torsdag 27 september 2012

Html5 - en fest för alla it-proffs - TechWorld

Html5 - en fest för alla it-proffs - TechWorld

TechWorlds slutsats
Det är lätt att se html5 som en ädel riddare som omgående kommer att rensa upp i plug in-träsket och se till att allting fungerar överallt. Användningsområdena är många, men långt ifrån alla företag har en infrastruktur som är mogen nog för en övergång. Dessutom är standarden inte helt färdig ännu. Men potentialen i html5 är större än i någon av dess föregångare. För it-avdelningen kan mycket av jobbet med utrullning av nya versioner av moduler, applikationer och webbläsare minska avsevärt. Och många andra möjligheter anas runt hörnet. Det är kanske det mest spännande med html5 – vi vet inte riktigt allting vi kan använda det till.John Wilander: ”Lättförståeliga länkar ska det vara"

"Webben upplevde något av en vinter 2004–2009. Internet Explorer hade över 90 procent av marknaden, det bråkades enormt om nästa Javascript-standard och allt häftigt som gjordes krävde ett insticksprogram. I den frustrationen kan man finna förklaringen till att webbutvecklare världen över nu jublar över html5.

Fördelar med html5:
  • Nya möjligheter till tredjepartsintegration. Html5 tillåter innehåll och funktion från olika källor att kommunicera under säkra former.
  • Den semantiska webben. Med html5 kommer strukturerad information till heders igen och information kan kodas så att olika typer av läsare (webbläsare, mobilwebbläsare, läshjälpmedel) kan anpassa sig.
  • Länkning och bokmärkning av applikationer. Senare års utveckling mot applikationer istället för sidor har skadat länken som fenomen. Men med html5:s nya historik-hantering kan länkning återigen fungera som det ska även i applikationer.
  • Vackra gränssnitt. Css3 ger äntligen rimliga verktyg till gränssnittsutvecklare. Exempelvis rundade hörn, skuggor, färgtoningar och anpassning till olika storlek på användarens skärm.

Nackdelar med html5:
  • Krav på modern webbläsare. Många sitter i dag med intranät anpassade till föråldrade webbläsare. Html5 kräver ett snabbt byte till en modern webbläsare med åtföljande problem för intranätet.
  • Krav på kompetensutveckling. Java eller Dotnet har länge ansetts vara det fina medan webb och Javascript har hanterats styvmoderligt. Html5 och klienttunga applikationer kräver en helt annan kompetensnivå.

På gång:
  • De första applikationerna med websockets. Standarden sätter sig och många av barnsjukdomarna har botats.
  • Länkens återtåg. Lättförståeliga, bokmärkningsbara länkar ska det vara.
  • Internet Explorer 7 och 8 överges. Fler och fler inser priset av att fortsätta stödja föråldrade webbläsare. Billigare då att be användarna uppgradera."


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar