onsdag 13 juni 2012

Därför bromsas e-fakturorna - IDG.se

Därför bromsas e-fakturorna - IDG.se

I artikeln "E-fakturor vägrar ta fart", CS 24/4 -12, konstateras att e-fakturor har svårt att ta fart i Sverige. Bristen på gemensamma standarder pekas ut som en förklaring. Om sanningen ska fram så är det dock de svenska myndigheterna som gjort att vi kommit så långt i Sverige. Men vi kan komma längre.

Det är sant att det saknas en gemensam standard, men att måla ut avsaknaden av en sådan som det största hindret för e-fakturornas utveckling i Sverige är dels att överskatta betydelsen av en gemensam standard, dels att misstolka anledningen till varför e-fakturorna inte tagit fart.

Nej, om man vill finna svaret kring varför e-fakturorna inte tagit fart i Sverige bör man titta på vad som gjort att e-fakturor kommit betydligt längre i våra grannländer Norge och Danmark.

Där har nämligen den offentliga sektorn gått i bräschen för e-fakturornas utveckling under lång tid.

Det är inte på grund av att de varit tvungna att erbjuda e-fakturor, utan för att de och deras leverantörer insett vilka ekonomiska och resursmässiga fördelar som e-fakturor för med sig.

Vad är det då som bromsat utvecklingen på den offentliga marknaden specifikt och privat marknad generellt i Sverige?

Svaret är enkelt, svenska myndigheter har bara haft möjlighet att fokusera på sina legala krav på att kunna skicka och ta emot e-faktura, men de borde framöver fokusera på att visa sina leverantörer vilka besparingsmöjligheter som finns.

De skulle kunna ställa tydligare krav på sina leverantörer att de bör eller ska kunna skicka e-faktura om de vill vara med i myndigheternas upphandlingar.

Om vi jämför kostnaden för att skicka en vanlig faktura med den för en e-faktura kan vi också snabbt konstatera att det finns en möjlighet att spara minst 80 procent på varje enskild faktura för leverantörerna.

Samma kostnad finns att spara på mottagarsidan genom att man slipper skanningsmomentet.

Men den stora vinsten ligger i processvinster och i kvaliteten på fakturahanteringen.

Leverantörssidan och mottagarsidan får dessutom större och bättre kontroll över sitt likviditetsflöde.

I och med statens införande av e-handel kommer också intresset från leverantörerna bli betydligt större då deras effektvinster tydliggörs ännu bättre.

Bristen på en gemensam standard är alltså inte det största hindret för utbredningen av e-fakturor.

Argumentet kommer från tiden då man inte hade möjlighet att konvertera olika fakturaformat.

I dag finns den möjligheten, och på samma sätt som telefoni och mejl så spelar operatör eller mejlsystem inte så stor roll längre.

Christopher Lovén
försäljningschef, affärsområde offentlig, Unit4 Agresso

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar