måndag 28 januari 2013

Detta undrar vi över vid bostadsaffären

Detta undrar vi över vid bostadsaffären

Bostad Vem ansvarar för besiktningen? Och vad är ett skäligt mäklararvode? Här är frågorna som är vanligast bland bostadsköpare och -säljare. 

Allt fler tycks osäkra över ansvarsfördelningen vid en bostadsaffär. Sådana frågor är vanligast att ställa till Mäklarsamfundets kundombudsman, visar en ny rapport, och de ökar i omfattning. Ofta handlar det om rollfördelningen mellan mäklare, säljare och köpare.

– Vem har ansvaret för att mäta upp lägenheten om man är osäker? Och vem ansvarar för besiktning? Det är vanliga frågor, säger Ingrid Eiken, vd på Mäklarsamfundet.

Många av de som undrar har rätt för sig, enligt rapporten, men vill ändå försäkra sig om den saken.
Det så kallade förmedlingsuppdraget mellan säljare och mäklare är också vanligt att undra över. Sådana frågor blir allt fler. Detsamma gäller avtal i samband med bostadsaffären.

– En typisk köparfråga är är hur bunden man är av ett bud, som kanske sker per telefon. Det vill man vara klar över när man ger sig in i processen, säger Ingrid Eiken.

Acceptpriser är en nyhet på bostadsmarknaderna i Stockholm och Göteborg. Tanken är att de på ett bättre sätt ska återspegla slutpriset och infördes för att råda bot på problem med lockpriser. Inte oväntat är det nu en hel del osäkerhet om vad det betyder ur ett konsumentperspektiv.

Däremot verkar köpare och säljare ha koll på provision och pris. Jämförelsevis få undrar över det. Det finns dock undantag, påpekar Ingrid Eiken: många frågar om skäliga nivåer på mäklarens arvode.

Frågor om budgivningsprocessen tillhörde de vanligaste för ett par år sedan. Men inte längre.
– Det beror på att branschen enades om budgivningsförteckningar, vilket sedan blev ett krav. Nu verkar säljare och köpare nöjda med det, säger Ingrid Eiken.

Svar på vanliga frågor

  • När du lämnar bud på en fastighet är du inte juridiskt bunden att stå kvar vid budet, inte ens om du lämnat det skriftligt. Först när båda parter skrivit under ett köpekontrakt står det klart att ni enats om priset.
  • Fastighetsmäklarens objektsbeskrivning innehåller uppgifter om bostadens storlek, och du ska normalt kunna utgå från att dessa stämmer. Uppgifterna kommer oftast från säljaren, och fastighetsmäklaren har ingen skyldighet att säkerställa att dessa är korrekta. Om uppgiften känns osannolik – låt göra en egen uppmätning innan du skriver på köpekontrakt.
  • I dagsläget finns ingen standardisering av besiktning av fastigheter. Vid köp av fastighet genomförs ofta överlåtelsebesiktning. Men där ingår oftast inte besiktning av installationer såsom el, värme, skorsten m m. Är du inte själv byggnadsteknisk kunnig är det klokt att anlita en besiktningsförrättare.
Källa: Mäklarsamfundets kundombudsman
Joakim Petersson, joakim.petersson@privataaffarer.se 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar