onsdag 26 september 2012

Mäklare tar hand om ditt id i molnet - Computer Sweden

Mäklare tar hand om ditt id i molnet - Computer Sweden

I takt med att molntekniken breder ut sig blir hanteringen av identiteter allt viktigare. Det är en utopi att nationella e-legitimationer blir realiteter inom en snar framtid. I stället uppstår mäklare i form av banker eller teleoperatörer.

Molnteknik har varit i bruk några år. Begreppet molnet är långt ifrån entydigt. Ett uttryck för det är de många och djupa diskussionerna med syfte att får fram en gemensam syn.

I dag är det tydligt att molnet definieras i tre tjänstenivåer. Den mest grundläggande är infrastruktur som en tjänst och har sin bas i traditionell outsourcing.

Nästa nivå är plattform som en tjänst och här har en marknad för helt nya aktörer öppnats. Ett exempel är Amazon med sin tjänst Amazon Web Services.

Överst återfinns program som en tjänst och det är den helt nya nivån. Förutom de tre nivåerna delas molnet in i privata och publika.

I den här nya och komplexa nivån uppstår inte bara en trend – utan fler och det är för tidigt att välja ut någon som avgörande för molnteknikens framtid. En tydlig trend är att behovet av säker, enkel och effektiv hantering av identiteter vid åtkomst av applikationer och information i molnet driver fram en helt ny funktion.

– Vi ser tydligt hur behovet av en tredje part för att hantera identiteter växer fram. Det öppnar för identitetsmäklare, säger Jim Carlsson.

Han är vd på Nordic Edge, ett företag som utvecklat applikationer för att hantera inloggning online. Ett mått på att företaget lyckats med sin produktutveckling är att Intel förra året köpte företaget. Sedan dess har Nordic Edge varit ett helägt dotterbolag och utvecklingen är kvar i Sverige. Det Jim Carlsson framhåller för att styrka trenden är ett stort projekt i Holland.


Sida 1 / 3
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar