lördag 11 augusti 2012

Anmälan - explorioretail

Anmälan - explorioretail - B2B

Villkoren i hyresavtal

För att garantera dig och din butik högsta möjliga kvalitet vad gäller ordning och reda samt utbud av varor i EXPLORIOS varuhus, reglerar vi villkoren för våra hyresgäster. Din butik och ditt sortiment exponeras för en kundström av tusentals besökare per vecka och varuhus och skall erbjuda ett brett och väl sammansatt sortiment.
För att din intresseanmälan skall kunna beaktas skall du nedan fylla i önskad hyrestid.
Jag önskar en hyrestid om:
6 månader
1år

Detta ingår i hyran (7.000 kr/månad + moms): En modul om 20 m². Butiken är
4 x 4 m (4 m² är allmänna ytor). El, värme och städning. Försäkring av dina varor. Utrustning för betalning med kort eller fakturering. Belysning och basinredning med hyllor/podier och/eller klädställ och provrum. Samtliga butiker får enhetlig skylt mot kundgången. Städning av allmänna ytor inkl. personalrum. Renhållning av fastighetens fasad och fönstertvätt, skötsel av P-ytor och grönområden. I hyran ingår även en massiv marknadsföringen via TV och övrig media.
 • Ditt sortiment får inte innehålla material som är rasistiskt, barnpornografiskt eller på annat sätt kränkande.
 • Din butik exponerar enbart varor som är till salu. Inget annat får förvaras i butiken. Papperskorgar tillhandahålls i allmänna kundutrymmen.
 • Du får tillgång till våra personalutrymmen och kan använda cafeterian för möten.
 • Du är välkommen att själv stå i din butik. Byte av varuprover kan du göra på tid före butiksöppning. Våra vaktmästare kan utföra byte av sortiment mot avgift.
 • Din butik blir tilldelad en plats som dels anpassas efter dina önskemål gällande personaltäthet samt efter vilken typ av varor du säljer. Vi samlar t ex butiker med sportsortiment i en grupp, kläder/skor tillsammans i en annan grupp. Av praktiska skäl samlar vi även butiker "vägg i vägg" med varandra efter behov/önskemål av personaltäthet (3, 5 eller 10 butiker per anställd).
 • Larmbågar finns centralt vid entrén. Du beställer produktlarm och fäster dem på dina varor. En mindre kostnad tillkommer för varularm. Säkerheten mot stölder är extra hög då inga varor skall larmas av – varularm kan därmed gömmas/sys in eller på annat sätt monteras på ditt varuprov så det är svårt att ta bort.
 • Förtäring av mat och dryck sker endast i cafeterian.
 • Vi kan ta emot och handlägger varureturer mot en mindre ersättning. Ett särskilt konstadseffektivt system finns att tillgå.
 • Butiksägaren garanterar kunden att beställd vara är den som levereras och att utlovad leveranstid är korrekt.
 • Angivet pris på varan skall vara inklusive moms och de avgifter som kan tillkomma för att få varan till fullo levererad måste framgå tydligt för kunden.
 • EXPLORIO ansvarar för att din kund fullgör sina betalningsskyldigheter vid fakturering. Sker betalning med kort i butiken ansvarar EXPLORIO för att din kund har kortbehörighet och full täckning för gjorda inköp.
En separat prislista kommer att upprättas för de tjänster vi tillhandahåller. Du kommer att spara stora summor i kortavgifter och frakt – vi förhandlar fram förmånliga avtal för våra hundratals butiker som tillsammans blir en stor kund hos alla företag vi skall handla tjänster av.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar