fredag 30 november 2012

BESLUTSSTÖD - KOMMUN - LANDSTING.BESLUTSSTÖD FÖR KOMMUN!BISS KOMMUN BUSINESS INTELLIGENCE-BESLUTSSTÖD för KOMMUNER och OFFENTLIG SEKTOR!

BESLUTSSTÖD - KOMMUN - LANDSTING.BESLUTSSTÖD FÖR KOMMUN!BISS KOMMUN BUSINESS INTELLIGENCE-BESLUTSSTÖD för KOMMUNER och OFFENTLIG SEKTOR!

BISS (BizIntel Solution Services) KOMMUN

1 MARKNADENS KOSTNADSEFFEKTIVASTE BESLUTSSTÖDTJÄNST UTAN NÅGRA BEGRÄNSNINGAR!

Genom att betala en låg fast månadskostnad för en BISS KOMMUN beslusstödlösning med den absolut senast utvecklade verksamhetsstöd/business intelligence teknologin så kan varje kommun ge 100% säker tillgänglighet för alla i en kommun utan ökande användarkostnader i framtiden.

Kommunen kan ha tusentals användare av verksamhetssystemet, men behöver inte betala extra för nya användare som fortfarande kommer till. BISS KOMMUN business intelligence plattform är utvecklad under flera år och beprövad av flera kunder som jobbar med stora mängder analysdata. BISS KOMMUN verksamhetsstöd kan anpassas för varje kommuns egna speciella krav för olika typer av behov av verksamhetsstyrning, rapporter, måltalsuppföljning, delning av data mellan olika system och kommunikation till olika användare.

Kommunen behöver inte dra på sig onödiga framtida oförutsägbara kostnader varken för att köpa in olika typer av licenser för alla användare eller för serverlicenser. Kommunen behöver inte heller anlita någon för drift av alla nödvändiga programvaror 24-timmar om dygnet, inköp av extra hårdvara eller inköp av support, underhåll, uppdateringar och övervakning etc. Allt detta ingår utan tillkommande kostnader för BISS KOMMUN.

En BISS KOMMUN lösning ger dessutom en snabb leverans och att köpa "BI på kran" är lika enkelt som att plugga in en kontakt i ditt eget IT-nät. Frigör tid, kostnader och energi på att fokusera på verksamhetsnyttan av ett beslutsstödsystem istället!

2 Möjlighet till verksamhetsstyrning med 100% kontroll på alla kostnader överallt i kommunen

fardriktning
Bättre verksamhetsuppföljning med ett system för alla användare utan att behöva ta hänsyn till kostnader som är ett vanligt hinder för att nå ut till många användare. Alla kan ta del av kommunens egen verktygslåda för att följa upp kvaliteten med mål och måltal.
Genom att ge alla tillgång utan begränsningar pga beslutstödssystemets tillkommande kostnader, dess begränsningar i teknik eller andra krångliga oförutsägbara villkor i framtiden så ger BISS KOMMUN en garanterad 100% förutsägbar kostnad i framtiden.

BISS KOMMUN är inte en traditionell BI-produkt som skall köras i "molnet". BISS KOMMUN är en redan körklar beslutsstödstjänst som däremot skall jämföras med andra traditionella alternativ med frågor som:vagled ratt
 - Vad kostar hela beslutsstödsystemet för hela kommunen nu och i framtiden t ex med en 3 års kalkyl?
- Hur gör vi en korrekt jämförelse av olika alternativ med beslutsstöd/business intelligence?
- Hur snabbt får vi leverans och verklig nytta av vår beslutsstöd/business intelligence lösning?
- Hur och vilken teknisk plattform ska vi välja för vår Business Intelligence miljö?

Det är några frågor som enkelt besvaras av BISS KOMMUN då kostnaden är fast över tiden, en levererans som är mycket snabbare än traditionella lösningar och all teknik är redan på plats nu och i framtiden för eventuell fler användare eller nya områden som ska följas upp.
BISS KOMMUN är byggt för användas som ett gemensamt system för hela kommunen utan begränsningar och som medger en bättre total kontroll av hela verksamhetens styrning i bl a budgeteringsprocesser, kostnadskontroller och måluppföljning för olika typer av användare inom kommunen.

3 Enkel kommunikation, distribution och uppföljning mellan kommunens alla verksamhetssystem

kommunikation
Vår beslutsstödtjänst BISS KOMMUN och business intelligence plattform har snabba beprövade lösningar för att enkelt integrera mot kommunens befintliga IT/data verksamhetssystem med beslutsstöd för kommuner som t ex
- BISS Ekonomi beslutsstödsystem kommun
- BISS Personal beslutsstödsystem kommun
- BISS Budget & Prognos beslutsstödsystem kommun
- BISS Verksamhetsplanering beslutsstödsystem kommun
- BISS Vård & Omsorg beslutsstödsystem kommun
- BISS Skola beslutsstödsystem kommun
- BISS Teknik beslutsstödsystem kommun

4 BISS KOMMUN

bi hyrerbjudande
 Sagt från kommunal IT-strategi chef som köpt och infört beslutsstöd som tjänst i sin kommun

- Varför äga dyra datorer och ha ansvaret för att underhålla och updatera dem, när kärnverksamheten är att driva en kommun? Varför kan man inte köpa in allt detta som en funktion eller tjänst istället.

- Det är inte en kommunal angelägenhet att bygga kompetens kring implementation och drift av mjukvara. Jag ser exempel på kommuner som måste ha både en,två eller tre heltidstjänster för att hantera liknande funktioner. Någonting som är betydligt dyrare än att låta en extern leverantör hantera applikationen åt oss. Besparingen blir en del i arbetet att hålla de administrativa kostnaderna i kommunen nere.

- Det kan inte vara rätt att en kommun äger en massa datorer och driftar applikationer. Det måste finnas bättre och smartare ägare för det. Vi behöver vara duktiga på att bedriva kommunal verksamhet, inte på att underhålla datorer och drifta dem.
 
BISS KOMMUN är det modernaste beslutsstödssystem man kan köpa idag och där alla kommunens integrerade system görs enkelt tillgängliga utan kostsamma begränsningar för alla användare överallt utan krångliga och s k dolda kostnader. Du köper denna tjänst med en i förväg känd kostnad med en redan från början inbyggd kvalitet för kommande uppgraderingar av användare och tillkommande system.

Integration sker mot befintliga system och informationen anpassas för varje verksamhetsbehov enligt en befintlig eller en ny framtagen informationsmodell. Genom att lösningen redan finns klar att använda så är det endast kommunens data och dess integration som behövs för att snabbt sätta upp ett nytt BI system. Integration och hämtning kan givetvis även hämtas från andra externa system som t ex SCB och SKL för att göra jämförande analyser mot t ex andra kommuners liknande verksamhet.

BISS KOMMUN är en användarvänlig webbaserad lösning med hög säkerhet och tillgänglighet. Vi använder kommunens olika data direkt från befintliga affärssystem och ansvarar för allt ifrån att säkerställa datakvalité tillsammans med er, datamodelleringar, färdiga leveranser av standardrapporter, instrumentpaneler s k ”dashboards”, nyckeltal (KPIer) med måltal m m.

Allt presenteras i användarvänligt format där användare även kan filtrera data, men även själv enkelt skapa skräddarsydda egna rapporter eller ställa s k ”Adhoc” frågor via ett intuitivt webbgränssnitt.

5 Testa oss med en kostnadsfri prototyp med kommunens egen data!

inga begransningar
Utdrag ur "Rapport om molntjänster i offentlig sektor" från Radar Group
"Statistikprogram levereras ibland som tjänst där även datainsamling och analys ingår. Beslutsstödsystem kräver ofta stor beräkningskapacitet och lämpar sig väl i en molntjänst där tjänsteleverantören kan fördela lasten över dygnet.
69 % av de som använder molntjänster är nöjda eller mycket nöjda.

Det är betydligt flera än för mer traditionella IT leveranser. Det tyder på att användandet av molntjänster kommer att öka. För det talar också att omkring hälften av organisationerna redan för strategiska diskussioner om införandet av molntjänster.
Penetrationen av molntjänster har redan kommit så långt att acceptans kan anses råda runt dess nytta hos köparna. Både de som provat på och de som inte har någon erfarenhet menar att fördelarna med molntjänster är betydligt fler än nackdelarna."

"I ett större perspektiv konstateras att det finns betydande ekonomiska fördelar med IT som tjänst, och att besparingarna kan användas till att sprida IT allt längre ut inom offentlig sektor"

Vi erbjuder er att som första steg göra en kostnadsfri demonstration och prototyp om hur BISS KOMMUN beslutsstödsystem fungerar med ert eget data!

Vill du veta mer så kontakta oss gärna så berättar vi mer.  Klicka här för att komma till vårt kontaktformulär eller ladda ner vårt pdf dokument pdfBeslutsstöd-Kommun.pdf

"Vi förväntar oss att mjukvara som tjänst kommer att bli den dominerande leveransmodellen för nästa generations verktyg för kommunikation och samarbete inom företag."

Tom Austin, GARTNER 2011

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar