Den som tidigare sparat via en kapitalförsäkring och vill gå över till ett investeringssparkonto, ISK, kan drabbas av dubbel skatt på i princip samma underlag. Det varnar skatteinformationsföretaget Tholin & Larsson för i ett av sina utskick.

Anledningen är att avkastningsskatten på en kapitalförsäkringen beräknas på värdet per den 1 januari och att det blir full skatt oavsett om försäkringen avslutas under året. Om motsvarande insättning sedan sker på ett ISK under samma år kommer den att ingå i underlaget för schablonskatten på kontot.

Försäkringen bör alltså avslutas före årsskiftet och sparandet på ISK påbörjas efter årsskiftet.

Niklas Mild, kommunikatör, Max Matthiessen