onsdag 19 september 2012

Dokument - Avropa.se

Dokument -Avropa.se

Den första förstudien för det första ramavtalet om molntjänster

Du vet att molntjänster är på riktigt när ...
Kammarkollegiet har i sin förstudie Programvaror och tjänster 2010 kunnat konstatera att det finns ett behov av särskilda ramavtal för programvaror som molntjänster och då särskilt kontorsstödsprogramvaror.
Kammarkollegiet har därför beslutat att påbörja en ramavtalsupphandling av just Kontorstöd som molntjänst. Upphandlingen förbereds för närvarande.
Kika på förstudien och ge gärna dina synpunkter här!

Dokument - Avropa.se avropa.se

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar