördelar med 802.11u eftersom en av komponenterna gör det möjligt att skicka ut elektroniska erbjudanden till besökarnas enheter.

För att 802.11u ska kunna få genomslag krävs bland annat avtal mellan mobiloperatörer och de som tillhandahåller trådlösa surfzoner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar