söndag 17 juni 2012

Billigare och bättre kontroll i molnet - TechWorld

Billigare och bättre kontroll i molnet - TechWorld

Med dokumenthantering i molnet i stället för lokalt på egen server får Elektronomi bättre kostnadskontroll och högre prestanda.

Mindre underhåll med dokumenthantering i molnet.

 Elektronomi är ett företag som levererar molntjänster inom ekonomisk administration, som nu själva valt valt att anlita en molntjänst för sin dokumenthantering. Lösningen gäller fakturatolkningsprogrammet FormCraft Invoice Reader som levereras av Optosweden.

Tolkningsprogrammet är en central del i Elektronomis fakturamolntjänst eftersom den automatiskt tolkar ifyllda fält så som faktura- och förfallodatum i digitalt inskickade fakturor. Den höga tolkningsgraden gör det även möjligt att läsa in andra informationsfält för exempelvis inköp.

Tidigare kördes programmet lokalt på egna servrar, men genom att låta Optosweden ta hand om hela lösningen säger sig Elektronomi nu ha bättre kontroll över kostnaderna och slipper lägga tid på drift och underhåll.

- Vi får nu en bättre serverprestanda än i den driftmiljö vi själva hade tidigare och långsiktigt känner vi en stor trygghet i att köpa driften från Optosweden som vi vet är kompetenta och pålitliga, säger Maria Wilén på Elektronomi.


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar