torsdag 4 juli 2013

Var tredje nobbar betalkortet utomlands - Säkerhet24

Var tredje nobbar betalkortet utomlands - Säkerhet24

Enligt en ny undersökning så drar sig var tredje svensk från att göra kortbetalningar på semestern.

I en ny undersökning från Infact AS, gjord på uppdrag av Point Sverige, så visar det sig att var tredje svensk känner en stor eller mycket stor oro över att genomföra kortbetalningar under utlandssemestern. Bård Ljöstad, vd för Point Sverige, menar dock att kortbetalningar i regel är säkra att använda sig av, men att förhållanden utanför Europa kan vara en anledning till oron.

– Att betala med ett betalkort försett med chip och sedan godkänna transaktionen med en pin-kod är idag det bästa sättet om du vill göra en säker elektronisk betalning. Den här standarden är väl spridd i Europa men tyvärr inte lika vanlig i andra delar av världen, där är det magnetremsan på kortet som gäller för identifiering.

Det visar sig också att den oro som folk känner inför semestern har mycket att göra med var i landet de bor. I Stockholm så är endast 28 procent oroliga över att använda kortet som betalmedel utanför Europa, medan nästan hälften av de boende i norra mellansverige känner en stor oro inför det.

Även inkomstskillnader slår igenom i undersökningen, där hushåll med en lägre årsinkomst visar en större ängslan över att använda kortbetalningar. Bland hushåll med en årsinkomst lägre än 250 000 kronor är 21,1 procent av de tillfrågade oroliga, en siffra som skiljer sig markant från de hushåll med en årsinkomst över 750 000 kronor. I de rikare hushållen säger endast 6,3 procent av de tillfrågade att de känner av en liknande oro.

Bård Ljöstad menar dock att man inte får låta oron förstöra solsemestern.

– Även om vi kan se en oro för kortbetalningar i länder utanför Europa så är det oftast ändå bättre att ha sina pengar på ett kort än att ha dem i kontanter. Tänker semesterfiraren sig sedan för lite extra, agerar klokt och ser till att ha uppsikt över kortet, är detta inget jag tycker ska påverka glädjen att få åka på en semesterresa, säger Bård Ljöstad. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar