fredag 28 september 2012

Kompetensförsörjning skäl starta egen skola - Svenskt Näringsliv

Kompetensförsörjning skäl starta egen skola - Svenskt Näringsliv

För några år sedan startade Skanska en egen gymnasieutbildning. Den fyraåriga tekniska gymnasieutbildningen som försvann på 90-talet fanns som förebild. Ett skäl var att säkra företagets framtida kompetensbehov. Och att Skanskagymnasiet fokuserar på jobb märks tydligt.

I centrala Växjö, ett stenkast från resecentrum, ligger Skanskagymnasiet. Utifrån ser det ut som vilken stor tegelbyggnad som helst. Men inuti ryms en speciell skola i nya och välanpassade lokaler. Magnus Birgersson är rektor på Skanskagymnasiet och har varit med sedan portarna slogs upp 2009, men historien börjar egentligen betydligt tidigare än så.
När gymnasieskolan förändrades på 90-talet försvann den fyraåriga utbildningen till gymnasieingenjör. Men eleverna som hade gått den längre utbildningen var ofta väldigt eftertraktade på arbetsmarknaden och utbildningsformen saknades av många företag. Magnus Birgersson berättar att det även gällde Skanska.
– Huvudorsaken till att vi startade en egen utbildning var problem med kompetensförsörjningen. Frågan var då hur vi kunde få till en motsvarande utbildning till gymnasieingenjören.
Skanska planerade sin utbildning när den gamla gymnasieskolan med Lpf. 94 fortfarande fanns. Så företaget började med att sätta samman ett treårigt specialutformat teknikprogram.
– I samband med den senaste gymnasiereformen har möjligheten till ett fjärde tekniskt år kommit tillbaka. Så idag är vi en av 20 försöksskolor som provar detta, säger Magnus Birgersson.

Teori i praktiken

Att Skanskagymnasiet har fokus på jobb märks tydligt. Teknikprogrammet är högskoleförberedande men de praktiska inslagen är många och kopplingen till Skanskas verksamhet finns också där. Alla eleverna på skolan erbjuds sommarjobb på Skanska. På så sätt blir det tydligt vad utbildningen syftar till och eleverna får möjlighet att omsätta de teoretiska kunskaperna i praktiken.

För de elever som inte går vidare till universitet eller högskola efter tre år utan väljer att läsa det fjärde tekniska året bli kopplingen till Skanska än tydligare.

– Vi erbjuder eleverna som går fjärde året här en provanställning på Skanska, säger Magnus Birgersson.

Vad är kvalitet för dig och Skanska?
– Att vi ständigt utvecklar de processer vi jobbar med. Det är viktigt att ha en systematik i kvalitetsarbetet. Vi ska utvärdera, följa upp och utveckla eleverna. Sedan måste kvalitetsarbetet ständigt förbättras, betonar Magnus Birgersson.
– Kvalitet är också att följa Skolverkets styrdokument. Och även Skanskas krav.
Teknikprogrammet är ett teoretiskt program, hur viktigt är det med praktiska inslag?
– Väldigt viktigt!. Eleverna gör praktik på Skanska och då får vi en direkt återkoppling till vad vi behöver förbättra. Det är ett kontinuerligt arbete. Det finns en stor kvalitetsmedvetenhet i Skanska, det måste det finnas i vår bransch, och det färgar av sig på skolan. Planering inför, kontakt under, och återkoppling efter praktikperioden är centralt.

Finns det inte en risk att det blir för mycket Skanska för eleverna?
– Nej, det tror jag inte. Vi färgar in så mycket av Skanska vi kan och får. På ett sätt är eleverna representanter för Skanska, men det gäller ju för alla skolor. Målet framöver är att examinera 40-50 elever på år. En tredjedel kommer nog gå över till Skanska, en tredjedel till högre utbildningen och en tredjedel till konkurrenter.

Magnus Birgersson har tidigare varit rektor på en kommunal skola. Vilka är de största skillnaderna mellan en friskola och en kommunal skola, enligt honom?
– Framför allt är det beslutsvägarna. De är väldigt korta här. Jag har en styrelse i min skola som har en direkt koppling till ledningen för Skanska Sverige. Och så har vi stor hjälp av Skanskas HR-avdelning.

Är vinst viktig?
– Driver man skola med kvalitet och vinst är det utmärkt! Men Skanskagymnasiet är först och främst ett kompetensförsörjningsprojekt. Skanska ser det som en investering i framtiden. Hög kvalitet och duktiga framtida medarbetare är det centrala.
Mer om Skanskagymnasiet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar