tisdag 15 januari 2013

Ingves kräver amorteringar på bolån - TT-Ekonomi - Trelleborgs Allehanda - Nyheter dygnet runt

Ingves kräver amorteringar på bolån - TT-Ekonomi - Trelleborgs Allehanda - Nyheter dygnet runt
Stockholm.
Riksbankschefen Stefan Ingves vill ha statliga regler om obligatoriska amorteringar på bolånen om bankerna "inte tar sitt ansvar".
- Det är inte bra om lånen har evig löptid eftersom det uppstår alltför stora risker, säger han i Dagens Nyheter.Det bästa vore om bankerna klarade detta själva "utan tvång utifrån". Finansinspektion undersöker hur det fungerat hittills, säger han. Regeltvång kan komma om det inte händer tillräckligt.

SEB håller med om att amortering på bolån är viktigt. Banken införde den 1 januari ett amorteringskrav på nya lån.

- Det här kan bankerna själva bestämma om, någon lagstiftning borde inte behövas. Vi har infört ett krav på att amortera på den del som överstiger 70 procent av fastighetens värde. Att amortera är bra för kunden själv, säger SEB:s presschef Anna Helsén.Annars ställer banken dock inga amorteringskrav.
- Men rent allmänt ser vi det som sund kreditpolicy att om man tar ett lån ska man också amortera. Det är bättre för ens egen hushållsekonomi, säger Helsén. - I grunden håller vi med. Vi tycker att det ska bli en större amorteringskultur. Men det är inte säkert att det rätt väg att gå via regleringsvägen, säger Per Beckman, vd på Handelsbanksägda Stadshypotek.
 
Stadshypotek har i dag riktlinjer som säger att ett blancolån, som överstiger den tillåtna gränsen för ett bolån på 85 procent av marknadsvärdet, ska amorteras på fem år. Från 85 ner till 75 procent av marknadsvärdet ska kunden amortera på tio år.

- Hos oss gör nio av tio det, säger Per Beckman.Men därefter finns inga krav på ytterligare amorteringar.

- Vi har inga riktlinjer där, det är upp till kontoren, säger Per Beckman.Men enligt honom fortsätter över hälften av kunderna att amortera även under 75-procentsnivån.

Stefan Ingves säger i DN-intervjun att det inte är bra om lånen har evig löptid. Om han därmed menar att alla lån ska amorteras, även när lånet i förhållande till bostadens marknadsvärde är litet, är oklart. Per Beckman tycker i princip att alla lån ska amorteras, även om så inte sker i dag.
- Men att gå regleringsvägen kan slå blint, säger Beckman.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar