torsdag 14 juni 2012

"Dags att granska livbolagen lika noga" | Krönika | Artiklar | Morningstar Sverige

"Dags att granska livbolagen lika noga" | Krönika | Artiklar | Morningstar Sverige - SkandiaLiv - LF-Liv 

Idag börjar Morningstar publicera nyckeltal för de svenska livbolagen på en särskild del av sajten. Både kunder och media får nu ett nytt verktyg för att granska en hemlighetsfull del av finansbranschen. 

En av Morningstars medarbetare arbetade tidigare på Skandia. Han har tre sparförsäkringar hos Skandia Liv och när han får årsbeskeden så ger de tre olika avkastningar, brutto före avgifter. Utåt är det ett livbolag som förvaltar alla kundernas pengar tillsammans, men beroende på vilken grupp av kunder som sparandet tillhör så behandlas det olika internt.

Så långt är det inte så konstigt. Något liknande gäller fondsparare, som till exempel får tillgång till fonder med olika avgifter beroende på om sparandet sker direkt, via en fondförsäkring eller via PPM. Men det märkliga är att livbolagen inte informerar om vilket kollektiv som kunden tillhör i årsbeskeden. Det är som om kunden inte skulle få reda på vilken fond de sparar i.

Och livbolagen verkar inte heller kunna ge besked om exakt vilken avkastning kunderna i de olika kollektiven får, efter avgifter, åtminstone har Morningstar i flera fall hittills inte lyckats få svar. Avtalens exakta villkor är hemliga eller så är beräkningarna dolda i datorprogram och okända även för de flesta anställda hos livbolaget.

Media blundar

Totalt sett är det svenska sparandet i traditionella livbolag större än hela sparandet i fonder. Men jämför man uppmärksamheten i media så är skillnaden enorm. Fondernas avkastning finns med i tabeller i de stora dagstidningarna varje dag och journalisterna skriver regelbundet om fondsparande. Dels kritiserar media ofta fondbolagens avgifter, dels ger journalisterna olika typer av tips till fondspararna.

Livbolagen granskas däremot nästan aldrig. När deras kvartalsrapporter kommer så blir det i bästa fall en notis som rapporterar den enskilda avkastningen, men den jämförs nästan aldrig med konkurrenterna. Skillnaden beror troligen främst på att det finns så enormt mycket mer information om fonder. Dels finns det många fler fonder och det startar regelbundet nya, dels rapporterar de flesta fonder andelskurser varje dag och både Morningstar och andra beräknar olika nyckeltal. De flesta livbolag bryr sig däremot inte ens om att skicka sina kvartalsrapporter till media och årsredovisningarna verkar ses som en intern angelägenhet.

De ansvariga redaktörerna i media verkar ha dragit slutsatsen att när det inte finns några färdiga jämförelser att rapportera, då finns inte heller något intresse hos läsarna. Alternativt så är avskräcks journalisterna av att det skulle krävas mer eget arbete för att granska livbolagens resultat. Oavsett orsaken så är resultatet att media blundar trots att livbolagen som sagt räknat i miljarder kronor är viktigare för svenska folket än fonderna.

29 kollektiv

Men nu finns åtminstone en lätt tillgänglig källa här på Morningstar, både för vanliga sparare och för journalister som vill jämföra livbolagens resultat. Nu vid premiären finns 29 kollektiv med och fler är på väg, allt samlat under ”Livbolag” i huvudmenyn ovan. Det är dags att granska livbolagen lika noga som fonderna.

Vi på Morningstar tar gärna mot förslag hur denna information kan förbättras. Och vi hoppas att livbolagen blir bättre på att redovisa vilken avkastning som de olika grupperna kunder faktiskt har fått. Skandia Liv har till exempel bara redovisat ett enda gemensamt resultat, trots att kunderna är uppdelade i flera kollektiv.
Läs fler krönikor i arkivet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar