torsdag 28 november 2013

Business Intelligence - EVRY

Business Intelligence - EVRY

EVRY erbjuder tjänster inom alla faser av datalagerhantering, Corporate Performance Management och implementering av Business Intelligence. Vi ser till att ditt företag för vidare rätt information till rätt person vid rätt tillfälle. Du och dina kolleger ser sedan till att informationen används för att fatta bättre beslut inom företaget. 
 

En bra Business Intelligence lösning kan spela en aktiv roll för att skapa en konkurrensfördel för företaget.
Den kan bidra till att:
  • Bygga starkare kundrelationer
  • Optimera resultatdrivande strategier
  • Uppnå bättre kostnadseffektivitet
  • Förbättra produktiviteten
  • Man agerar utifrån trender och avvikelser
  • Modellera/förutspå nya affärsmöjligheter
Kritisk ledningsinformation ligger ofta väl fördold i många olika affärssystem. Att sammanställa, konsolidera och göra denna information tillgänglig för att ge företaget största möjliga fördel är förbundet med flera potentiella fallgropar. Utan ett genomtänkt och väl hanterat BI-initiativ kan man få en lösning som kännetecknas av varierande datakvalitet, många manuella procedurer, en hög risk för felkällor och komplicerat underhåll.

Vi vill att ni ska lyckas med ert BI-initiativ och tillhandahåller konsulter med hög kompetens och lång erfarenhet av alla faser av BI-implementering. EVRY är en av de ledande BI-leverantörerna i Norden, med drygt 100 specialiserade konsulter i Norge och Sverige inom områdena budgetering och prognoser, koncernkonsolidering, rapportering och analys, MBO, dashboards/portaler, datalagerhantering, dataintegration och datakvalitet.

EVRY - Årets SAS Partner 2013
Vi erbjuder våra tjänster på marknadsledande BI-plattformar från Microsoft, Oracle/Hyperion, SAS Institute, SAP, Informatica och QlikTech (QlikView). Vår produktportfölj är skalbar – från paketkoncept för marknaden för små och medelstora företag till datalagerhantering, CPM och BI-lösningar för stora företag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar