När Fredrik Reinfeldt pratar om att arbeta ända upp till 75 års ålder är det inte någon avlägsen framtid han tänker sig. Ett 40-årigt yrkesliv är helt enkelt inte längre en garant för en rimlig pension. Tvärtom kommer många 65-åringar de kommande åren få erfara att pensionering betyder en sänkning av inkomsten med 40-50 procent, inklusive tjänstepension.
Orsakerna bakom är flera. Det nya pensionssystemet innebär att staten inte längre garanterar en viss del av inkomsten i pension – det blir vad det blir – och tjänstepensionen är ofta knuten till en allt skakigare börs.

Att vi lever allt längre spelar också in. Medellivslängden stiger mycket snabbare än vad man har räknat med. Det betyder fler år som pensionär vilket, med oförändrat sparande, ofelbart leder till lägre pension.
Frågan om när man ska gå i pension blir med andra ord i allt större utsträckning en ekonomisk fråga; har jag verkligen råd att gå i pension vid 65 års ålder? Vill och kan jag i så fall fortsätta arbeta? Svaren beror förstås på den enskilda individens situation men för den som vill kunna välja är det viktigt att i god tid ta reda på hur det egna pensionssparandet ser ut och ta ställning till om det ger en acceptabel levnadsstandard.
Förändringen inom pensionerna sammanfaller dessutom med andra nya trender i de svenska hushållens ekonomi. Äldre generationer har varit försiktiga med att ta lån och deras bostäder har ofta varit betalda när de går i pension.

Senare generationer har för länge sedan insett att de aldrig kommer hinna betala sina villor och bostadsrätter men hur många har funderat över om en total pension på 15 000-16 000 kronor kommer att räcka till räntor och amorteringar? Det löser sig skulle väl vara ett vanligt svar på den frågan men lösningen blir kanske en annan än man egentligen hade velat.
Men samtidigt som miljoner svenskar riskerar ett brutalt uppvaknande, finns det också många som kan se fram emot en ekonomiskt tryggad ålderdom. En kombination av ett långt yrkesliv som gett tjänstepension, en inkomst något över medel plus ett visst privat sparande kan ge goda förutsättningar inför pensionen.

Ett privat sparande kan dessutom vara så mycket annat än den traditionella variant som banker och försäkringsbolag marknadsför. Sparande i en bostad har exempelvis på många håll varit betydligt bättre än ett avdragsgillt fondsparande inom ramen för en pensionsförsäkring.
I SvD:s pensionsguide reder vi ut begreppen kring de olika delarna av din pension och förklarar vilka av dem du kan påverka och vad du då bör tänka på.
Vi gör också upp med den gamla uppfattningen att pensionen är en pyramid – för de flesta svenskar ser det inte ut så. Din pension kan lika gärna vara en fez eller en kanot. Eller är du kanske en av de lyckligt lottade lökarna?
CHATT: SEB:s pensionsexpert chattade med läsarna: ”Lägg mycket krut på att amortera”

GRAFIK: Är du en fez eller en kanot?

Joel Dahlberg