torsdag 27 september 2012

Html5 - en fest för alla it-proffs - TechWorld

Html5 - en fest för alla it-proffs - TechWorld

Html5 innebär stora nyheter för alla inblandade - utvecklare, it-avdelning och användare. Men är det verkligen så fantastiskt som utlovas? Och hur ser framtiden ut? TechWorld frågade experterna.

Om du inte levt eremitliv på en öde ö det senaste året har du garanterat stött på html5 på något, förmodligen flera, sätt. En revolution, enligt vissa. Bara ”vanlig” html med lite nya trick i rockärmen, enligt andra. Klart är att de flesta har en åsikt om html5 och vad det ska, och kan, användas till.

Html är något de flesta förknippar med hemsidesnickrande, ett kodspråk för att få olika webbläsare att tolka information på samma sätt.


Enklare, men fler funktioner
Det ursprungliga sättet att arbeta med html har reviderats vid flera tillfällen för att både förenkla anpassning till flera plattformar och lägga till funktioner i kodspråket. Men aldrig förut har en ny html-standard väckt så mycket intresse och lovat så mycket i förväg som övergången till html5.

Brian O´Connor, teknisk chef på Universal Mind, ett företag som designar olika digitala lösningar åt företag som till exempel Sony, Cisco, Verizon och RIM, får med ett citat från företagets blogg illustrera de gigantiska förhoppningar som kokar i branschens html5-gryta:

”Html5 är inte bara en standard – det är en revolution. Populärare än Beatles och Elvis tillsammans. Varje tekniker på planeten pratar om det, och det håller snabbt på att bli en global strategi för mjukvaruföretag som Dell, Salesforce, IBM, Adobe och Microsoft. Vi befinner oss mitt i en teknologisk evolution, inspirerad av det överflöd av enheter och plattformar som du hittar i varje elektronikbutik, och som befrämjas av de grundläggande behoven hos allt fler företag.”

Men att något är hajpat betyder inte att det nödvändigtvis är så bra som alla säger. Att html5 kan hjälpa till att skapa häftiga hemsidor, eller att det kan ersätta Flash-tyngd videohantering på nätet säger inte så mycket om den övriga praktiska nyttan.

– Det är klart att det kan finnas en övertro och en fara i uppfattningen om html5 som ”the silver bullet” och att inte sätta behoven i relation till vad som står till buds, säger Per Ökvist, konsult i Jayways Dotnet-grupp med fokus på webblösningar och webbarkitektur.

Något som ofta lyfts fram som den enskilt största styrkan med html5 är att webbplatser, applikationer och andra lösningar kan göras helt plattformsoberoende. Det har fördelar för många fler än webbdesignern. För it-avdelningen kan html5 till exempel kraftigt minska underhållet av delar av it-infrastrukturen.


Kan hjälpa många
Per Önnemyr är konsult och webbutvecklare på Capgemini. Han tror att html5 kan hjälpa många företag på många sätt.Per Önnemyr, Capgemini.
– Det första jag tänker på är hanteringen av applikationer på företagets datorer. Att möjliggöra för webbplatser att fungera har inneburit hantering av en eller flera webbläsare som ska packas och distribueras och i många fall innefattar det även insticksmoduler som Silverlight och Flash.

Han pekar på att insticksmodulerna har kommit med nya versioner relativt ofta och att de då måste packas och distribueras igen för att hantera ny funktionalitet och täppa till säkerhetshål. Det kan ta onödigt mycket tid och resurser i anspråk.

– Mycket av det som man tidigare använt dessa moduler till kan man nu göra med html5 och de andra tekniker som ofta nämns tillsammans med html5, vilket gör att hanteringen av modulerna på sikt inte kommer att behövas lika mycket. Jag tror dock att vi pratar om en lång tidsperiod där html5 och insticksmodulerna kommer att leva samtidigt.


Många nya element i html5

Internet har förändrats väldigt mycket sedan html 4.01 blev en standard 1999. I dag är många äldre element överflödiga, oanvända eller används på ett annat sätt än så de var tänkta för.

Html5 kommer med många nya element för en mer avancerad struktur, hantering av formulär och multimedia. Här är några av de viktigaste nya elementen:

Definierar innehåll utanför sidans innehåll.
Isolerar en del av en text som kan form-ateras på ett annat sätt än texten utanför den delen.
Definierar ytterligare information som användaren kan se eller gömma.
Specificerar fristående innehåll, som till exempel illustrationer, diagram, foton och kodlistor.
Representerar hur en uppgift
ska utföras.
Definierar en specifik sektion i ett dokument.
Definierar datum och tid.
Definierar ljudinnehåll.
Definierar videoinnehåll.
Definierar multipla källor för multimedia.
Definierar en container för en extern applikation eller interaktivt innehåll.
Specificerar en lista med fördefinierade val för input-kontroller.


Fler behöver tjänster
Per Ökvist på Jayway håller med.
– Jag tror att utvecklingen kommer att tvingas gå mot mindre applikationer och moduler, med http som kanalen mellan applikationerna. Det här ökar beroendet av tjänster. Ökad användning av flera applikationer ökar kraven på tjänsternas tillgänglighet och prestanda. Man kan se mobilt användande som en tydlig drivkraft av molnlösningar.


Per Ökvist, Jayway.
Han pekar också på att flera stora aktörer investerar kraftigt i html5, vilket ytterligare kan stärka standardens ställning gentemot andra lösningar.

– Självklart kommer det finnas hål att fylla för insticksmoduler, men dessa kommer starkt begränsa möjligheten att nå ut. Så frågan man ställer sig är om det du utvecklar delar html5-visionen, eller om det har mer vinning av en annan teknik.

Det är viktigt att understryka att html5 inte kan ses som helt färdigt ännu och att det totala plattforms-oberoendet egentligen inte är totalt.

– Vi är inte riktigt framme vid cross-platform, men vi kan redan nu se vinster i cross-competence, alltså möjligheten att använda sin kompetens för fler plattformar. Men när mer av applikationen flyttar närmare klienten är det viktigt att erfarenheter och kompetenser från traditionell systemutveckling beaktas, säger Per Ökvist.


Ny gemensam nämnare
– Jag tror även att vi kommer se ett ökat användande av html5 som ett sätt att skapa native-applikationer på plattformar där html5 är en del av plattformen, något vi ser i Windows 8. Så fort html5 används på det sättet spricker cross-platform-tanken och cross-competence blir den gemensamma nämnaren.

Distributionen av applikationer och moduler påverkas av om html5 är använt för webbläsare eller ses som native av målplattformen.


It-avdelningen b ör se upp
Per Önnemyr menar också att it-avdelningen bör ta html5 i beaktande när man ikläder sig rollen som beställare av till exempel webbar och webbapplikationer.

– Jag tror att man kan kräva mer av sina leverantörer om man vill komma igång. Html5 som sådant är inte fullt standardiserat ännu, men det går att dra nytta av mycket av dess funktionalitet redan i dag. Man bör ställa frågan till leverantören om det som utvecklas görs med html5 och på så sätt är någorlunda säkrat för framtiden.
Skulle så inte vara fallet är det viktigt att man diskuterar varför man väljer en äldre standard.

– Sen får man gå vidare och se om någon av de andra delarna inom specifikationen kan eller ska användas. Kanske någon av de nya mer läsbara html-taggarna.

Men en snabb övergång till html5 kan också ställa till problem och mer arbete för it-avdelningen. Per Önnemyr tar upp ett exempel:
– När användningen av till exempel Flash och Silverlight minskar kommer kraven på it-avdelningen att öka gällande vilken webbläsare som finns tillgänglig för slutanvändarna. Om man kör långa livscykler där man till exempel slår ihop webbläsaren med plattformen i övrigt så kan man få problem.

Han säger också att de nya specifikationerna ändras ständigt och att efterhand som nya versioner av webbläsarna släpps, stöds nya delar av specifikationerna. Därför kan det komma att krävas en betydligt snabbare utrullning av webbläsare än tidigare, och kanske även att man börjar distribuera andra webbläsare än de man haft hittills.


Sida 2 / 4
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar