Han sade att målen med de långa reporna, LTRO, i stort har uppnåtts, men att det är för tidigt att dra några mer omfattande slutsatser av inverkan från reporna. ECB kommer även fortsättningsvis att tillföra likviditet till solventa banker vid behov.

Han sa också politiska val nu har företräde.

"Vi har nått ett läge där politiska val har blivit dominerande över penningpolitiska instrument som vi kan använda i framtiden", sa han.

Mario Draghi konstaterade att förhållandena har försämrats sedan de senaste ECB-prognoserna och att det finns allvarliga nedåtrisker mot ekonomin. ECB anser ändå att finansieringsförhållandena är bättre nu än de var i november.