tisdag 29 oktober 2013

Få har accepterat sänkt garantiränta

Få har accepterat sänkt garantiränta

Pension  
Länsförsäkringar försöker få kunder med traditionell försäkring att sänka sina garanterade räntor. Men hittills har bara 11 000 kunder tackat ja till erbjudandet. 

Du som är villig att sänka din garanterade avkastning från 5 eller 3 procent till 1 procent får lägre avgifter. Dessutom kanske din faktiska avkastning blir högre än tidigare.

Ungefär så lyder erbjudandet till de kunder i Länsförsäkringar som i dag garanteras mycket hög avkastning.
Tidigare i år gick  Länsförsäkringar ut med erbjudandet eftersom det är svårt för bolaget att uppnå de höga garantierna i en lågräntemiljö utan att ta hög risk. Och paradoxalt nog får bolaget inte ta hög risk på grund av just de höga garantierna.

De som kan tänka sig att sänka den garanterade avkastningen från mellan 3 och 5 procent till 1 procent slipper den fasta årliga avgiften på 240 kr, samt insättningsavgiften på 3 procent. Dessutom sänks kapitalavgiften från 0,75 procent till 0,45 procent och den icke garanterade återbäringsräntan höjs.

Få har tackat ja
Totalt har cirka 65 000 kunder som innehar ungefär 80 000 försäkringar fått erbjudandet. Men bara 11 000 har alltså accepterat erbjudandet.

Länsförsäkringar Liv säger i dag att det får ta tid att få kunderna att förstå det nya erbjudandet.
– Siffran ökar varje dag eftersom vi fortfarande har en jämn ström av kunder som kontaktar oss och tackar ja. Det är ju heller inget tidsbegränsat erbjudande utan står öppet för en lång tid framåt. Under 2014 kommer dessutom fler kunder att få möjlighet att byta till Nya Trad i och med att flera av våra produkter successivt kommer att anpassas för villkorsändring, säger Roger Lidberg, chef administration och produkt på Länsförsäkringar Liv.

Bra om man har lång tid kvar
Det är uppenbart att Länsförsäkringar har ett pedagogiskt problem att förklara för kunderna varför det är bra att avstå hög garanterad avkastning.
Men faktum är att det är ett bra erbjudande, i alla fall om du har lång tid kvar till pensionen. Det säger Max Matthiessens analyschef Anders Aronsson.

– Till skillnad från flera andra gånger då försäkringsbolag erbjuder villkorsändringar är det här ganska bra för kunden. Men det är viktigt att man tittar på hur stor andel garanti man har och hur lång tid man har kvar till pension, säger Anders Aronsson till Privata Affärer.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar