söndag 17 juni 2012

10 heta infrastrukturtrender 2012 - TechWorld

10 heta infrastrukturtrender 2012 - TechWorld

Under Infrastruktur & Operations Management Summit förra veckan presenterade Gartners forskningschef Dave Cappuccio en topplista över de 10 viktigaste nya trenderna som kommer att påverka datacenter och teknik som används av företag och myndigheter från och med nu och under de kommande fyra eller fem åren.

De 10 trenderna är:

1. Konsumentanpassning och surfplattor: Utbredd användning av plattor, som iPad och andra mobila enheter i verksamheten. De kan inte ses som fullödiga ersättare för den traditionella datorn, men trenden kommer att leda till "mer specifika tillämpningar", sa Cappuccio. Företag som använder dem, även genom det så kallade byod (bring your own device), bör vara vaksamma på att det kan finnas en hel del oövervakad lagring i de plattor och smartphones de ska hantera.

2. Oändliga datacenter: Rörelsen mot mindre storlek men större täthet i datacenter, i kombination med en trend för att analysera prestanda per kilowatt, leder till energihushållning som en nyare typ av disciplin, även för "måttligt energiintensiva organisationer" , säger Cappuccio, där fokus kommer ligga på energihanterings- och informationssystem.

3. Resurshantering: Virtualisering av servrar är en bra bit på vägen, men företag har fortfarande inte har fått de största prestandafördelarna de kan nå genom smart hantering av arbetsbelastningen. Användning av vatten som kylmedel i datacenter är en annan trend att känna till, sa Cappuccio. Han pekade på att leverantörer av lösningar för informationshantering i datacenter bör utvärderas för att se om de kan tillföra något till datacentrets resurshantering.

4. Mobilt och privata moln: "Hela konceptet med datorer går bort", säger Cappuccio, och konstaterar att anställda, som idag ofta bär omkring på flera mobila enheter, kanske vill använda en del av dem under byod-förhållanden i företaget. Däför bör "="">företag inte bara utvärderar byodför sina egna situationer, och överväga en "självservice-kultur för användarna", men också förstå att de mobila enheterna kommer att ha en överlappande effekt på hur den interna fysiska infrastrukturen kommer byggas, eller inte byggas alls, i framtiden.

5. Hybridmoln: Under nästa år kommer mer än 60 procent av företagen ha någon form av molnanvändning, och de flesta kommer att utforska privata och offentliga molntekniker, i vad som kallas hybridmoln. De kommande tre åren, kommer det dyka upp privata moln med fokus på service-centrerad leverans av it-tjänster till organisationen.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning

6. Sammanvävda datacenter: Utvecklingen från "server-centrering till en sammanvävd infrastruktur" för servrar, nätverk och lagring kommer att innebära mer flexibilitet i arbetsbelastningens mobilitet och placering baseras på kontinuerligt föränderliga faktorer, såsom antalet användare och tid på dygnet, säger Cappuccio. Att bygga dessa typer av resurspooler som kan hanteras och konfigureras är värt besväret och kommer att löna sig i längden, tillade han.

7. It-komplexitet: Komplexiteten i tekniska förändringar, i kombination med trender som virtualisering, mobilitet och cloud computing, ökar hela tiden komplexiteten i it-hantering, sade han. Det som behövs i denna situation är en "generalist på hög nivå som kan räkna ut vilka kaskadeffekterna blir", och en sådan person som befinner sig i centrum av saker kommer att spela en allt viktigare roll för att hantera it-frågor på ett bra sätt.

8. Lagring och big data: När datalagringen träffar en petabyte och mer, finns det en hel del big data och företag kommer att vilja kunna analysera den för att upptäcka trender som kan vara användbara för deras verksamhet. Men de flesta av dessa data kommer att vara ostrukturerade data, och det är att få ordning på den som är utmaningen, säger Cappuccio. Men helt klart kommer företag att hitta sätt som bygger på "mönster-strategier" för att tillämpa "intelligenta Analytics det här."

9. Slutet för din service-helpdesk: Mobilitet, konsumentanpassningen av it, molnet - alla dessa trender leder till en annan trend, den möjliga slutet för den traditionella helpdesken. "Det kan vara slutet, eller åtminstone en stor förändring vi ser", sa Cappuccio. Den framväxande trenden är mer beroende av crowdsourcing, som till exempel att du vänder dig till en vän som vet svaret, eller söker via webbresurser, bloggar eller direkt via leverantören, och det hela kan innebära att företag måste se över en "övergångstrategi" relaterat till hur it-problem hanteras.

10. Mjukvarudefinierade nätverk virtualiserar datacentret: Under de närmaste åren kommer det att finnas mjukvarudefinierade nätverk som syftar till att i princip separera hårdvara från mjukvara på ett sätt som långsamt kommer att göra sig av med "box-by-box"-metoden och den typ av anpassade konfigurationer som finns idag, för att imorgon ersätta detta med ett "automatiserat arbetsflöde" för nästa generations datacenter. "Detta utvecklas snabbt nu - var beredd", säger Cappuccio.


IDG NewsInga kommentarer:

Skicka en kommentar