tisdag 26 juni 2012

Så mycket kostar driftstörningar i molnet - Computer Sweden

Så mycket kostar driftstörningar i molnet - Computer Sweden

Driftstörningar hos molntjänster har hittills kostat en halv miljard kronor enligt en ny analys. Dessutom är driftsäkerheten långt under förväntan.

En internationell organisation, International Working Group on Cloud Computing Resilliency (IWGCR), har analyserat de totala kostnaderna som driftstörningar i olika molntjänster hittills har kostat ekonomiskt och resultatet är allt annat än tillfredställande. Totalt har driftstörningar i molnet kostat nästan en halv miljard kronor och forskarna bakom rapporten tillägger att det troligtvis är en underskattning.

Förutom kostnaden för driftstörningar har forskarna även räknat ut hur hög driftsäkerheten är hos molntjänster, vilket visade sig vara långt under forskarnas förväntningar. Den totala tiden där en molntjänst varit helt otillgänglig uppgår till 7,5 timmar på ett år, vilket innebär en driftsäkerhet på 99,9 procent. Det ska jämföras med de driftsäkerhetskrav som finns på sämhällskritiska system, som måste uppgå till 99,999 procent. En genomsnittlig driftstörningstid på elförsörjningen i en modern storstad är exempelvis endast 15 minuter per år.

Siffran baseras på en rad kvalificerade uppskattningar om hur mycket ett avbrott har kostat varje tjänst. Enligt rapporten kan det variera mellan drygt 500 000 och 1,5 miljoner kronor per timme beroende på vilken tjänst det handlar om. Ett driftavbrott hos en företag som Google, Amazon och Microsoft uppskattas till omkring 1,4 miljoner medan en mindre tjänst, som det amerikanska resebolaget Amadeus, kostar runt 600 000 kronor per timme. Uppskattningarna har sedan tillämpats på faktiska driftavbrott som uppmärksammats i media.

Forskarna själva erkänner att det finns problem i metoden som använts för uträkningarna. Till exempel har man inte tagit hänsyn till driftstörningar som det inte rapporterats om i media. Något som forskarna tror gör att resultatet i rapporten troligtvis är en underskattning eftersom det finns mycket driftstörningstid som inte tagits med i beräkningarna.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar