tisdag 25 december 2012

Sökmotorerna försöker ge oss det svar de tror vi vill ha - IDG.se

Sökmotorerna försöker ge oss det svar de tror vi vill ha - IDG.se

Hur mår sökmarknaden i världen år 2012? Kan någon hota Google och vad händer egentligen inom framtidsområdena bild- och videosök? Sökexperten Bas van den Beld berättar om de viktigaste trenderna inom sök just nu.

Holländske Bas van den Beld är en välkänd ­profil i sökkretsar. Med 15 år som konsult och föreläsare inom webb- och sökmotorstrategi i bagaget har han byggt på sig en gedigen erfarenhet.

När vi hörs via mejl första gången är han på väg ut på ännu en föreläsningsresa, först till Danmark och därefter Sverige visar det sig. Tanken har varit att föreslå en intervju över telefon, men nu ­frågar vi ändå – går det möjligen att klämma in ett möte i Stockholm? Men tyvärr, Bas van den Beld landar vid lunchtid, talar ett par timmar senare och reser därefter genast till flygplatsen igen. Vi gör upp om att höras några dagar senare i stället.

Bas van den Beld driver till vardags sajten State­ofsearch.com. När vi ringer har han precis postat en artikel om sökmarknadsföringsmässan SMX East, som samma dag ska inledas i New York.

Vi börjar prata om sökmarknaden generellt. ­Vilka trender kan han se?

– Den viktigaste trenden just nu är personaliseringen av sök, att sökmotorer försöker ge oss de svar de tror att vi vill ha. Om du söker på ordet ”jaguar” till exempel, så ska sökresultaten spegla om du tidigare ofta har sökt på djur eller om du brukat göra sökningar som handlar om bilar.

På det stora hela välkomnar Bas van den Beld den här utvecklingen, men det finns faror med att gå för långt, säger han.

– Vi vill inte hamna i en situation där vi alla går runt i filtrerade bubblor, med specialiserade internet för var och en. Resultaten måste fortsätta att spegla verkligheten. Om personaliseringen går för långt är det ett problem, men jag tror ärligt talat inte att Google – eller Bing – kommer att gå så långt. De skjuter sig själva i foten då.

Om man är inloggad på Google när man gör en sökning i dag är fyra eller fem av de första tio svaren personaliserade i någon mån, enligt Bas van den Beld. Längre än så tror han inte att Google vill gå.

– Sökresultaten måste fortsätta att kännas relevanta. Om inte vänder sig användarna snabbt ­någon annanstans.

Något annat som Bas van den Beld tycker sig se komma starkt är att Google städar upp bland sökresultaten. Skräpsidor prioriteras ned eller försvinner helt från sökresultat.

– Det här borde Google ha börjat med redan ­tidigare, för det spelar i högsta grad roll för oss användare. Vi bör kunna kräva relevanta sökresultat även när vi söker på saker som lån eller spel, något som inte alltid är fallet i dag. Om Google kan rensa upp i det där är mycket vunnet.

Att Apple i så stor utsträckning som möjligt fasar ut Googles tjänster ur sina produkter är ingen hemlighet. Mest uppmärksamhet har bytet av kart-app i Ios 6 fått, men även Youtube har försvunnit som förinstallerad app och företaget integrerar i stället tjänster som direkt eller indirekt konkurrerar med Google, som Facebook och Twitter. Har det här någon påverkan på Googles ställning inom sök på mobilområdet?

– Jag tror att Google kommer att klara det fint. Android har hunnit växa sig så starkt och är redan större än Ios. Dessutom använder Apples tjänst Siri Google i viss utsträckning, så Google får fort­farande data från Apple.

Dessutom, tillägger han, är användarnas otålighet en viktig faktor. Kanske är de villiga att ge Apples­ kart-app en chans, men får de inte genast de svar de vill ha vänder de sig snabbt tillbaka till det de är vana vid – Google.

Det har pratats en del på senare tid om att Facebook är på väg in på sökområdet. Bas van den Beld tror att Facebook kan bli en maktfaktor inom sök på sikt, men säger att det kommer att krävas att användarna börjar se på Facebook på ett annat sätt först.

– Säg att du vill köpa en produkt. Då går du till Google, söker och får alla sorters information om den här produkten. På Facebook går du in för att du är intresserad av att veta vad dina vänner gör just nu, inte för att leta information om en produkt. Ska Face­book ge sig in på sök är det här en stor fråga. Med Google plus startar Google från andra hållet, de har en söktjänst som de lägger sociala lager ovanpå i stället, och jag tror att det är en enklare väg att gå.

När det gäller sökmotoroptimering anser Bas van den Beld att marknaden utvecklas positivt. Visst finns det ännu oseriösa aktörer som tycker sig kunna tjäna lätta pengar, men i takt med att sökmotorerna trimmar inställningarna blir kryphålen färre.

– Det kommer alltid att finnas hantverkare som lovar guld och gröna skogar, men som i slutänden levererar ett fuskbygge som snart rasar. Sådana ­aktörer sållas snabbt bort, och i det här fallet handlar det om att man måste förstå hur Google arbetar och tänker om man ska bli framgångsrik på sikt.

Bas van den Beld återkommer till hur Google har börjat nedprioritera och helt rensa bort skräpsidor från sökresultat, skräpsidor som mindre nogräknade SEO-aktörer gärna använder. Än så länge har de här förändringarna bara rullats ut på Googles största marknader, men med tiden når de även Norden.

– I dagsläget är det alltså enklare att lura sökmotorn och få bättre rankning snabbt i Sverige än det är i USA. Men den dagen Google slår på funktionen hos er kommer en hel del SEO-arbete som gjorts att bli helt meningslöst. Mitt råd är att göra rätt från början, så slipper man starta om på nytt sedan.

Ett område som det pratats om i flera år, men som ännu inte riktigt tagit fart, är bild- och video­sök. Bas van den Beld säger att utvecklingen går framåt, men knappast med några dramatiska kliv. En anledning till det tror han är att många mindre företag är rädda för att gå upp i ringen mot Google, eftersom det är en så svår match att vinna.

– Det här är väldigt teknikintensiva områden som påminner om röststyrning, där ju också utvecklingen går rätt långsamt. Det behövs riktigt bra databaser att falla tillbaka på, något som Google har när det kommer till både bild och video. Kanske kan Yahoo göra något eftersom de äger Flickr, om de kunde kombinera rätt teknik med den data­basen kan de få till något. Men det kräver att de satsar rejält.

Finns det något som kan hota Googles ställning inom sök i dag? I Europa verkar det tveksamt enligt Bas van den Beld, ingenstans är Google­ så starka som här.

– I USA är Bing rätt bra rent tekniskt, med access till Twitter och Facebook. När du söker på något får du upp resultat som visar vad dina vänner skriver inne på Facebook. Det är ju något som Google helt saknar. Dessutom har Bing en acceptabel marknadsandel i USA. Men jag förstår ärligt talat inte varför Bing är så dåligt som det är i Europa, i Holland är söksvaren nästan helt irrelevanta. Kanske borde Facebook köpa Bing av Microsoft, det vore en intressant utveckling, avslutar han.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar