fredag 30 november 2012

BESLUTSSTÖD - KOMMUN - LANDSTING.BESLUTSSTÖD FÖR KOMMUN!BISS KOMMUN BUSINESS INTELLIGENCE-BESLUTSSTÖD för KOMMUNER och OFFENTLIG SEKTOR!

BESLUTSSTÖD - KOMMUN - LANDSTING.BESLUTSSTÖD FÖR KOMMUN!BISS KOMMUN BUSINESS INTELLIGENCE-BESLUTSSTÖD för KOMMUNER och OFFENTLIG SEKTOR!

BISS (BizIntel Solution Services) KOMMUN

1 MARKNADENS KOSTNADSEFFEKTIVASTE BESLUTSSTÖDTJÄNST UTAN NÅGRA BEGRÄNSNINGAR!

Genom att betala en låg fast månadskostnad för en BISS KOMMUN beslusstödlösning med den absolut senast utvecklade verksamhetsstöd/business intelligence teknologin så kan varje kommun ge 100% säker tillgänglighet för alla i en kommun utan ökande användarkostnader i framtiden.

Kommunen kan ha tusentals användare av verksamhetssystemet, men behöver inte betala extra för nya användare som fortfarande kommer till. BISS KOMMUN business intelligence plattform är utvecklad under flera år och beprövad av flera kunder som jobbar med stora mängder analysdata. BISS KOMMUN verksamhetsstöd kan anpassas för varje kommuns egna speciella krav för olika typer av behov av verksamhetsstyrning, rapporter, måltalsuppföljning, delning av data mellan olika system och kommunikation till olika användare.

Kommunen behöver inte dra på sig onödiga framtida oförutsägbara kostnader varken för att köpa in olika typer av licenser för alla användare eller för serverlicenser. Kommunen behöver inte heller anlita någon för drift av alla nödvändiga programvaror 24-timmar om dygnet, inköp av extra hårdvara eller inköp av support, underhåll, uppdateringar och övervakning etc. Allt detta ingår utan tillkommande kostnader för BISS KOMMUN.

En BISS KOMMUN lösning ger dessutom en snabb leverans och att köpa "BI på kran" är lika enkelt som att plugga in en kontakt i ditt eget IT-nät. Frigör tid, kostnader och energi på att fokusera på verksamhetsnyttan av ett beslutsstödsystem istället!

2 Möjlighet till verksamhetsstyrning med 100% kontroll på alla kostnader överallt i kommunen

fardriktning
Bättre verksamhetsuppföljning med ett system för alla användare utan att behöva ta hänsyn till kostnader som är ett vanligt hinder för att nå ut till många användare. Alla kan ta del av kommunens egen verktygslåda för att följa upp kvaliteten med mål och måltal.
Genom att ge alla tillgång utan begränsningar pga beslutstödssystemets tillkommande kostnader, dess begränsningar i teknik eller andra krångliga oförutsägbara villkor i framtiden så ger BISS KOMMUN en garanterad 100% förutsägbar kostnad i framtiden.

BISS KOMMUN är inte en traditionell BI-produkt som skall köras i "molnet". BISS KOMMUN är en redan körklar beslutsstödstjänst som däremot skall jämföras med andra traditionella alternativ med frågor som:vagled ratt
 - Vad kostar hela beslutsstödsystemet för hela kommunen nu och i framtiden t ex med en 3 års kalkyl?
- Hur gör vi en korrekt jämförelse av olika alternativ med beslutsstöd/business intelligence?
- Hur snabbt får vi leverans och verklig nytta av vår beslutsstöd/business intelligence lösning?
- Hur och vilken teknisk plattform ska vi välja för vår Business Intelligence miljö?

Det är några frågor som enkelt besvaras av BISS KOMMUN då kostnaden är fast över tiden, en levererans som är mycket snabbare än traditionella lösningar och all teknik är redan på plats nu och i framtiden för eventuell fler användare eller nya områden som ska följas upp.
BISS KOMMUN är byggt för användas som ett gemensamt system för hela kommunen utan begränsningar och som medger en bättre total kontroll av hela verksamhetens styrning i bl a budgeteringsprocesser, kostnadskontroller och måluppföljning för olika typer av användare inom kommunen.

3 Enkel kommunikation, distribution och uppföljning mellan kommunens alla verksamhetssystem

kommunikation
Vår beslutsstödtjänst BISS KOMMUN och business intelligence plattform har snabba beprövade lösningar för att enkelt integrera mot kommunens befintliga IT/data verksamhetssystem med beslutsstöd för kommuner som t ex
- BISS Ekonomi beslutsstödsystem kommun
- BISS Personal beslutsstödsystem kommun
- BISS Budget & Prognos beslutsstödsystem kommun
- BISS Verksamhetsplanering beslutsstödsystem kommun
- BISS Vård & Omsorg beslutsstödsystem kommun
- BISS Skola beslutsstödsystem kommun
- BISS Teknik beslutsstödsystem kommun

4 BISS KOMMUN

bi hyrerbjudande
 Sagt från kommunal IT-strategi chef som köpt och infört beslutsstöd som tjänst i sin kommun

- Varför äga dyra datorer och ha ansvaret för att underhålla och updatera dem, när kärnverksamheten är att driva en kommun? Varför kan man inte köpa in allt detta som en funktion eller tjänst istället.

- Det är inte en kommunal angelägenhet att bygga kompetens kring implementation och drift av mjukvara. Jag ser exempel på kommuner som måste ha både en,två eller tre heltidstjänster för att hantera liknande funktioner. Någonting som är betydligt dyrare än att låta en extern leverantör hantera applikationen åt oss. Besparingen blir en del i arbetet att hålla de administrativa kostnaderna i kommunen nere.

- Det kan inte vara rätt att en kommun äger en massa datorer och driftar applikationer. Det måste finnas bättre och smartare ägare för det. Vi behöver vara duktiga på att bedriva kommunal verksamhet, inte på att underhålla datorer och drifta dem.
 
BISS KOMMUN är det modernaste beslutsstödssystem man kan köpa idag och där alla kommunens integrerade system görs enkelt tillgängliga utan kostsamma begränsningar för alla användare överallt utan krångliga och s k dolda kostnader. Du köper denna tjänst med en i förväg känd kostnad med en redan från början inbyggd kvalitet för kommande uppgraderingar av användare och tillkommande system.

Integration sker mot befintliga system och informationen anpassas för varje verksamhetsbehov enligt en befintlig eller en ny framtagen informationsmodell. Genom att lösningen redan finns klar att använda så är det endast kommunens data och dess integration som behövs för att snabbt sätta upp ett nytt BI system. Integration och hämtning kan givetvis även hämtas från andra externa system som t ex SCB och SKL för att göra jämförande analyser mot t ex andra kommuners liknande verksamhet.

BISS KOMMUN är en användarvänlig webbaserad lösning med hög säkerhet och tillgänglighet. Vi använder kommunens olika data direkt från befintliga affärssystem och ansvarar för allt ifrån att säkerställa datakvalité tillsammans med er, datamodelleringar, färdiga leveranser av standardrapporter, instrumentpaneler s k ”dashboards”, nyckeltal (KPIer) med måltal m m.

Allt presenteras i användarvänligt format där användare även kan filtrera data, men även själv enkelt skapa skräddarsydda egna rapporter eller ställa s k ”Adhoc” frågor via ett intuitivt webbgränssnitt.

5 Testa oss med en kostnadsfri prototyp med kommunens egen data!

inga begransningar
Utdrag ur "Rapport om molntjänster i offentlig sektor" från Radar Group
"Statistikprogram levereras ibland som tjänst där även datainsamling och analys ingår. Beslutsstödsystem kräver ofta stor beräkningskapacitet och lämpar sig väl i en molntjänst där tjänsteleverantören kan fördela lasten över dygnet.
69 % av de som använder molntjänster är nöjda eller mycket nöjda.

Det är betydligt flera än för mer traditionella IT leveranser. Det tyder på att användandet av molntjänster kommer att öka. För det talar också att omkring hälften av organisationerna redan för strategiska diskussioner om införandet av molntjänster.
Penetrationen av molntjänster har redan kommit så långt att acceptans kan anses råda runt dess nytta hos köparna. Både de som provat på och de som inte har någon erfarenhet menar att fördelarna med molntjänster är betydligt fler än nackdelarna."

"I ett större perspektiv konstateras att det finns betydande ekonomiska fördelar med IT som tjänst, och att besparingarna kan användas till att sprida IT allt längre ut inom offentlig sektor"

Vi erbjuder er att som första steg göra en kostnadsfri demonstration och prototyp om hur BISS KOMMUN beslutsstödsystem fungerar med ert eget data!

Vill du veta mer så kontakta oss gärna så berättar vi mer.  Klicka här för att komma till vårt kontaktformulär eller ladda ner vårt pdf dokument pdfBeslutsstöd-Kommun.pdf

"Vi förväntar oss att mjukvara som tjänst kommer att bli den dominerande leveransmodellen för nästa generations verktyg för kommunikation och samarbete inom företag."

Tom Austin, GARTNER 2011

Why integrated business planning is relevant – and how to automate it

Why integrated business planning is relevant – and how to automate it

http://cdn.ttgtmedia.com/rms/onlineImages/sFA_IBP_graphic_1112.jpg 

Ideally, companies should integrate their business planning across multiple departments within each line of business (which is hard to do) and across lines of business that must work together -- which is even harder. That's exactly what integrated business planning (IBP) was intended to do. Though the concept is hardly new, IBP requires new technology and a renewed commitment by executives to work within and across business units.
integrated business planning (IBP) links tightly coupled plans across multiple lines of business
Source: The Decision Factor blog (views on analytics from SAP employees)
The goal of IBP is to help a company integrate critical business functions, as shown in the diagram. These functions include forecasting demand, procuring raw materials, delivering products to meet the demand, maintaining adequate staffing across departments and providing funds to support every department. The cross-functional nature of the process is why an integrated approach is so important.

Why IBP is relevant

IBP helps sales and operations balance supply and demand. It also gives HR managers the right clues about hiring and training. With IBP, the CFO can fund operations and help manage profitability. Finally, IBP helps all groups have informed discussions about product market strategy, including new product introductions and capital investments.
The CFO must take enormous interest in the various processes that comprise IBP and work closely with line executives.

The 'who' of integrated business planning

Vice presidents of sales and marketing are responsible for managing demand for the product. The CFO will want to understand the accuracy of their sales forecasts because there are consequences if the forecasts are too low (not enough product is being made to meet demand) or too high (there's too much inventory). Clearly, operations needs reliable forecasts from sales. The CFO will also scrutinize the pay structure for sales staff -- their salaries and commissions obviously impact profitability -- and their turnover rates. How long does it take to hire and train new sales reps? What does it cost to train them?

More on planning and forecasting

Learn about trends in corporate performance management
Use CPM software for the 'last mile of finance'
Understand SaaS financial management software
VPs of operations and manufacturing must ensure an adequate supply of goods and services to meet demand. The CFO will want to understand their labor, manufacturing, and procurement costs, as well as the cost of safety stock including raw materials, work-in-progress and finished goods.
The VP of human resources must ensure that there is adequate staffing to meet the sales and operations functions. The CFO will want to know salary structures, what HR does to retain the most talented employees and how successful it is at replacing and training staff.
The VP of strategy is responsible for helping the company maintain a sustainable competitive advantage. The CFO will want to understand the latest strategies, what capital expenditures are required to implement them and how these expenditures impact the budget.

The 'when' of integrated business planning

Best practice is to hold regular monthly meetings at which executives come together to review the sales plan (demand) for the next quarter and how that demand will be met (operations) and funded. The questions to be considered include the following:
 • How strong is the demand plan and what short-term changes are required?
 • What are the implications for operations?
 • What hirings and firings have been made in the last month, and how do they affect productivity assumptions?
 • What capital investments should be considered?
 • Should new products be introduced?

Automating IBP

A number of vendors provide software that helps to automate IBP. Automation choices typically fall into the following categories:
 • Transactional (finance, operations, sales and manufacturing);
 • Sales and operations planning (S&OP);
 • Enterprise performance management (EPM), including budgeting, planning and strategy; and
 • Analytics.
Let's build from the bottom up.
Customer relationship management (CRM) software helps companies manage customers, customer demand, sales compensation and territories management. Consider vendors such as Salesforce.com and SalesLogix. In addition, there are numerous niche vendors (e.g., Varicent [IBM] and Cloud9) that provide specialized planning and transactional capabilities.
S&OP vendors concentrate on the very important problem of balancing demand planning and supply planning, with links to sales, operations and finance. Based on a recent briefing, I found Kinaxis' capabilities impressive. Steelwedge is also a competitor in this space.
In contrast, EPM vendors focus mainly on budgeting, financial planning and strategy. But a number of them are now creating IBP templates. Consider Adaptive Planning, Cogniti, Host Analytics, Prophix and Tidemark, all of which are making forays into IBP.
Enterprise resource planning (ERP) vendors do some or all of what you need for IBP. But don't hesitate to mix and match ERP with best-in-class components. (I call this the "seamless" vs. "unseemly" decision.) Vendors include the largest players -- Infor, Microsoft, Oracle and SAP -- and many more, including Epicor, IFS, Sage, SYSPRO and UNIT4.
Before buying any of these IBP automation tools, CFOs should ask themselves which IBP issues are crucial and which executives participate in solving them. Next, determine how the current software portfolio helps meet IBP requirements. There is likely to be a need to expand the number of executives involved and perhaps to add to the IBP software stack. With people, processes and technology in close alignment, IBP can once again become not only relevant, but indispensable as well.
This was first published in November 2012

10 steg för att fixa den mobila säkerheten - CIO Sweden

10 steg för att fixa den mobila säkerheten - CIO Sweden

Mobil säkerhet är ett växande problem som många CIO:er brottas med. Säkerhetsföretaget Sophos har släppt tio råd för säkra mobiler.
 
1 Ha en BYOD-policy och se till att den följs
Att anställda använder egna mobiler, alltså bring your own device (BYOD) kan vara bra. Men då måste ni ha en policy för hur säkerheten hanteras och se till att den efterlevs.

2 Utbilda de anställda inom mobil säkerhet
Känner era anställda till att mobiltelefoner och surfplattor löper samma säkerhetsrisker som datorer? Utbilda personalen om de risker som finns.

3 Håll operativsystemen uppdaterade
Vissa tillverkare och operatörer blockerar uppdateringar av operativsystem för att gynna sina egna syften. Håll er till leverantörer som uppdaterar operativsystemen.

4 Erbjud säker uppkoppling
Öppna trådlösa nätverk är mumma för cyberbrottslingar. Se till att erbjuda era anställda säkra VPN-kopplingar.

5 Ta kontroll över apparna
Var inte rädda för att begränsa varifrån de anställda kan ladda ner mobil-appar. Tillåt bara källor som ni bedömer vara pålitliga.

6 Skaffa antivirus-program
Android är den populäraste plattformen, vilket också gör den till den största måltavlan för virus och spionprogram. Se till att de anställda skyddar sina mobiler med de senaste säkerhetsprogrammen.

7 Förhindra jailbreaks
Se till att era anställda inte jailbreakar sina mobiler – alltså låser upp dem och därmed undviker exempelvis säkerhetsbegränsningar.

8 Använd kryptering
En mobil kan lätt tappas bort eller stjälas. Därför är det viktigt att skydda sina data genom kryptering och bra lösenord.

9 Erbjud molnlösningar
Erbjud de anställda en säker molnbaserad lagringstjänst, så undviker ni att mindre säkra konsumenttjänster används.

10 Tumma inte på reglerna
Ställ inte upp på att kompromissa med era regler för att ge användarna större frihet. Om en mobil eller surfplatta inte uppfyller säkerhetskraven ska den inte släppas in på företagets nätverk.

QlikTech, Inc.

QlikTech, Inc.

förändra din värld med QlikView Personal Edition
Hur personlig är QlikView Personal Edition? Den har en alldeles egen välkomstkommitté! Vi finns här för att se till att du kommer igång snabbt och har allt du behöver för att fortsätta. Under den kommande månaden kommer vi att skicka ett e-postmeddelande i veckan till dig och berätta om våra mest populära hjälpmedel för nya användare.
Vi börjar på en gång med våra filmer för dig som är ny som QlikViewanvändare. Det är korta, informella videor som fokuserar på tips om allt från grundläggande QlikView till avancerade uppgifter.
Våra fyra bästa rekommendationer för nyare användare är:
Och när du är redo för mer kollar du in hela vårt bibliotek med videor för dig som ä ny som QlikViewanvändare här.
Se till att du går med i QlikCommunity. Oavsett vilken erfarenhet du har är detta forum den perfekta platsen att dela frågor, insikter och åsikter med QlikView-experter, utvecklare och affärsanvändare!

 
  Visit Our Community Visit Our Facebook Page Follow us on Twitter Find us on Linkedin  

QlikCommunity: Community: New to QlikView

Ny som QlikView användare - Community: Community: New to QlikView

Welcome to QlikView! Let's get started...

This video playlist walks through the initial setup of QlikView, loading a data set into the app, and building a couple of charts. Click the full-screen icon to view a larger version of the videos.
Welcome to QlikView! We've collected the following resources together to help out our new users, whether you are a new QlikView customer, partner, or are using QlikView Desktop with a Personal Edition license. Feel free to explore these resources, or navigate the rest of QlikCommunity, where you’ll find more details about our software and the people who use it. Thanks for stopping by, and please let us know if you have any additional questions by creating a new discussion in this community!
If you haven’t already done so, here’s how to get started!

Featured Resources

New to QlikView Discussion Forum

If you have questions about getting started with QlikView, including scripting, building applications, design and layout or would like to share your experiences, you can discuss them in the this forum with QlikCommunity members dedicated to helping new users get started.

QlikView Sample Files

Visit the New to QlikView’s QlikViews section to download sample QlikView files, tutorials,and useful/interesting/fun submissions from other QlikView users. (NOTE: These files have been modified to work with the Personal Edition license).

Asset Management.qvw

Asset Management.qvw

Assets Under Management Dashboard

Asset Management.qvw

Asset Management.qvw

Simon Sinek: How great leaders inspire action - YouTube

Simon Sinek: How great leaders inspire action - YouTube

simun sinek ted.com - Sök på Google

simun sinek ted.com - Sök på Google

Affärsmodell - Youtube 

Presentationer | QlikView Business Discovery World Tour

Presentationer | QlikView Business Discovery World Tour

General session

Dan Sommer

Dan Sommer, Principal Research Analyst, Gartner

BI 2020

Vårt samhälle blir mer och mer informationsdrivet och företag som tar tillvara på detta har en konkurrensfördel. Visionen för år 2020 är analys överallt, baserad på all data, vid besluts eller handlingstillfället. Alla användare kan då nås av analys på ett mycket bredare sätt än idag och expansionen sker i olika faser.
BI 2020 – Dan Sommer (PDF)   - OBS !!!

AnthonyDeighton

Anthony Deighton, CTO & Senior VP, Products, QlikTech

Business Discovery for Everyone, Everywhere.

Visions for QlikView.next
The vision for QlikView.next – Anthony Deighton (PDF)

Spår I – QlikView på djupet

Magnus Berg

Magnus Berg, Sr. Enterprise Architect Europe, QlikTech

QlikView Architecture & Security – Enterprise Considerations

I sin presentation tog Magnus upp Architecture Basics QlikView, Security Mechanisms och Secure Mobile Devices.
QlikView Architecture & Security- Enterprise Considerations – Magnus Berg (PDF) - OBS !!!

Patrik Lavén

Patrik Lavén, Solution Architect, QlikTech

QlikView & mobila utrullningar

QlikViews mobila lösningar möjliggör för Business Discovery överallt. Presentationen berörde intressanta lösningar för både säkerhet, effektivitet och hantering av mobila enheter.
Mobila Utrullningar – Patrik Lavén (PDF)

Henric von Boisman

Henric von Boisman, Solution Architctect, QlikTech

QlikView Expressor och Governance Dashboard

I presentationen talade Henric om QlikView-applikationen Governance Dashboard och om hur QlikView Expressor hjälper dig med kontroll och struktur av företagets data.
QlikView Expressor och Governance Dashboard – Henric von Boisman (PDF)

Spår II – Upptäck QlikView

Jonas Edberg

Jonas Edberg, Solution Architect, QlikTech

Business Discovery för nybörjare

Vad är Business Discovery? Sessionen behandlade grundkoncepten med QlikView, Business Discovery och vad som gör QlikView så speciellt.
Business Discovery for Beginners – Jonas Edberg (PDF)
Alexander Karlsson

Alexander Karlsson, Solution Architect, QlikTech

Beautiful Data

Vad betyder snygg visualisering? De tio viktigaste sakerna att tänka på för en funktionell och användarvänlig QlikView-applikation.
Beautiful Data – Alexander Karlsson (PDF)
anthonydeighton

Jarmo Rajala, Regional Director Finland, QlikTech &
Joe Francis, VP Global Operations & Strategy Management, QlikTech

Business Discovery – Management Dashboards

Tillsammans visade Jarmo och Joe verkliga exempel på nytta utav styrning av verksamheter med hjälp av QlikView-dashboards och styrkort – både från kunder och från QlikTech.
Business Discovery – Management Dashboards – Jarmo Rajala – Joe Francis (PDF)

Spår III – QlikTalk med kundexempel

Michael Langendorf

David Telford, Sr. Director Global Market Development, QlikTech
Michael Langendorf, IT Director, Operations & Supply Chain, Stanley Security Solutions Europe

Hur Niscayah fick en effektivare verksamhetsstyrning med QlikView och informationslager

David Telfords presentation handlade om branschspecifika utmaningar inom tjänstesektorn där QlikView kan fungera som verktyg.  I sin presentation beskrev Michael hur Niscayah, som nu ingår i Stanley Black & Decker, uppnådde ett bättre beslutsstöd i sina huvudprocesser genom QlikView.
Kundpresentation SSS Niscayah – Service Industry (PDF)
Susanne Heed

David Telford, Sr. Director Global Market Development, QlikTech
Susanne Heed, Inköpscontroller, Gina Tricot

Med stöd av QlikView får Gina Tricot ut rätt mix av nyheter till sina butiker i rätt tid.

Vilka generella utmaningar finns inom detaljhandeln? David Telford talade kort om detta och Susanne Heed talade om vilka problem QlikView hjälper till att lösa hos Gina Tricot.
Kundpresentation Gina Tricot – Retail (PDF)
Berth Simonsson

Peter Wedebrant, Business Solution Consultant, QlikTech, Berth Simonsson & Johan Adolfsson, systemutvecklare, Polismyndigheten i Skåne

Hur Polismyndigheten i Skåne använder QlikView för att bekämpa brott.

Presentationen som Peter började sessionen med berörde generella utmaningar inom offentlig sektor. Sedan följde Berth och Johan med sin presentation om hur de använder QlikView för att bekämpa brott och deras resa från en användare till 3 500 användare.
Kundpresentation Polismyndigheten i Skåne – Offentlig sektor (PDF)

Business Discovery World Tour Dates:

Johannesburg (April 11) | Moscow (April 17) | St Petersburg (April 19) | Eindhoven (May 10) | Tokyo (July 27) | New York (June 11) | Chicago (May 14) |San Francisco () | Dallas (June 4) | Dusseldorf (September 20) | Madrid (October 16) | Paris (October 17) | Oslo (October 18) | Bruxelles (October 18) |London (October 23) | Stockholm (November 27) |

onsdag 28 november 2012

QlikCommunity: Business Discovery Blog: Data Storytelling with “QlikView.next”

QlikCommunity: Business Discovery Blog: Data Storytelling with “QlikView.next”

#QlikCommunity: #Business #Discovery #Blog : Tags : qlikview.next - http://bit.ly/QrJiHa - #QlikView #Next #B2B #BI #B2C 

bi-2020-dan-sommer.pdf (application/pdf Object)

“Det enda som är konstant är förändring” - Gartner - QlikView

Presentationer | QlikView Business Discovery World Tour

Presentationer | QlikView Business Discovery World Tour

Business Discovery: Business Intelligence For Everyone | QlikView

Business Discovery: Business Intelligence For Everyone | QlikView

BI växer så det knakar - Computer Sweden

BI växer så det knakar - Computer Sweden

Dataanalys och beslutsstöd är en mjukvarunisch på frammarsch. På en marknad med rejäl tillväxt är Oracle den största leverantören.

Enligt analysföretaget IDC utvecklas marknaden för analysmjukvara mycket positivt, (se diagram). Under 2011 växte värdet för marknaden globalt med 14,1 procent. Fram till 2016 räknar IDC med att den genomsnittliga årliga tillväxten blir 9,8 procent.

Bland de faktorer som bidrar till den starka tillväxten nämner IDC mediehajpen kring big data, hantering av stora datamängder, och ny mjukvara för analys som inte baseras på relationsdatabaser.

Enligt IDC bidrar den ökade efterfrågan till att kompetensbristen inom dataanalys och beslutsstöd blir ett kännbart problem. De förutspår också att stora mjukvaruleverantörer som förvärvat mindre, specialiserade företag får anstränga sig för att få ihop sina sortiment.

Bland leverantörerna utmärker sig Oracle, SAP och IBM i nämnd ordning. Microsoft nosar dem i hälarna från en fjärdeplats.


 

Mäklare behövs för att hitta rätt i molnet - Computer Sweden

Molnmäklare behövs för att hitta rätt i molnet - Computer Sweden

Molnmäklare kan bli en ny affär för dagens it-konsulter och it-leverantörer. 

Molntjänster lockar många företag, men det är inte lätt för ett företag att välja leverantör eller att enkelt hitta rätt tjänster. Det är då molnmäklaren kommer in i bilden.

Nytt begrepp
Molnmäklare lanserades i fjol

Redan i fjol plockade Gartner fram begreppet molnmäklare. Analysföretaget förutspådde att hälften av it-leverantörerna agerar molnmäklare 2016. Vad innebär då det?

Jo, i stället för att ett företag går direkt till molnet så kan det i stället välja att vända sig till en mäklare som plockar ihop tjänsterna som behövs och ser till att leveranserna fungerar som de ska. Mäklaren står då också för risken om molnleverantörerna inte skulle uppfylla kraven.

– En molnmäklare kan använda sig av flera leverantörer och om en har problem är det bara att låta en annan ta över. Kunden behöver inte ens veta vilka molnleverantörer som är inblandade – den får tjänsterna levererade på samma sätt och ser ingen skillnad, säger Gartneranalytikern Alessandro Perilli.

Kan finnas internt
Gäller främst storföretag

Mäkleriet kan läggas både inne i organisationen och utanför enligt Alessandro Perilli.

– Det krävs en hel del resurser att ha en molnmäklarfunktion så det gäller i första hand stora organisationer. För mindre och medelstora företag är det molnmäklare som gäller.

Ansvaret avgör
Flera hinder på vägen

– Företag jag talar med vill veta hur de blir av med sina datacenter. De flesta vill gå ditåt men teknik, organisation och juridik begränsar dem. En del löser det med interna moln men tittar ändå ut mot det publika molnet, säger Alessandro Perilli.

– Det kommer att handla om en gradvis migrering när ansvarsfrågan är löst. Då får vi fundera på hur saker flyttas till molnet på bästa sätt.

Ny marknad
Oro vid valet

– Nu är vi i ett läge där det kommer en del startup-företag. En del av dem blir uppköpta och en del försvinner. Mäklarmarknaden konsolideras, säger Alessandro Perilli.

Om man är orolig över att anlita en ny aktör kanske man i stället kan välja en teknikpartner som man redan har ett samarbete med.

– Molnmäklare kan bli en ny affär för dagens it-konsulter och it-leverantörer. 

Google sänker priserna - Computer Sweden

Google sänker priserna - Computer Sweden

Google tar nya tag i satsningen på att erövra företagsmarknaden för molntjänster. Bland flera nyheter märks 20 procent lägre pris för lagringstjänsten Cloud Storage.

Det sänkta priset för Googles lagringstjänst följer i kölvattnet på uppdateringen av databastjänsten Cloud SQL för två veckor sedan. Den innebar bland annat att större databaser kan hanteras, upp till 100 GB, och dessutom ska prestanda ha förbättrats.

Lägg till det ett gratiserbjudande för att testa Cloud SQL och en EU-anpassad version, samt en förhandsversion av en Cloud Storage-variant som ska bjuda på ännu lägre priser, i utbytte mot lägre tillgänglighet. Den senare är en tänkbar lösning för arkivering. Object Versioning är en annan funktion för Cloud Storage som förhandstestas. Den innebär att det går att behålla flera versioner av objekt som lagras.

Tjänsten Compute Engine för att köra virtuella Linuxmaskiner finns tillgänglig i en förhandsversion. Nu utökas den rejält. Det tillkommer
36 nya hårdvaruprofiler, kallas instanstyper, till de fyra ursprungliga. Bland de nya märks en med tillgång till mycket minne och en med lägre krav på diskanvändning. Avsikten är att göra det enklare att skräddarsy en miljö för en viss tillämpning. Priset för de fyra ursprungliga profilerna sänks med fem procent.

Google jobbar uppenbarligen hårt med att stärka tjänsteutbudet för företagskunder. Nordenchefen Jesper Ritsmer Stormholt medger att man kan bli bättre på att kommunicera hur tjänsterna hänger ihop.

Han säger vidare att Google har ”nog med personal” i Sverige, utan att precisera antalet, för att hantera marknaden för företag och offentlig förvaltning.

– Vi jobbar med partner som Avalon Innovation och Connecta med flera specialiserade företag för implementation och för att kunna erbjuda support på svenska, säger Jesper Ritsmer Stormholt. 

Så vet Netflix vad du vill se - Computer Sweden

Så vet Netflix vad du vill se - Computer Sweden

Videotjänsten Netflix lever högt på att skräddarsy utbudet till kunderna. Den klart viktigaste faktorn är att hålla reda på vad kunderna har tittat på tidigare.

Netflix lanserades i Sverige tidigare i höst. Tjänsten, som tiilhandahåller strömmad video i form av filmer och tv-serier, har över 30 miljoner användare. För att nå framgång satsar Netflix hårt på att skräddarsy sitt erbjudande till kunderna.

Fungerar det som på bokaffärer på webben, att man visar vad andra kunder som köpt den produkt man tittar på har köpt i övrigt?

– Rekommendationer är en del av det vi kallar personalisering. Det viktigaste är att analysera hur kunderna faktiskt beter sig, inte att försöka tänka ut i förväg vad de vill ha. Vi är noga med att det inte ska vara uppenbart, säger Todd Yellin, ansvarig för produktinnovation på Netflix, under ett Sverigebesök.

Det handlar om att visa erbjudanden som passar den enskilde användaren på bästa plats på startsidan och om att kontinuerligt mäta hur det fungerar. Enligt Todd Yellin leder det till ökad försäljning:

– När vi gjort stora tester med och utan personalisering når tre gånger fler visningar den grupp som använder den personaliserade varianten av tjänsten.

För att nå dit används en kombination av flera olika åtgärder. Ett exempel är att hundratals väldigt specifika genrer definieras genom en kombination av mänsklig kategorisering och automatisk analys. Ett exempel på en sådan kategori är ”romantiskt drama med en stark kvinnlig huvudkaraktär”. Om en användare har tittat på sådana filmer eller tv-serier antar man att personen vill göra det igen.


En annan åtgärd är att visa vad en användares Facebookvänner har tittat på. Båda de här åtgärderna är mycket framgångsrika, men det är inte alla användare som är aktiva på Facebook.

Ytterligare ett sätt att ge rekommendationer är att användare kan ange sina preferenser i ett formulär. Men den metoden ska man inte lita allt för mycket på:

– Användares egna preferenser säger ofta mer om vad de vill göra än vad de faktiskt gör.

Faktorer som kön, ålder och land är inte alls så viktiga som man kan tro. Visst finns det vissa skillnader i tittarvanor mellan 80-åriga kvinnor och 18-åriga män, men de är inte så stora. Skillnaderna mellan vad man tittar på med stationära enheter som en tv-apparater och med mobiler är inte heller så stora. Det handlar mest om att användarna tittar olika lång tid i sträck.

Däremot kan man upptäcka mer speciella skillnader, som att de många indierna som bor i Silicon Valley gärna tittar på Bollywoodfilmer. Även tid på dygnet och veckodag ger skillnader. TV-serier är mer populära på vardagskvällar, medan långfilmer ökar på helgerna.

När alla olika infallsvinklar tagits i beaktande blir resultatet ett val av vilka erbjudanden som visas på startsidan. För att kontrollera att det fungerar genomförs tester med hundratals användare kontinuerligt. Det handlar om jämförelser mellan användare som tar del av, respektive inte tar del av olika funktioner.
 

HTML Standard

HTML Standard

Living Standard — Last Updated 28 November 2012

Table of contents

 1. 1 Introduction
 2. 2 Common infrastructure
 3. 3 Semantics, structure, and APIs of HTML documents
 4. 4 The elements of HTML
 5. 5 Microdata
 6. 6 Loading Web pages
 7. 7 Web application APIs
 8. 8 User interaction
 9. 9 Web workers
 10. 10 Communication
 11. 11 Web storage
 12. 12 The HTML syntax
 13. 13 The XHTML syntax
 14. 14 Rendering
 15. 15 Obsolete features
 16. 16 IANA considerations
 17. Index
 18. References
 19. Acknowledgements

Quick links

Web developer edition:
http://developers.whatwg.org/
Multiple-page version:
http://whatwg.org/html
One-page version:
http://whatwg.org/c
Participate:
whatwg@whatwg.org
http://forums.whatwg.org/
IRC: #whatwg on Freenode
FAQ:
http://wiki.whatwg.org/wiki/FAQ
Version history:
Twitter updates: http://twitter.com/WHATWG
Commit-Watchers mailing list: http://lists.whatwg.org/listinfo.cgi/commit-watchers-whatwg.org
Interactive Web interface: http://html5.org/tools/web-apps-tracker
Subversion interface: http://svn.whatwg.org/
Issues:
To view the open bugs: HTML bug list
To file bugs, use the "submit review comments" feature at the bottom of the window
To send feedback by e-mail: whatwg@whatwg.org
To view and vote on e-mail feedback: http://www.whatwg.org/issues/
Editor:
Ian Hickson, Google, ian@hixie.ch

A Beginner's Guide to Using the Application Cache - HTML5 Rocks

A Beginner's Guide to Using the Application Cache - HTML5 Rocks

http://m.mattiasasplund.se/html5/?pe_data=D424151467942435B4B7248405043|4958416#31

HTML5 differences from HTML4

HTML5 differences from HTML4

W3C Working Draft 25 October 2012

This Version:
http://www.w3.org/TR/2012/WD-html5-diff-20121025/
Latest Version:
http://www.w3.org/TR/html5-diff/
Latest Editor's Draft:
http://dev.w3.org/html5/html4-differences/
Previous Versions:
http://www.w3.org/TR/2012/WD-html5-diff-20120329/
http://www.w3.org/TR/2011/WD-html5-diff-20110525/
http://www.w3.org/TR/2011/WD-html5-diff-20110405/
http://www.w3.org/TR/2011/WD-html5-diff-20110405/
http://www.w3.org/TR/2011/WD-html5-diff-20110113/
http://www.w3.org/TR/2010/WD-html5-diff-20101019/
http://www.w3.org/TR/2010/WD-html5-diff-20100624/
http://www.w3.org/TR/2010/WD-html5-diff-20100304/
http://www.w3.org/TR/2009/WD-html5-diff-20090825/
http://www.w3.org/TR/2009/WD-html5-diff-20090423/
http://www.w3.org/TR/2009/WD-html5-diff-20090212/
http://www.w3.org/TR/2008/WD-html5-diff-20080610/
http://www.w3.org/TR/2008/WD-html5-diff-20080122/
Editors:
Anne van Kesteren (Opera Software ASA) <annevk@annevk.nl>
Simon Pieters (Opera Software ASA) <simonp@opera.com>

Experter spår stark börs

Experter spår stark börs

Sveriges fondexperter spår att världens börser kommer att stiga under det kommande tolv månaderna. Men vissa regioner och branscher är hetare än andra, enligt Svenskt Fondexpertindex. 

Trots ekonomisk oro och lågkonjunktur så tycks svenska fondexperter vara ense: det blir ingen börskrasch.

Istället spås världens börser stiga under de kommande tolv månaderna. Det visar den senaste upplagan av Svenskt Fondexpertindex (SFEI).

Undersökningen, som utförts av Laika på uppdrag av Storebrand/SPP, baseras på intervjuer med förvaltare av fondförsäkringar, premiepensionsförvaltare, fond-i-fond-förvaltare samt diskretionära förvaltare. Tillsammans ansvarar de för 20 procent av Sveriges totala fondförmögenhet.

Experterna spår en börsuppgång på i snitt 8,2 procent under det närmaste året. Trots eurokris hamnar Europa i topp med en förutspådd uppgång på 9,8 procent följt av BRIC-länderna med en uppgång på 9,2 procent.

Därefter följer Asien (exklusive Indien och Kina) med 8,6 procent, Sverige med 7,0 procent och USA med 6,4 procent.

Ser man däremot bara på de närmaste tre månaderna är situationen något omvänd. Då är USA den hetaste regionen följt av Asien exklusive Kina och Indien, BRIC, Europa och Sverige.

Att Europa hamnar högt på listan i ett långt perspektiv medan regionen är mindre het i ett kort perspektiv samtidigt som förvaltarna börjat vikta upp Europa är intressant, skriver SFEI.

Det tolkas som att det finns en god tilltro till att de europeiska börserna kommer att utvecklas relativt väl under en lite längre period även om det kan bli skumpigt den närmaste tiden.

Samtidigt är skillnaderna i prognoserna små och tonen är tydligt positiv för samtliga regioner. Det är något anmärkningsvärt med tanke på det rådande ekonomiska klimatet, konstaterar SFEI.

Het finanssektor
Ser man istället på olika branscher så anser fondexperterna att finans och bank är mest intressant under den kommande tremånadersperioden.

Enligt SFEI beror det på att stödåtgärder från centralbanker har en positiv inverkan på sektorn. Det är också den sektor som flest experter viktat upp under de senaste månaderna.

På andra plats ligger konsumentsektorn med daglig- och sällanköpsvaror. I botten ligger däremot IT-och telekom-sektorerna som också är de två sektorer som experterna viktat ner under de senaste månaderna.
Magnus Gustavsson, magnus.gustavsson@privataaffarer.se

tisdag 27 november 2012

America's Lost Decade In One Simple Chart | ZeroHedge

America's Lost Decade In One Simple Chart | ZeroHedge

Den som intresserar sig för fundamental analys (detta diagram säger det mesta):

Forget the stock market's dismal decade of much-ado-about-nothing and ignore the USD Dollar's declination; when it comes to reflection on what this once great nation has 'created' since 2001, the following chart from Pennsylvania's Department of Public Welfare sums it up better than most.


4.9375
Your rating: None Average: 4.9 (16 votes)

Html5 - en fest för alla it-proffs - TechWorld

Html5 - en fest för alla it-proffs - TechWorld

I framtiden är du inlåst - TechWorld

I framtiden är du inlåst - TechWorld

Utvecklingen är tydlig. Du har små möjligheter att inte bli låst till en it-leverantör i framtiden, skriver TechWorlds chefredaktör Magnus Aschan.

Följ pengarna och spåret leder till Cupertino. Ända sedan Macintosh lanserades har företaget haft filosofin om en inhägnad trädgård, ”walled garden”. Användarna får vandra runt hur mycket de vill, i denna för vissa visserligen vackra och omsorgsfullt beskurna trädgård, men inte gå ett steg utanför murarna.

Jobs och Gates hade fundamentalt olika åsikter i den här frågan och länge såg det ut som att Gates vann en tveklös seger. Men saker och ting har ändrats den senaste tiden, Apples kassakista har fått fler än en bolagsstyrelses lystna blickar.

Både Microsoft och Google går samma väg som Apple med mer eller mindre påtvingade konton kopplade till operativsystemen, egna butiker med programvaror, e-post, molnbaserad lagring och andra molntjänster tätt integrerade och slutligen även egen hårdvara.

Microsoft har tagit steget fullt ut
i och med Windows 8 och precis som i Apples fall finns det givetvis också fördelar för användarna. Synkronisering mellan dator, surfplatta och telefon blir enkel, säkerheten höjs eftersom användare i större utsträckning skaffar sina förhandsgranskade program via de inbyggda butikerna och livet blir måhända generellt lite enklare när allt är på samma plats.

För dig som användare betyder det dessvärre att det blir mycket svårt att byta leverantör när du väl valt en. Det har du som använder Apples prylar säkert redan märkt. Det handlar inte bara om de tusentals kronor som många spenderar i App store och som man ogärna vill slänga i sjön om man byter till exempelvis en Android-pryl. Taktiken Google har valt är att låta användare lagra enorma datamängder på sina servrar. Även om det är praktiskt möjligt är det bökigt och flytta 20 gigabyte mail. Då är det inte pengar utan arbetsinsats och tid som är valutan.
Framtiden ser ut att handla om tre stora bubblor: Apple, Microsoft och Google, där var och en av dem lever i sitt eget tätt sammankopplade ekosystem.

Murarna är höga i framtidens digitala trädgårdar. För oss användares skull får vi hoppas att det kommer in nya vässade konkurrenter med släggorna i högsta hugg.

Börstjänaren - Aktieanalys och utbildning | Nu med nätverket Syster BT!

Börstjänaren - Aktieanalys och utbildning | Nu med nätverket Syster BT!

Upp för amerikanska huspriser

Dagsrapporten – De svenska producentpriserna sjönk under oktober, euroländerna och IMF enade om grekiskt nödlån.
GRATIS DAGLIGT NYHETSBREV!

Börstjänaren skickar varje dag ut ett nyhetsbrev till registrerade läsare, klicka här för att göra en kostnadsfri registrering!
OMX30 vände idag upp 0,3 procent. På vinnarsidan fanns Getinge B, upp 2,4 procent, Alfa Laval ökade 1,9 procent och Boliden steg 1,5 procent.  Bland förlorarna fanns Nokia som tappade 2,7 procent, Electrolux B, minus 0,9 procent och Tele2 B ner 0,8 procent.
De svenska producentpriserna sjönk 2,3 procent i årstakt i oktober. Jämfört med månaden innan sjönk priserna med 0,7 procent, enligt statistik från SCB.
Den svenska handelsbalansen visade ett överskott på 8,0 miljarder kronor i oktober, enligt SCB. Samma månad året innan uppvisade handelsbalansen ett överskott om 5,8 miljarder kronor. Exportvärdet steg 2 procent jämfört med samma månad 2011 medan importvärdet sjönk med 1 procent.
De monetära finansinstitutens utlåning till hushållen ökade med 4,5 procent i oktober jämfört med samma månad föregående år. Även föregående månad ökade utlåningen med oreviderade 4,5 procent. Det visar Riksbankens finansmarknadsstatistik publicerad av SCB.
Under natten enades Euroländerna och IMF om en plan för att sänka Greklands skuldbörda till 124 procent av BNP år 2020 och ”betydligt under” 110 procent 2022. Eurogruppen beslöt också att betala ut nästa del av nödlånet till Grekland på 34,4 miljarder euro senast den 13 december.
Trots att OECD sett vissa tecken på en stabilisering på senare tid är de globala utsikterna fortsatt bräckliga och med stora nedåtrisker samt kraftigt beroende av snabbhet och beslutsamhet i policyåtgärder, enligt samarbetsorganisationens höstprognos.
Försäljningen i affärskedjorna i USA steg med 4,0 procent vecka 47, jämfört med motsvarande vecka föregående år. Jämfört med veckan innan steg försäljningen 3,3 procent. Det visar siffror från International Council of Shopping Centers (ICSC) veckoindex, ICSC-Goldman Sachs-index.
Samtidigt visar Johnson Redbooks index att omsättningen i den amerikanska detaljhandeln i jämförbara butiker steg 4,5 procent under samma period jämfört med motsvarande vecka ett år tidigare.
De amerikanska bostadspriser steg 0,2 procent under september, jämfört med föregående månad. I augusti steg priserna med reviderade 0,5 procent, enligt statistik från regeringsorganet Federal Housing Finance Agency, FHFA, enligt Bloomberg News.
Samtidigt visar S&P/Case-Shillers index att  huspriserna i 20 storstadsområden runt om i USA steg 3,00 procent i september jämfört med samma månad 2011.
De amerikanska hushållens konfidensindikator steg till 73,7 i november, från reviderade 73,1 månaden före. Det framgår av en mätning från Conference Board.
Dow Jones hade tappat 0,1 procent efter drygt två timmars handel medan Nasdaq ökat 0,1 procent.
 
Tidigare artiklar på Börstjänaren:
2012-11-27 Upp för amerikanska huspriser
2012-11-26 Inleder veckan i rött
2012-11-23 Nokia går starkt
2012-11-22 Färre nya småhus
2012-11-21 Ingen utbetalning till Grekland
2012-11-20 Frankrike får sänkt kreditbetyg
2012-11-19 Återhämtning på börsen
2012-11-15 Eurozon i recession
2012-11-14 OMX30 i stiltje
2012-11-13 IEA sänker prognos
2012-11-12 Kina utökar handelsöverskott
2012-11-09 Kina ångar på
2012-11-08 Handelsunderskott i USA minskar
2012-11-07 Sänkta prognoser
2012-11-06 Tysk orderingång backar
2012-11-05 OMX30 inleder veckan svagt ner
2012-11-02 Lugnt avslut på veckan
2012-11-01 Blandat från inköpschefer
2012-10-31 Ökad tysk detaljhandel
2012-10-30 Swedish Match föll tungt
2012-10-29 Svensk detaljhandel ökar
2012-10-26 Ericsson tyngde börsen
2012-10-25 Färre nya arbetssökande i USA
2012-10-24 Amerikansk husförsäljning ökar
2012-10-23 Alfa Laval rasar efter rapport

Börstjänaren - Aktieanalys och utbildning | Nu med nätverket Syster BT!

Börstjänaren - Aktieanalys och utbildning | Nu med nätverket Syster BT!

Europas banksystem

Det råder inflationsrisk och systematisk risk inom EU. Skulle euron rasa blir det värre än 2008. Utveckling under den senaste inflationsperioden visar att guld är bästa placeringen. 
 
EUROPAS BANKSYSTEM
46 biljoner dollar = 3 X EU:s BNP.
ECB:s balansräkning är 4 biljoner dollar, vilket är mer än Tysklands BNP och 33% av hela EU:s.
Ovanstående innebär både inflationsrisk och ”systemic” risk. ECB leverage 36:1 (=lånat ut 36 gånger mer än vad de har) ”Fractional Reserve Banking” med understatement.
25% av ECB:s balansräkning är PIIGS-skulder, på vilka de kommer att dumpa förlusterna till nationella centralbanker (se Tysklands.)
Deras banksystem är fyra gånger större än USA:s och har två gånger mer leverage och en centralbank som är proppfull med ”Junk” skräpobligationer. 36:1 = 2,8% eget kapital.
Skulle euron rasa, stiger dollarn kraftigt, vilket triggar minimum en hösten-08 situation. ”They got themselves a situation.”
Att årets ”fredspris” gick till EU, skall tolkas ”Bearish” för EU. ”Dessa naiva, alltid PK, stjärnögda norrmän.”
1970 TILL 1980
(den senaste inflationsperioden)
Procentuell årlig uppgång:
Guld 32%
Silver 24%
Frimärken 22%
Kinesiskt porslin 22%
Diamanter 15%
Åkermark 14%
Hus 10%
Inflation 8%
Statsskuldväxlar 8%
Obligationer 7%
Aktier 6%
Ni ser att korta statspapper håller inflationen, guld är den bästa placeringen och aktier den sämsta.

 
Tidigare artiklar på Börstjänaren:
2012-11-27 Europas banksystem
2012-11-26 Folkets Bank of China
2012-11-24 Empire-Building
2012-11-23 Tillgångar och skulder
2012-11-22 Varningssignaler
2012-11-21 Spanien nästa Grekland
2012-11-20 Kakistocracy
2012-11-19 Vägskäl
2012-11-17 Krig utan sedelpress?
2012-11-16 Inflation/Deflation
2012-11-15 Dow/Gold Ratio
2012-11-14 Vad göra på marknaderna nu?
2012-11-13 Faran med missunnsamhet
2012-11-12 Velocity of Money
2012-11-11 Politiker
2012-11-09 Jim, Marc och Peter
2012-11-08 Allt är inte guld som glimmar
2012-11-07 Valet i USA
2012-11-06 En varning utfärdas!
2012-11-05 Det kostar att ligga på topp
2012-11-03 Sällsamma historier
2012-11-02 The Return OF Money
2012-11-01 Miljarder dollar lämnar Kina
2012-10-31 Svenska börsen i guld
2012-10-30 Börsen och framtiden