onsdag 19 december 2012

Regler och priser Kapitalförsäkring / Avanza Bank

Regler och priser Kapitalförsäkring / Avanza Bank

Avgift för avkastningsskatt
Avkastningsskatten = kapitalförsäkringens värde i början av året plus insättningar multiplicerat med statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret.* Det beloppet beskattas sedan med 30 procent. Avgift för avkastningsskatt tas ut löpande.
* OBS! Insättningar gjorda efter 30 juni tas bara upp till 50 %.


Så här räknar du ut avkastningsskatten Visa exempel
Avgift för avkastningskatt tas ut kvartalsvis i april, juli, oktober samt januari året efter.

Så här räknar du fram hur mycket du ska betala per kvartal Visa exempel 
 
Riskkostnad
För att täcka återbetalningsskyddet som är 1 % utöver värdet i det fall du avlider. Avgiften ökar ju äldre du är och är något högre för män än för kvinnor. Se tabell nedan som visar månadskostnad för riskskydd vid 1 miljon SEK i försäkringsvärde.

Ålder Man Kvinna Ålder Man Kvinna
20 0,73 SEK 0,30 SEK 60 7,79 SEK 6,16 SEK
25 0,75 SEK 0,33 SEK 65 13,95 SEK 9,70 SEK
30 0,59 SEK 0,40 SEK 70 22,14 SEK 15,65 SEK
35 0,76 SEK 0,51 SEK 75 37,32 SEK 25,72 SEK
40 1,10 SEK 0,79 SEK 80 67,13 SEK 48,83 SEK
45 1,81 SEK 1,34 SEK 85 120,19 SEK 95,19 SEK
50 3,08 SEK 2,48 SEK 90 206,61 SEK 182,96 SEK
55 4,89 SEK 3,55 SEK


Prislista

För aktuella priser rörande aktie- och fondhandel se vår fullständiga prislista.

Regler

 • Lägsta insättningValfritt belopp
 • Autogiro Ja
 • Teckningsålder 0 - 84 år (T o m 84 års ålder)
 • Utbetalningstid 1 - 20 år
Uttag av kapital (återköp)
Helt återköp medges efter det första försäkringsåret. Delåterköp är tillåtna från första dagen. Avanza Pension kommer löpande reservera ett belopp på ditt konto för att täcka avkastningsskatten. Det beloppet går inte att återköpa. Vid delåterköp ska minst 1000 kr, samt det belopp som Avanza Pension reserverat för att täcka din avkastningsskatt finnas kvar i försäkringen.
Riskskydd
Om den försäkrade avlider under spartiden tillskjuter Avanza Pension 1 % av försäkringsvärdet och betalar då ut 101 % av aktuellt försäkringsvärde.
Vid inbetald premie och/eller försäkringsvärden som överstiger 300 miljoner kan Avanza Pension komma att begära in hälsohandlingar av den försäkrade.

Värdepapper du kan spara i

Placering kan (utöver i likvida medel) göras i följande av Avanza Bank tillhandahållna instrument:
 • Värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad inom EU/EES eller motsvarande marknadsplats utanför EU/EES.
 • Värdepapper som handlas på en MTF inom EU/EES, eller motsvarande handelsplats utanför EU/EES, under förutsättning att Avanza Bank erbjuder handel på sådan handelsplats.
 • Investeringsfonder (både värdepappersfonder och specialfonder och övriga fonder enligt Avanza Banks ordinarie utbud).
 • Värdepapper på OTC marknader som handlas elektroniskt via Avanza Bank och vilka Avanza Pension från tid till annan tillåter handel i.
Därutöver kan placering göras i:
 • Aktieindexobligationer och andra strukturerade produkter.
 • Obligationer, premieobligationer, konvertibler och förlagslån.
 • Certifikat.
Under förutsättning att ovan nämnda instrument är överlåtbara värdepapper som Avanza Bank från tid till annan tillåter handel i.
Du kan inte handla med:
 • Standardiserande optioner samt terminer eller andra derivatinstrument som innebär en förpliktelse.
 • Försäkringen får inte heller innehålla värdepapper som härrör ur bolag i Avanza Bank-koncernen, så som aktier i Avanza Bank Holding AB.
Placeringsmöjligheterna kan utökas eller begränsas beroende på vad som vid var tid godkänns av Avanza Pension.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar