torsdag 20 december 2012

Framtidens it-jobb finns inom arkitektur - CS Jobb

Framtidens it-jobb finns inom arkitektur - CS Jobb

Mycket talar för att behovet av it-arkitekter är skriande i framtiden. I dag finns det 5 000 men om bara några år behövs det 20 000. Samtidigt är det en roll under förändring. Kompetenskraven ökar, liksom kravet på certifiering.

Sourcing i molnet, fler standardiserade lösningar och en större efterfrågan på arkitektur högre upp i organisationen är alla faktorer som driver på efterfrågan på it-arkitekter.

– Inom några år ligger behovet av it-arkitekter på drygt 20 000. I dagsläget är en endast fjärdedel av detta tillgodosett, vilket gör att det finns stor potential och ett stort intresse för området, säger Christer Berg, marknadsanalytiker på Dataföreningen Kompetens.

Hur lång tid det tar att täcka behovet är svårt att säga, men enligt Christer Berg handlar det uppskattningsvis om fem till tio år.

– Karriärmässigt är det ett bra område att satsa på, just eftersom behovet är så stort framöver.

Att intresset ökat så mycket på senare år har flera förklaringar. En av dem är de stärkta kraven på organisationers snabbrörlighet och flexibilitet.

– En tydlig utveckling är att arkitekturarbete har blivit allt viktigare för företagen och klättrat högre upp i organisationen. Numera ställs arkitekturella krav även på affärsutveckling, förklarar Christer Berg.

Växlingen från offshoring och outsourcing till semisourcing, det vill säga sourcing i molnet, har också gjort att it-arkitektens roll stärks. Det har en negativ inverkan på exempelvis nätverkstekniker som i och med molnets intåg, till viss del slås ut.

Enligt Daniel Akenine, ordförande för svenska Iasa, föreningen för it-arkitekter, har it-arkitektrollen mognat på senare år och blivit mer tydlig. För fem år sedan definierade Iasa fyra roller: verksamhetsarkitekt, lösningsarkitekt, mjukvaruarkitekt och enterprisearkitekt.

Tidigare i år gjorde Iasa en ny genomgång och kom fram till att de tre första typerna skulle behållas, medan den fjärde, enterprisearkitekten, gjordes om till en funktion. I stället har infrastrukturarkitekten lyfts in som en ny roll.

– Enterprisearkitektur handlar om samarbete mellan människor snarare än att det är en roll. Det finns en större flexibilitet på det här området i dag än för fyra fem år sedan, säger han.

Det är inte bara arbetsmarknaden som vänder uppåt, utan även kunskapskraven har stärkts. För dagens arkitekter är det bra att skaffa sig kompetens inom mobilitet och stora data. Man måste fördjupa kunskapen kring molnet och cloud computing, men även juridiska aspekter, såsom pul, personuppgiftslagen, får större betydelse, förklarar Daniel Akenine.

– På sikt blir det allt viktigare med utbildning och att vara certifierad.

Hur ser du på arbetsmarknaden?

– Den är väldigt god, det är just inom it-arkitektur som många arbetstillfällen skapas.

Slutligen, vad krävs för att lyckas?

– De flesta arkitekter har it-bakgrund. Det handlar mycket om att förstå it och teknik, men också affärer. Självklart är det bra att både jobba på konsult- och verksamhetssidan för att lyckas som it-arkitekt. Ju fler perspektiv, desto bättre. Arbetar du endast som konsult är risken att du inte kommer in på den affärsstrategiska sidan.

– Den som däremot förstår hela it-portföljen, hur man integrerar det i verksamheten, men även kan leda, kommunicera och samarbeta, kommer att lyckas.

Namn: Thobias Arnesson.

Ålder:
40 år.

Bor: Kvicksund.

Familj:
Fru, en son och en dotter.

Karriär: Tekniker i alla former, seniorkonsult, projektledare, konsultchef, it-arkitekt, chefsarkitekt.

Fritidsintressen: Innebandy, havskajak, natur.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar