onsdag 28 november 2012

Experter spår stark börs

Experter spår stark börs

Sveriges fondexperter spår att världens börser kommer att stiga under det kommande tolv månaderna. Men vissa regioner och branscher är hetare än andra, enligt Svenskt Fondexpertindex. 

Trots ekonomisk oro och lågkonjunktur så tycks svenska fondexperter vara ense: det blir ingen börskrasch.

Istället spås världens börser stiga under de kommande tolv månaderna. Det visar den senaste upplagan av Svenskt Fondexpertindex (SFEI).

Undersökningen, som utförts av Laika på uppdrag av Storebrand/SPP, baseras på intervjuer med förvaltare av fondförsäkringar, premiepensionsförvaltare, fond-i-fond-förvaltare samt diskretionära förvaltare. Tillsammans ansvarar de för 20 procent av Sveriges totala fondförmögenhet.

Experterna spår en börsuppgång på i snitt 8,2 procent under det närmaste året. Trots eurokris hamnar Europa i topp med en förutspådd uppgång på 9,8 procent följt av BRIC-länderna med en uppgång på 9,2 procent.

Därefter följer Asien (exklusive Indien och Kina) med 8,6 procent, Sverige med 7,0 procent och USA med 6,4 procent.

Ser man däremot bara på de närmaste tre månaderna är situationen något omvänd. Då är USA den hetaste regionen följt av Asien exklusive Kina och Indien, BRIC, Europa och Sverige.

Att Europa hamnar högt på listan i ett långt perspektiv medan regionen är mindre het i ett kort perspektiv samtidigt som förvaltarna börjat vikta upp Europa är intressant, skriver SFEI.

Det tolkas som att det finns en god tilltro till att de europeiska börserna kommer att utvecklas relativt väl under en lite längre period även om det kan bli skumpigt den närmaste tiden.

Samtidigt är skillnaderna i prognoserna små och tonen är tydligt positiv för samtliga regioner. Det är något anmärkningsvärt med tanke på det rådande ekonomiska klimatet, konstaterar SFEI.

Het finanssektor
Ser man istället på olika branscher så anser fondexperterna att finans och bank är mest intressant under den kommande tremånadersperioden.

Enligt SFEI beror det på att stödåtgärder från centralbanker har en positiv inverkan på sektorn. Det är också den sektor som flest experter viktat upp under de senaste månaderna.

På andra plats ligger konsumentsektorn med daglig- och sällanköpsvaror. I botten ligger däremot IT-och telekom-sektorerna som också är de två sektorer som experterna viktat ner under de senaste månaderna.
Magnus Gustavsson, magnus.gustavsson@privataaffarer.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar