onsdag 23 oktober 2013

BYOD är här för att stanna - Företagare berättar - Avdelningar - Trender & Nytta - Företag - Telia.se

BYOD är här för att stanna - Företagare berättar - Avdelningar - Trender & Nytta - Företag - Telia.se

BYOD är en trend på frammarsch. För företag handlar det nu om att välja förhållningssätt. Gartners Leif-Olof Wallin berättar om den senaste utvecklingen inom området och ger konkreta tips till företagen.

 

BOYD – Bring Your Own Device – är hetare än någonsin och i framkant av utvecklingen går det internationella analysföretaget Gartner där svenske Leif-Olof Wallin är en av de mer namnkunniga förespråkarna. Han ser att även om Gartner formellt förutspått att hälften av alla företag kommer att ha gått över till BOYD år 2017, så har i praktiken två tredjedelar av deras kunder redan nu någon form av frivillig BYOD.

Under de närmaste åren kommer fler och fler företag att helt sluta dela ut datorer och mobiltelefoner till sina anställda. Istället låter man dem tillhandahålla den typen av arbetsredskap själva mot en viss kompensation.

– De anställda är i dag medvetna och kompetenta konsumenter som har koll på vilken typ av utrustning de behöver, ofta är de duktigare än företagen själva. Och det finns många fördelar med BYOD, inte minst de mjuka värdena och den ökade flexibilitet som BYOD innebär för den anställde, förklarar Leif-Olof Wallin.

Säkerhet en viktig fråga
För företagen innebär utvecklingen förändrade arbetssätt. Men det håller inte att förkasta BYOD på grund av rädsla för ökade säkerhetsrisker och it-supportkostnader, som är de vanligaste invändningarna mot konceptet. Lösningar finns, menar Leif-Olof Wallin. 

– Vi ser att allt mer går mot ett containerbaserat sätt att arbeta, det vill säga du separerar den anställdes privata användning av enheten och skapar en företagsarea där information som rör arbetsgivaren kan samlas, säger han.

Den ökade it-supportkostnaden kan också stävjas genom en tydlig supportpolicy som anger vad man får hjälp med och inte, samt tidsbegränsningar och uppmuntran att dela supportkunskap mellan anställda snarare än att alltid vända sig till it-avdelningen för hjälp.

Sverige ligger i framkant
USA och norra Europa (däribland Sverige och England) ligger långt framme i utvecklingen. Leif-Olof Wallin och hans kollegor tittar just nu mycket på hur mobilitet kan samverka med sociala funktioner, arbete i molnet och förstås Big Data – analys av stora datamängder, som redan i dag är svårhanterligt för företag. Klart är att BYOD är här för att stanna. Nu handlar det mer om hur företagen förhåller sig till det.

– Det handlar inte om när och var företaget ska introducera BYOD, den som tror att de anställda i dag inte använder sina egna enheter i jobbsammanhang bör titta en gång till. Till exempel används mobilkameran ofta för att dokumentera whiteboardanteckningar – information som ofta kan vara känslig. Det är bättre att vara framsynt och istället säkerställa att de anställda har tydliga policier och verktyg att förhålla sig till i de här frågorna.

Relaterade länkar:
BYO(D) – händer det i ditt företag? >>
BYOB, att ta med sig sitt beteende >>

Här kommer du till Nyhetsbrevet >>

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar