fredag 13 juli 2012

Smartmobiler kostar på - Computer Sweden

Smartmobiler kostar på - Computer Sweden

Kostnaden på företagen för att administrera smarttelefoner kommer att öka kraftigt, enligt en ny undersökning. Jämfört med förra året ökar kostnaden med 48 procent.

Det är Osterman Research som har frågat representanter för 117 mellanstora och stora företag om administration av smarttelefoner. Undersökningen har sponsrats av molnföretaget Azaleos.

Kostnadsökningen med 48 procent för att administrera smarttelefoner beror på ökade krav på säkerhet för och administration av alla smarttelefoner som anställda tar med sig själva till jobbet.

Ett annat mått på ökningen är att det behövdes 2,9 personer på it-avdelningen för att administrera 1 000 smartmobiler 2011, medan det krävs 3,6 i år och kommer att krävas fyra nästa år.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar