onsdag 3 juli 2013

avlyssning.pdf

avlyssning.pdf

Introduktion till denna pdf
 
De avslöjanden om amerikansk avlyssning och övervakning som Edward Snowden
kom med sommaren 2013 borde egentligen inte förvåna någon. 
 
På det principiellaplanet är likheterna mycket stora med det sedan länge avslöjade amerikanska över-
vakningssystemet Echelon, vilket jag skrev ett kapitel om i min numera slutsålda bok
”Övervakad” (Liber 2003).
 
I detta pdf-dokument återpubliceras det aktuella kapitlet, som bland annat innehål-
ler fascinerande vittnesmål från avhoppare om Echelons förmåga. Här finner du också
ett annat kapitel från boken Övervakad, nämligen det som handlar om misstankarna
om att amerikansk underrättelsetjänst sett till att bygga in så kallade bakdörrar i kryp-
teringsprogramvara och operativsystemet Windows.
 
Den som vill läsa hela ”Övervakad” kan finna boken på många bibliotek. Så här
skrev Charlotte Cederschiöld, som då var vice talman i Europaparlamentet, om boken
på dess baksida: ”Pär Ström ger en lättbegriplig bild av det komplexa kontrollsamhälle
som modern IT-teknik möjliggör. En viktig bok för alla – fylld med sprängstoff”.
 
Detta pdf-dokument får spridas och citeras fritt, under förutsättning att innehållet
inte ändras och att källan anges. Du finner detta dokument på
http://www.atomerochbitar.se/avlyssning.pdf
 
Abonnera på mitt nyhetsbrev
Vill du abonnera på mitt nyhetsbrev Big Brother Bulletin (BBB), som handlar om över-
vakningssamhället, kan du anmäla dig på
http://www.atomerochbitar.se/ddr-bbb-nyhetsbrev.php
 
Innehåll
Echelon – det globala övervakningssystemet 3
Ekonomiskt spionage hjälper amerikanska företag? . . . . . . . . . . . . . 4
”Ja, vi har spionerat på er” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Spionage mot Greenpeace, Amnesty och politiker . . . . . . . . . . . . . . 8
Svensk surfare fastnade i Echelons nät? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vilka resurser har egentligen Echelon? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Kan man skydda sig mot Echelon? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
”Hemlig cyberpolis utan rätt för individen att försvara sig” . . . . . . . . . 14
Bakdörrar – förrädare i vanliga programvaror 15
Den häpnadsväckande historien om Crypto AG . . . . . . . . . . . . . . . 15
Mystiska besök från amerikanska ”tekniska konsulter” . . . . . . . . . . . 16
Vädjan till patriotismen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
När svenska riksdagen upptäckte krypteringsförsvagningen i Lotus Notes . 19
Bakdörr i Windows? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Öppen källkod enda garantin mot bakdörrar . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar