tisdag 2 oktober 2012

NoSQL inget för Oracle - Computer Sweden

NoSQL inget för Oracle - Computer Sweden

Oracle känner sig pressade av alla nosql-lösningar som dykt upp på marknaden. Under Oracle MySQL Connect har flera sessioner vigts åt MySQL-användare som berättar om hur man inte behöver använda någon nosql-lösning för att hantera stora datamängder.

Oracle må ha lämnat skepticismen mot molntjänster bakom sig, men i dess plats har istället nosql-databaser hamnat på företagets lista över vad de inte tycker kunder bör använda. Under konferensen MySQL Connect, som anordnas samtidigt som Oracle Open World i San Francisco, har Oracle bjudit in fyra kunder vars främsta budskap är att man inte behöver använda en nosql-lösning för att hantera stora datamängder.

Representanter från Verizon, Twitter, onlinespelföretaget Playful Play och Paypal fick var för sig möjlighet att beskriva hur de hittat lösningar för att hantera stora datamängder med hjälp av MySQL eller MySQL-kluster. Även om samtliga talare kan visa att det faktiskt fungerar bra att använda relationsdatabaser för hanteringen är budskapet från Oracle tydligt nog: nosql-lösningar som Mongodb och Cassandra är bara en fluga som företag och organisationer helst bör undvika och huvudargumenten är att det är ett nytt fenomen som är relativt otestat och inte har nått samma mognadsgrad som traditionella relationsdatabaser.

– Man behöver inte ge upp sin relationdatabas för att hantera stora datamängder, säger Daniel Austin, chefsarkitekt på Paypal.

Daniel Austin erkänner att de typiska relationsdatabasmodellerna inte har lyckats skala i takt med tillväxten på datamängden, men menar att det inte innebär att det är omöjligt att utveckla bra relationdatabaslösningar som kan skala ändå.

Paypal hanterar själva stora mängder data i sin globala betaltjänst, som måste vara både snabb och pålitlig. Paypal skalar systemet genom att använda sig av så kallad tiling. Det innebär att det finns en mall för den databasinstans som företaget använder, så att det snabbt går att starta upp nya databasinstanser när det behövs. Databaserna synkroniseras sedan cirkulärt med varandra i en viss ordning.

– Vi har skapat ett system som kan skala upp med ett godtyckligt antal användare och vi har lyckats göra det med sql, säger Daniel Austin.

Det finns två nackdelar med systemet. Alla databaser måste vara av samma version och alla databaser, oavsett var de står geografiskt, måste innehålla samma data. Det senare är framförallt ett hinder för att hantera geografiskt reglerad data, till exempel vad gäller Sveriges reglering om att personuppgifter inte får lämna landet. Daniel Austin kallar lösningen Yesql.
 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar