söndag 17 juni 2012

Är OpenStack det nya Linux? - TechWorld

Är OpenStack det nya Linux? - TechWorld

OpenStack växer snabbt och allt fler stöttar det öppna projektet. Men det finns en del hinder och bråk längs vägen mot global succé.  

Oliver Rist på Infoworld har tittat närmare på det stora öppna projektet som vissa tror kommer få ett lika stort inflytande på branschen som Linux en gång fick.

OpenStack är ett snabbt växande berg
av Apache 2-licensierad kod som lyfts fram som ett "moln-operativsystem" för datacentret. Samtidigt är OpenStack en rörelse, vilket bekräftas av det stora intresset I branschen. Som med de första dagarna med Linux, har uppmärksamheten kring OpenStack stigit till ett vrål, med tusentals community-medlemmar som flockas till konferenser från Paris till Seoul. Nivån av intresse och tillväxt är fenomenal.

Folk med pengar är också entusiastiska över OpenStack. Investerare som True Ventures och stora företag som AT&T, Dell, Cisco, HP och IBM har hoppat på tåget. Nyligen hölls 2012 OpenStack conference i San Francisco. Konferensen var full av företag, utvecklare och analytiker som talade om hur mycket de tror på OpenStack. Det är sena 90-talets guldrush i miniatyr.

Tjusningen med OpenStack är tydlig: Precis som Linux, syftar OpenStack till att ge en kärna kring vilken alla typer av programvaruleverantörer kan skapa affärer. Men med OpenStack, pratar vi om flera projekt för att ge smidig molnhantering av beräkning, lagring och nätverksresurser över hela datacentret - plus autentisering, självbetjäning, resursövervakning och en massa andra projekt. Det är ett enormt ambitiöst, kanske det mest långtgående öppen källkod-projektet någonsin, även om det fortfarande befinner sig på ett mycket tidigt stadium.

OpenStack satsar på att ta ett stort stråk av territoriet i ett hårt konkurrensutsatt område. VMware har redan sjösatt program som täcker ungefär samma mark och som bygger vidare på teknikutvecklingen inom virtualiseringhantering. Microsoft, går i samma riktning med Windows Server och System Center. Det finns också många andra mindre konkurrenter - ledda av Eucalyptus, som erbjuder privat moln-programvara som är kompatibel med Amazon Web Services API:er.

En stor spelare som var tidigt ute och stöttade OpenStack var Citrix, men de har nu lämnat konsortiet efter en uppsjö av destruktivt snack - för att istället lansera sitt eget konkurrerande moln-operativsystem, CloudStack.

Uppenbarligen är de skyhöga ambitionerna hos OpenStack både bränsle åt sin egen utveckling och en risk att man skjuter över målet och kollapsar, eftersom det också sporrar all möjlig konkurrens. Löftet är stort, men framgångarna för OpenStack är inte på något garanterade.
Sida 1 / 2

Innehållsförteckning

Backstabbing i molnet
Överlag verkar leverantörerna och deltagarna i OpenStack komma överens ganska bra med tanke på stora omfattningen på projektet. Det påfallande undantaget är alltså Citrix fula avgång.

Citrix uppgav två huvudorsaker till att överge OpenStack till förmån för CloudStack: oöverstigliga tekniska inkompatibilitetsproblem mellan de två plattformarna och att OpenStack inte visade tillräcklig lyhördhet för kundens behov. Citrix kritiserade också Nova-plattformen som omogen och antydde att Rackspace, som har kört OpenStack-projektet från början, inte vet vad de gör, eftersom de inte har någon erfarenhet av att hantera en öppen källkod.

Enligt Citrix så har CloudStack, som också är ett öppen källkod-projekt under Apache 2-licensen, massvis med kunder som använder det i produktion redan. I jämförelse har OpenStack fortfarande en lång väg att gå - och Citrix kunderna vill ha en lösning nu.

Det är den typ av offentliga spottade som verkar oundvikligt med ett initiativ av en sådan enorm omfattning. Enligt både Citrix och dess kritiker, ville företaget ersätta Nova med kärnan från Cloud.com, som Citrix köpte i juli 2011 för mer än 200 miljoner dollar. Men Cloud.com-programvaran är skriven i Java, inte Python och OpenStack ville därför inte ha den. Så där har vi ett hypotetiskt motiv till att Citrix drog sig ur, och brände broar längs vägen.

OpenStack I sig är en produkt som uppstått ur denna typ av teknikkonflikter. Det var Eucalyptus som banade väg för idén om en öppen källkod-molnstack. Innan Rackspace-partnerskapet gjordes ett försök att integrera Nova med Eucalyptus, men oförenligheter i teknik och kultur ledde till misslyckande och fingerpekande.

Ytterligare vägskäl

Nu står OpenStack inför ytterligare ett vägskäl. Under de senaste två åren har Rackspace tillhandahållit den mesta av koden och stått för ledarskapet. Någon gång i år, kommer det som kan kallas en självständig enhet i OpenStack-stiftelsen att snurra bort från Rackspace och ta över tyglarna, förmodligen med en mer öppen ledningsstruktur - vilket kritiker har krävt under en tid. Men kommer det att hjälpa eller hindra OpenStacks strävan att leverera en produktionklart moln-operativsystem som kan antas av massan?

Idag är OpenStack i epicentrum av ett nyskapande skifte. Om det är lyckat, i likhet med Linux, kommer ett ofantligt intresse och community att växa upp runt projektet. Det tog mer än ett decennium för Linux att utvecklas från en ren leksak till ett fast och populärt operativsystem för servrar och ytterligare flera år längre för att skapa lönsamhet i företag som arbetade med Linux. Mindre än två år efter starten, ligger OpenStack redan långt före.

Av Oliver Rist, Infoworld
Översatt och bearbetad av Daniel Åhlin

IDG News


Sida 2 / 2

Innehållsförteckning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar