fredag 28 september 2012

Fribreven ska bort

Fribreven ska bort

Pension Den som bär risken ska också ha rätt att flytta sitt tjänstepensionskapital. Ungefär så lyder motiveringen från utredarna till varför pensionsspararna ska få flytta sitt pensionskapital. 

Miljontals gamla, passiva pensionsförsäkringar tickar avgifter hos olika förvaltare från tidigare arbetsställen, så kallade fribrev.
– Många individer har många försäkringar, det blir oöverskådligt, säger utredaren Tord Gransbo som i dag överlämnade betänkandet till finansmarknadsminister Peter Norman.

Utredningen föreslår att flytträtt ska gälla för premiebestämda tjänstepensionsförsäkringar, oavsett om de är individuella eller kollektivavtalade. Undantaget är kollektivavtalade tjänstepensionsförsäkringar där inbetalning pågår, där kommer flytträtten bara att gälla om kollektivavtalet inte säger något annat. Med andra ord kommer rätten att flytta bara gälla för pensionsförsäkringar från tidigare anställningar eller där arbetsgivaren inte längre existerar eller har avlidit.
Utredningen föreslår att ändringarna börjar gälla 2015.

Bra, men med flera reservationer, lyder några omdömen från berörda parter.
– Det är bra att man får flytta fribreven, säger Avanza Banks vd Martin Tivéus.
Däremot är han kritisk till att utredarna inte satt ner foten i frågorna som rör flytt-tiden och flyttavgifterna.
– Det är för vagt, säger han.
Det utredarna säger är att bolagen bara ska få ta ut direkta kostnader från pensionsspararna vid flytt. Men man säger inte nej till anskaffningskostnader, vilket kan innebära att en sparare kan få betala dyra provisionskostnader, enligt Martin Tivéus. Det borde finnas ett avgiftstak.

Skandia är ett annat bolag som gärna vill förvalta människors tjänstepensioner. Skandialedningen tycker att förslaget på det stora hela är bra, men saknar att det kollektivavtalade pensionskapitalet inte ingår i det fria flyttsystemet.

"I dag fungerar tjänstepensioner i kollektivavtalsvärlden som om du skulle betala för en stereo, men facken och arbetsgivarna väljer spellistan. Och gör du inget aktivt val spelas deras egen låt, som de får royalties för, på repeat", skriver Skandias koncernchef Bengt-Åke Fagerman i ett pressmeddelande.

Men facken är av annan åsikt. Utredarens förslag om fri flytträtt av de så kallade fribreven skapar dyra flyttkostnader. Utredaren föreslår att en ny försäkring ska tas för varje nytt jobb som den enskilde tar, även inom ett kollektivavtalsområde. Det riskerar skapa 100|000-tals fribrev varje år.

"Vår uppfattning är att utredningens förslag inte stärker försäkringstagarnas intressen, utan i stället slår isär en fungerande marknad där upphandlingar leder till sund konkurrens, låga avgifter och kvalitetssäkrade produkter", skriver Cecilia Fahlberg, ordförande för Unionen och tjänstemannakartellen PTK.

En kritik som har framförts mot ändringarna i premiepensionssystemet år 2000 är att väldigt få faktiskt väljer att byta fond, eller att många byter en gång och sedan stannar kvar där oavsett hur den fonden går.
Mona Risberg, utredningssekreterare i Livförsäkringsutredningen, tror inte att den flytträtt som utredningen föreslår för kollektivavtalade tjänspensionsförsäkringar kommer att göra pensionsspararna mer aktiva.

– Jag tror inte att flyttandet kommer vara så omfattande, det viktiga är att flytträtten förstärker din förhandlingsmöjlighet. Man kan jämföra det med att köpa en bil, om det bara finns en bilhandlare så är dina möjligheter att förhandla om priset inte särskilt stora.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar