tisdag 29 oktober 2013

Stora affärer i sikte tack vare stora data - Computer Sweden

Stora affärer i sikte tack vare stora data - Computer Sweden

Trend 2014  

Svenska företag ligger i startgroparna för att på allvar satsa på big data-analyser.

Datamängderna växer lavinartat. Om svenska företag tidigare har förberett sig för att analysera stora data lossnar det nu ordentligt, spår Gartneranalytikern Dan Sommer.

- Framför allt är det konsumentdrivna företag och i marknadsfunktionen på företagen som en stor del av satsningarna sker. Företag i Norden har kommit långt i digitaliseringen och de som har data som affärsmodell satsar mest. Det betyder teleoperatörer, bank/försäkring och handel, säger han.

Big data handlar om stora ostrukturerade datamängder av allt från textfiler till loggar.

Den nya generationen nordiska bolag, som har online som kärnkompetens, är inte på samma sätt som storföretagen fast i gamla hjulspår.

- Det gäller exempelvis spelbolag med inriktningen nöjesspel och vadslagning, samt kreditinstitut och strömningstjänster. Även i banker och inom hälso- och sjukvårdsföretag pågår big data-projekt, säger Dan Sommer.

- Företag med stora mängder operativa data, exempelvis flygbranschen eller energibolag med vindturbiner, ligger också långt framme. Där försöker de hitta insikter i datamängder som tidigare ignorerats: i sensorer, mätare eller stora mängder väder- och vinddata.

Bakom big data ligger även virtualiseringstrenden som går ut på att lagra data på många olika ställen utan att användarna behöver hålla reda på exakt var de är lagrade. Därmed blir det möjligt att hantera stora datamängder och göra snabba och effektiva sökningar.

Fortfarande är big data-baserade analyser svåra att räkna hem och det är svårt för företagen att greppa vad de ska investera i för att få ett positivt utfall.

- Det är fortfarande väldigt mycket en teknikdiskussion. Just nu sker en inventering i företagen av affärsmodeller där affärsnyttan tydligt kan påvisas med big data. Marknaden kommer gradvis att ta fart efter den stiltje som har rått, kanske redan nästa år, säger Dan Sommer.

Enligt Gartner ökar andelen företag som investerar i big data med åtta procentenheter globalt förra året till 64 procent i år.

Ökningstakten ligger ungefär på samma nivå i Norden.

Det blir också allt vanligare att använda sociala verktyg med siktet inställt på analyser av big data, uppger Magnus Ericsson, företagsarkitekt på Affecto.

- Det stora intresset handlar om att sätta beslutsstödet i ett socialt sammanhang och att arbeta med flöden och beslutsprocesser.

Han framhåller att den typen av verktyg ser helt annorlunda ut än traditionellt beslutsstöd med strukturerade data och informationslager.

- Svårigheten är att få användarna att förstå vad det handlar om. När man talar om samarbetsinriktat beslutsstöd och sociala verktyg tror många att det handlar om Facebook. Det handlar om analyser av ostrukturerade data och att hitta nya former för samverkan i företagen, säger Magnus Ericsson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar