måndag 17 september 2012

Nu ska beslutsstödet finnas i handen - Computer Sweden

Nu ska beslutsstödet finnas i handen - Computer Sweden
  
Från nästa år kommer vårt huvudfokus att ligga på det mobila området. Det säger Qliktechs chef för utveckling av mobila plattformar för beslutsstöd.

Huvud­produkten är Qlik-view som används för beslutsstöd och oftast säljs som en prenumerationstjänst via partner.

Nu riktar företaget in sig allt mer på mobila produkter. Eftersom utvecklingen sker i html5 går programmet att köra i både Ipad, Android och surfplattor med Windows 8.

På Sverigebesök. Skotten Donald Farmer är bosatt i Seattle och ansvarar för Qliktechs mobila satsningar, som blir allt mer betydelsefulla.
Det är inte lätt att fatta rätt beslut, särskilt inte om det ska gå snabbt. Många företag investerar därför i program som är bra på att analysera läget och kan ge hintar om vad man bör göra. Bland dem som kommit långt i utvecklingen av produkter för business intelligence, alltså beslutsstöd, märks svenskgrundade Qliktech som i allt högre grad börjat sikta in sig på produkter för mobiltelefoner, surfplattor och liknande.

– Under nästa år inleder vi den största satsningen hittills på denna område och då kommer de mobila program att vara huvudfokus, säger Donald Farmer som är produktchef och ansvarig för Qliktechs satsningar på mobila produkter.

Qliktechs första satsning inom det mobila området rörde Apples surfplatta Ipad som man redan för ett par år sedan kunde använda för att granska finansiella rapporter och liknande material som vaskas fram i Qliktechs program Qlikview.

– Från hösten 2011 har vi gått över till att utveckla kring html5 vilket innebär att vi har stöd för alla mobila apparater som har en webbläsare, säger Donald Farmer.

I slutet på oktober kommer Windows 8 och i samband med det förväntas en lång rad leverantörer visa upp surfplattor som förväntas bli viktiga verktyg på företag.

– För oss passar det utmärkt att Windows 8 hämtat inspiration från mobiler, för det är det mobila gränssnittet som kommer vara det vi siktar in oss på framöver, säger Donald Farmer.

Bland nyheterna i nästa generation av produkter från Qliktech märks möjligheten att kunna jobba effektivare även i lägen där man inte har tillgång till nätet, exempelvis på flygplan. Det sker genom en funktion som Donald Farmer kallar snapshots där man lokalt kan lagra en del information på den mobila enheten, bearbeta data offline och sedan synka med serverna när man får kontakt med nätet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar