fredag 11 januari 2013

Tolv teman styr börsen

Tolv teman styr börsen

Trots flera orosmoln ser Blackrock stora möjligheter för investerare framöver. Fondbolaget listar ett dussin kritiska punkter som väntas sätta agendan på världens börser i år. 

 1. Budgetstupet i USA har undvikits, åtminstone tillfälligt, men åtstramning i landets ekonomi väntar. Fortsatta förhandlingar i vår innebär troligen volatila marknader. Något som samtidigt kan öppna för köplägen för långsiktiga. 
 2. Återhämtningen i USA:s ekonomi sätter avtryck på världens börser. Blackrock räknar dock med svag men positiv tillväxt – i likhet med fjolåret – och att en recession därmed undviks. Mot slutet av året väntas tillväxten öka.
 3. Räntor på statsobligationer och inflationen påverkar också. I fondförvaltarens prognos kommer räntan på långa amerikanska statsobligationer att öka, medan inflationen bedöms vara kvar på nuvarande nivå. 
 4. Skuldkrisen i Europa tog en ny vändning när Europeiska centralbanken pumpade ut billiga pengar till krisande banker. Men nödvändiga reformer bedöms ligga ett eller flera år bort, med trög tillväxt i vår världsdel som följd.
 5. Kommer Kina och tillväxtmarknaderna orka dra världsekonomin? Huvudscenariot är att de växlar upp under 2013, vilket ger välkommet stöd åt aktier när ekonomierna i Europa och USA utvecklas svagare.
 6. Riskviljan lär påverkas av en skakig marknad under inledning av året. Marknaden spås dock bli allt mer styrd av fundamenta i takt med att osäkerheten i omvärlden avtar. 
 7. USA-börsernas utveckling? Även om värderingen är relativt hög och riskerna inte obetydliga ser Blackrock potential, särskilt i storbolag.
 8. Bland globala aktier pekas tillväxtmarknaderna ut som attraktiva. Anledningen är hög tillväxt, låga värderingar och låg inflation samt dämpad volatilitet.
 9. Statsobligationer, som tidigare uppfattats som säkra, uppfattas som allt mer riskfyllda placeringar. Fondförvaltaren rekommenderar att dra ned exponeringen mot tillgångsslaget.
 10. Högränteobligationer kan vara ett sätt att diversifiera portföljen. Blackrock lockas av hög avkastning, medan inställda betalningar är ovanliga.
 11. Municipal bonds, obligationer i den amerikanska motsvarigheten till kommuner, lockar i ljuset av ökade skatter. Du får betydligt bättre betalt än exempelvis amerikanska statsobligationer.
 12. Volatilitet på marknaden kan få mindre genomslag i din portfölj genom diversifiering. Det kan löna sig att även satsa på alternativa tillgångsslag, resonerar Blackrock och nämner exponering mot fastigheter och råvaror.
Joakim Petersson, joakim.petersson@privataaffarer.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar