måndag 28 januari 2013

Webb-tv ännu ingen guldkalv - Computer Sweden

Webb-tv ännu ingen guldkalv - Computer Sweden

800 miljoner kronor, eller 4 procent av den totala tv-marknaden. Så mycket förutspår analysföretaget Mediavision att webb-tv omsätter 2013.

Hösten 2012 innebar att ett flera företag öppnade sina tjänster för webb-tv i Sverige. Bland annat Filmnet, Netflix och HBO sällade sig till befintliga aktörer som Viaplay. Men ännu kan tv-företagen inte fylla sina guldkistor med pengar från webb-tjänsterna, enligt en rapport från analysföretaget Mediavision.

Mediavision förutspår att webb-tv under 2013 omsätter 800 miljoner kronor i Sverige, i betal- och annonsintäkter. Det är ungefär 4 procent av den svenska tv-marknadens totala omsättning på 21 miljarder kronor - en rekordhög siffra. Däremot beskriver Mediavision tillväxten för webb-tv som ”stark”.

– Den svenska tv-marknaden kan beskrivas som välmående, trots lågkonjunktur och stora förändringar i konsumentbeteende. Det bådar gått också inför kommande förändringar inom tv-industrin. En av de stora utmaningarna för etablerade aktörer är att bibehålla lönsamheten i verksamheten, samtidigt som bolagen måste fortsätta utveckla nya tjänster i konkurrens med stora internationella aktörer. Det kommer att i hög grad handla om att vara relevant för konsumenterna och erbjuda tjänster som är anpassade efter det nya internetbeteende som vuxit fram, säger Marie Nilsson, vd på Mediavision

Analysföretaget har sedan tidigare meddelat att antalet hushåll med någon form av abonnemang eller prenumeration på en webb-tv-tjänst fördubblats under hösten. Fler än 350 000 svenska hushåll hade någon sådan tjänst vid årsskiftet, att jämföra med 175 000 hushåll i augusti.

Dock är det fortfarande en hel del som bara har ”prova-på-tjänster”, vilket betyder att de ännu inte betalar.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar