måndag 23 juli 2012

Sex sanningar om nosql - Computer Sweden

Sex sanningar om nosql - Computer Sweden

NOSQL

Mycket intresse har riktats mot nosql-databaser på senare år. Men nu är smekmånaden snart över och det är dags att inse en del sanningar.

Det är CS systersajt Infoworld som skriver om nosql. Artikeln är inte ett försök att ta kål på de nya databaserna, utan att diskutera en rimlig användning av dem. Här är några tankar:

1. Joins behövs
Att ”joina”, eller som det ibland heter ”relatera”, data i olika tabeller är det kanske mest utmärkande draget för relationsdatabaser. En anledning att använda den här möjligheten är att kunna lagra uppgifter på enbart ett ställe i en databas, så att det inte uppstår motstridiga kopior. Problemet är att det kan bli både prestandakrävande och krångligt, och det är inte minst därför den funktionen saknas i de flesta nosql-databaser. Men ibland krävs det ”joins” för att garantera att data hanteras korrekt.

2. Krångliga transaktioner
Det är svårt att garantera att data är korrekta i många nosql-databaser. Det saknas ofta möjligheter att definiera transaktioner som ska garantera att flera ändringar verkligen utförs när så är önskvärt. Men nu börjar vi få se hantering av transaktioner i en del nosql-databaser.

3. Erfarenhet är bra
Många smarta människor har lagt ner många års arbete på att förfina traditionella relationsdatabaser och deras frågespråk. För att lösa en del problem är det smart att utnyttja det och använda en traditionell databas. Problemet är att när en nosql-databas inte riktigt räcker till så försöker många utvecklare skapa egna speciallösningar. Det är värt att fundera på om det inte är smartare att utnyttja allt det arbete som lagts ner på de äldre databaserna.

4. Ingen standardåtkomst

En fördel med traditionella relationsdatabaser är att språket sql ger ett hyfsat standardiserat sätt att hantera data. Visst finns det skillnader mellan olika leverantörers implementationer av sql, men det är ingenting mot de skillnader som finns mellan olika nosql-databaser. Det gör det svårare att byta databasteknik, vilket kan medföra problem.

5. Scheman kan vara bra
Att det saknas databasscheman i nosql-databaser innebär att det blir mycket enklare att ändra struktur för databaser, inte minst under drift. Det betyder också att det blir enklare att ställa till oreda i databaser. Scheman må vara inflexibla, men de bidrar till bra struktur och det behövs ibland.

6. Färre verktyg
Eftersom nosql-databaserna är en ny företeelse så finns det färre verktyg till dem än till traditionella relationsdatabaser, till exempel för att skapa rapporter. Risken att man blir tvungen att skriva programkod blir helt enkelt större med nosql-databaser. Vidden av det här problemet kommer att minska med tiden.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar