måndag 3 december 2012

Microsoft och Apple sinkar ny webbteknik - Computer Sweden

Microsoft och Apple sinkar ny webbteknik - Computer Sweden

WebRTC är en ny teknik som ska underlätta realtidskommunikation med webbläsare. Men införandet går trögt och det kan dröja länge innan framför allt Internet Explorer och Safari har stöd för WebRTC.

Med företag som Google, Cisco och Mozilla i ryggen skönjs en ljus framtid för WebRTC, Web Realtime Communication. Tanken är att den nya tekniken ska underlätta att skapa tjänster som utnyttjar realtidskommunikation, som ip-telefoni, videosamtal, e-handel och fildelning.

Den största tänkta vinsten är att utvecklare ska kunna förlita sig på standardlösningar i stället för att skapa egna lösningar för varje applikation.

Nu är det dock lite grus i maskineriet, i form av otillräckligt stöd i marknadens webbläsare. Googles Chrome, Mozillas Firefox och Operas webbläsare har visst stöd, men Microsoft med Internet Explorer och Apple med Safari har inte hoppat på tåget. Microsoft har till och med föreslagit en egen standard för realtidskommunikation i webbläsare, kallad CU-RTC-Web.

Det förekommer också diskussioner om vilken avkodningslösning, så kallad codec, som ska användas. För närvarande är h.264 och vp8 de ledande kandiaterna.

Taggar Powered by Saplo Webrtc E-handel Google Web Realtime Communication Microsoft Cisco Mozilla Internet Explorer Apple Safari Cu-rtc-we
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar