lördag 14 juli 2012

Eurokrisens scenarier: Haveri eller ökat makt till Bryssel? | SvD

Eurokrisens scenarier: Haveri eller ökat makt till Bryssel? | SvD

SCENARIO 1 - EURON HAVERERAR 
 
Sydeuropa
I avhopparländerna blir det kaos. Den nya valutan kollapsar och blotta misstanken om sedelpressmissbruk gör att inflationen drar iväg. Hela samhällslivet paralyseras av att hundratusentals avtal måste rivas upp när valutan ändras. Domstolarna översvämmas av rättstvister och ingen vet vem som blir sittande med svarte petter. Långsiktiga affärsrelationer förstörs eller försvåras vilket allvarligt skadar hela samhällsekonomin. Arbetslösheten ökar och reallönerna rasar. Bankerna förstatligas när de inte klarar kreditförluster och uttagsflöden.

Men efter några ytterst svåra år vänder det sakta uppåt igen. Bottnen nås när löner och kostnader har sjunkit så lågt att konkurrenskraften och försörjningsförmågan återställts. Då är man vid en välståndsnivå som är i paritet med vad landet förmår producera. Då kanske levnadsstandarden i Spanien motsvarar Polens och greker är fattigare än chilenare. Vägen ditt är hemsk men själva nivån är inte en humanitär katastrof.

Nordeuropa
Antingen ersätts euron av nationella valutor eller så lever den kvar i bantad form. Gissningsvis i Tyskland och Frankrike och en rad ЃhlilltyskaЃh länder som Finland, Nederländerna och Österrike. Oavsett vilket blir Nordeuropa ett riktigt hårdvalutablock. Valutan rusar i höjden vilket slår hårt mot exportindustrin. Ekonomin tvärstannar eftersom detta sker samtidigt som kunderna i Sydeuropa är uträknade. Många tyska och franska banker förstatligas. Det blir kort sagt stökigt. Med en svår lågkonjunktur och hela export-, bank- och EU-lobbyn emot sig är det nog inte många regeringspolitiker som kan hoppas på att bli omvalda. Gud vet vilka de ersätts av.

SCENARIO 2 - BRYSSEL TAR MAKTEN
 
Sydeuropa
I detta scenario räddas den monetära unionen genom att EU även får makten över bankväsendet och finanspolitiken i alla medlemsländer. Då försvinner kreditrisken från PIGS-obligationerna och marknaden kommer rusa i höjden. Slutet gott allting gott?

Inte riktigt. Med euron som valuta permanentas Sydeuropas oförmåga att konkurrera. Arbetslöshet och industridöd biter sig fast och förvärras. Det är samma situation som råder i Syditalien kontra Norditalien eller Norrland kontra Mälardalen. När vitt skilda delekonomier ska samsas om samma ekonomiska politik och valuta så kommer den svaga förbli svag och ekonomiskt hjälplös.

I Sverige och Italien funkar detta ändå hjälpligt av två skäl. Det finns en kulturell vi-känsla inom landet och det destruktiva reduceras av att båda landsändar har nytta av åtminstone viss rörlighet bland arbetskraften. I EMU finns varken vi-känsla eller rörlighet. En perfekt grogrund för hat och förbittring.

Nordeuropa
En fiskal union innebär att alla politiska beslut av stor ekonomisk betydelse måste gillas av centralmakten. Eller så blir det som det alltid har varit med EU. Att regler är till för att brytas.

För hur ska EU kunna driva igenom en centralstyrd finanspolitik när inte ens fransmän och tyskar befinner sig på samma planet i en så enkel fråga som om det är arbete eller fritid som skapar tillväxt? Tyskland håller ju som bäst på att höja pensionsåldern från 65 till 67 år. Samtidigt sänker Frankrike mitt under brinnande euro-kris pensionsåldern från 62 till 60 år. När tyskarna känner att de har amorterat klart på sin krigsskuld så kommer de inte längre acceptera försörjningsansvaret för Sydeuropa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar