måndag 25 juni 2012

8 viktiga frågor inför övergången till molnet - TechWorld

8 viktiga frågor inför övergången till molnet - TechWorld

Företag som är på väg att anamma molnet har all anledning att ställa sig ett antal frågor, allt för att undvika onödiga missöden.

De senaste åren har många företag funderat över om de ska börja använda molntjänster. För de som redan har genomfört övergången, har fokus istället flyttats över till hur molntjänsterna ska administreras och hur man ska få ut någon affärsnytta av dem. Det säger Frank Gens som är chefsanalytiker inom molnområdet på IDC.

I takt med att it-avdelningen går från”om” till ”hur” ställs företaget inför en rad nya frågor. Ska man välja ett publikt eller ett privat moln? Är det bäst att arbeta med de traditionella it-leverantörerna eller ska man vända sig till de nya molnföretagen? Vilka mobila operativsystem bör användas för att komma åt molnmjukvaran? Vilka plattformar funkar bäst i sammanhanget?

Flera av dessa frågor hamnade i fokus under Cloud Leadership Forum, ett event som arrangerades under tre dagar i Santa Clara i Kalifornien. Eventet sponsrades av IDC och IDG Enterprise.

Det är ingen tvekan om att företagen allt eftersom flyttar över till molnet. 75 procent av de svarande i en undersökning utförd av CIO Magazine uppger att de kommer att lägga betydligt mer resurser på molnet under nästa år. Hälften säger till och med att de prioriterar molnet i första hand när det gäller både applikationer och infrastruktur.

Det finns dock fortfarande många frågor kring hur molnet ska hanteras för att skapa riktigt bra affärsnytta för företagen. Under Cloud Leadership Forum gick Frank Gens och John Gallant, innehållsansvarig på IDG Enterprise, igenom åtta av de viktigaste frågorna.

1. Vad ska molnet användas till?

När man utvecklar en molnstrategi är det bra att börja med att fastställa vad företaget kan och bör använda molnet för. Molnet kan vara en hel tjänstestruktur som innebär förändringar för it-personalen, kostnader och affärsprocesser, och det antingen positivt eller negativt beroende på hur det implementeras.

2. Hur snabbt ska molnet implementeras?

Många företag undrar över hur pass snabbt de ska gå över till molnet. Frank Gens menar att det är viktigt att sätta den frågan i ett marknadssammanhang, det vill säga att titta på hur liknande företag arbetar. Satsar företag inom samma bransch på att vara först ut eller är majoriteten mer avvaktande?

3. Vilken modell för molnimplementering passar bäst?
En av de allra viktigaste frågorna för it-ledningen är om man ska välja en publik eller privat molnmodell. I ett privat moln har it-avdelningen fortfarande full kontroll över administrationen, medan man tvingas lämna över den delen till leverantören om man väljer den publika varianten. Det finns däremot även en blandad variant i form av ett privat moln som integreras i en publik miljö.

4. Vilken är den rätta organisatoriska strukturen?
När valet av molnmodell är gjort gäller det att bestämma hur molnet ska administreras. 44 procent av de svarande i CIO:s undersökning säger att de har varit tvungna att skapa nya personaltjänster efter att de gick över till molnet. Det finns för övrigt massor med verktyg och tjänster för molnadministration, men Frank Gens påpekar att man inte ska lägga allt för mycket pengar på funktioner för att styra de allra minsta detaljerna.

5. Vilka plattformar passar bäst?
Företaget måste också bestämma sig för vilka plattformar som ska användas för att komma åt molntjänsterna från mobila enheter. Apple Ios och Android dominerar marknaden för tillfället vilket innebär att det många gånger är bäst att satsa på någon av dessa.

Dessutom gäller det att avgöra vilken plattform för utveckling av affärsapplikationer i molnet som passar bäst. Detta är fortfarande en marknad under utveckling, men det går bland annat att välja mellan Google AppsEngine, Microsoft Azure och IBM SmartCloud.

6. Vilka leverantörer funkar bäst för er molnstrategi?

På marknaden för molnlösningar finns det i dag både dedikerade molnföretag såsom Amazon och Salesforce.com, men även mer traditionella it-leverantörer som exempelvis IBM och HP. De förstnämnda har givetvis stor erfarenhet av molntjänster men däremot inte lika djupa kunskaper inom företags-it, och för de traditionella leverantörerna är det precis tvärt om. Frank Gens anser att båda grupperna är att räkna med.

7. Vilka är målen?
När molnstrategin väl är spikad måste företaget fråga sig vilka mål man har. Molnet kan exempelvis tillgängligöra teknik som gör företaget mer kostnadseffektivt och agilt. Sådana lösningar måste däremot ofta specialanpassas för respektive bransch, och Frank Gens tror att det kommer att dyka upp allt fler sådana alternativ. Vi kan i så fall se fram emot molntjänster anpassade för till exempel den finansiella sektorn och sjukvården.

8. Hur ser de tekniska detaljerna ut?

Sist men inte minst så ligger den teknik som driver molntjänsterna också i fokus. Det gäller att säkerställa att nätverket kan ansluta mot molninfrastrukturen och applikationerna, samt att säkerhetskontroller och hantering av uppdateringar fungerar som de ska.

Brandon Butler, Networkworld

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar