torsdag 27 september 2012

EU begränsar robothandel / Placera Nu

EU begränsar robothandel / Placera Nu

ROBOTHANDEL: En order måste ligga kvar på handelsböckerna i åtminstone 500 millisekunder. Detta enligt en lag som på onsdagen röstades igenom i EU-parlamentet och som därmed begränsar den så kallade robothandeln.
 
Europaparlamentet röstade på onsdagen för en skärpning av reglerna för värdepappershandel, inklusive begränsningar av så kallad högfrekvenshandel, även kallat robothandel.

Parlamentets ekonomiska utskott antog lagstiftningsförslag som uppdaterar det så Mifid-direktivet, som infördes 2007. Mifid-direktivet reglerar värdepappersmarknader.

"Reglering och tillsyn måste anpassas efter den betydande tekniska utvecklingen i handeln så att reglerare och investerare har tydlig information om hela spelplanen", sade Kay Swinburne, brittisk konservativ, i ett uttalande efter omröstningen om de två lagförslagen, Mifid2/Mifir.

I högfrekvenshandel måste ordern enligt de nya reglerna ligga kvar på handelsböckerna i åtminstone 500 millisekunder.

"De flesta order dras tillbaka från systemet nästan omedelbart. I genomsnitt finns en högfrekvensorder 3 millisekunder i systemet. Vi måste stoppa detta nonsens. Det snedvrider finansmarknaden och ökar volatiliteten", sade Robert Goebbels, luxemburgsk socialdemokrat.

Regleringen begränsar också i handlares positioner i råvaruderivat för att minska volatilitet, som anses ha drivit upp livsmedelspriser.

Vidare införs en konsoliderad registrering från alla handelsplatser, en organiserad handelsfacilitet (OTF) skapas och samordnade "strömbrytare" införs på alla handelsplatser för att förhindra att ohejdbar automatisk handel orsakar stora prisfall.

Transparensen ska också öka på handelsplatser och för avgifter och incitament som säljare har.
"Avgifter och provisioner för att sälja försäkringar och sparprodukter måste vara helt öppet, i stället för att förbjudas. Det är nödvändigt för att skydda köpare av sparprodukter", sade Olle Schmidt, svensk folkpartist.

På ministerrådssidan har finansministrarna ännu inte enats om en ståndpunkt och kan därför inte börja förhandla med Europaparlamentet.

Utskottet vill därför att hela parlamentet ska anta sin version av regleringen i parlamentets session den 22-25 oktober.

NYHETSBYRÅN DIREKT/PLACERA.NU
redaktionen@placera.nu
Mer av NYHETSBYRÅN DIREKT/PLACERA.NU

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar