torsdag 23 augusti 2012

Detta gäller för dig som är sambo

Detta gäller för dig som är sambo

Huvudregeln enligt sambolagen är att bostad och bohag som anskaffats för att användas gemensamt delas lika när förhållandet tar slut på grund av separation eller ena sambons död. Sådan egendom kallas samboegendom.  

Det spelar ingen roll vem som betalat. Och det är nettoegendomen som fördelas. Vardera sambon ska vid bodelningen först dra av sina skulder.

Bohag eller bostad som har skaffats tidigare ska inte delas även om det används gemensamt. Men har en sådan bostad bytts till en ny under förhållandet blir den nya samboegendom.

Vid en separation har den av er som har det största behovet av bostaden, till exempel för vårdnad av barn, rätt att få bostaden på sin lott i bodelningen.

Då krävs att den som behåller bostaden betalar halva nettomarknadsvärdet till den som tvingas flytta. Nettomarknadsvärdet är marknadsvärdet efter avdrag för skulder och den kapitalvinstskatt som hade uppstått vid en försäljning.

Sambolagen ger utökat skydd om bostaden är hyresrätt eller bostadsrätt. Även om bostaden inte skulle vara samboegendom kan det finnas fall då den som bäst behöver den får behålla bostaden. Det handlar då om vårdnad av gemensamma barn. Då får den som behåller bostaden betala hela bostadens värde till den andra.

Övrig egendom
Den egendom som inte skaffats för det gemensamma hemmet, exempelvis bilar, båtar, idrottsutrustning, går utanför delningen. Äger ni sådant gemensamt är det ett vanligt samägande. Den ena får köpa ut den andra eller så får ni sälja egendomen och dela på intäkten.

Samboavtal
Om du inte vill att lagens regler om delning ska gälla kan du skriva ett samboavtal.
Det skrivs före eller under ett förhållande och liknar ett äktenskapsförord.

● Ska vara skriftligt.
● Undertecknat av båda parter.
● Behöver varken bevittnas eller registreras.

Barn
Fadern i ett samboförhållande måste bekräfta sitt faderskap. För gifta par som får barn räknas barnen automatiskt som deras gemensamma så länge det inte framkommer något annat.

- Privata Affärers råd

Gör en förteckning
För att underlätta en delning är det viktigt att dokumentera vad som är gemensamt bohag och vad som inte är det. Gör en förteckning över det gemensamma bohaget och en annan över sådant som var och en ägde före samboförhållandet, och som alltså inte ska delas.

Vill du ha ett skydd som går längre utan att gifta dig:
1. Skriv testamente.
2. Skaffa försäkringar med förmånstagarförordnande.
3. Genom gåva eller köp kan ni också föra över hälften av bilen, båten eller annan egendom.

Privata Affärer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar