fredag 14 juni 2013

Hyr ut stugan skattefritt

Hyr ut stugan skattefritt

Schablonavdraget för uthyrning av fritidshus nästan fördubblades vid årsskiftet. Det gör att det blir extra lönsamt att hyra ut stugan i sommar. Räkna här hur mycket du kan tjäna utan att behöva skatta. 

Sommar betyder förstås högsäsong för uthyrning av sommarstugor. Du som hyr ut stugan ska redovisa intäkterna som inkomst av kapital. Men bara om dina intäkter överstiger en viss gräns.

I år har schablonavdraget för uthyrning höjts från 21 000 kr till 40 000 kr. På detta tillkommer ett avdrag med 20 procent av den totala hyresintäkten om det handlar om ett småhus, vilket fritidshus klassas som.
I praktiken innebär det att du inte behöver ta upp hyresintäkterna till beskattning så länge de inte överstiger 50 000 kr under ett och samma år.

– Eftersom schablonavdraget höjts till nästan det dubbla kommer färre personer behöva ta upp det i deklarationen. Om ett sommarhus hyrs ut i till exempel två månader är det först när hyran är över 25 000 kronor per månad som inkomsten från uthyrningen ska beskattas, säger Olof Wallin, rättslig expert på Skatteverket.

Schablonavdraget gäller per hus, inte per person, så om du äger ett sommarhus tillsammans med en annan person får du dra av hälften.
På samma sätt gäller att du som äger och hyr ut två stycken fritidshus kan få in 50 000 kr för det ena och 50 000 kr för det andra utan att behöva skatta för intäkterna.
Du som hyr ut fritidshuset till ditt eget bolag eller till din eller någon närståendes arbetsgivare får däremot inte göra några avdrag alls.

Här nedan kan du räkna ut hur mycket du behöver betala i skatt om du hyr ut:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar