tisdag 19 november 2013

Fem saker som oroar med Big Data - CIO Sweden

Fem saker som oroar med Big Data - CIO Sweden

Big Data är ett avgörande fenomen som påverkar alla företag och organisationer, enligt Gartner.
Men det finns stora frågetecken att räta ut.


När Gartner-analytikern Frank Buytendijk höll sin föreläsning ”Big Data Strategy Essentials for IT and Business” var salen överfull.

Han började med att hänvisa till Gartners egen undersökning som visar att 64 procent av alla svaranden uppger att de redan arbetar med frågan om hur Big Data ska hanteras.

De man oroar sig för när det kommer till Big Data är enligt Gartner:

1. Brist på kunskap och kompetens.
Enligt Frank Buytendijk utnämde Harvard Busienss Review "data-analytiker" till 2013-års sexigaste yrke. Men än så länge har efterfrågan på dataanalytiker, matematiker och statistiker inte gett utslag på varken universitetsutbildningar eller i yrkeslivet. Inom en snar framtid kommer företagen att slåss om talanger inom dessa områden och det kommer att bli väldigt dyrt att hyra in kompetensen.

2. Hur ska informationen hanteras?
Information är den nya råoljan, den är värd mycket pengar så det gäller att hantera den på rätt sätt. Lyckligtvis blir Chief Data Officers allt vanligare menar Gartner. CDO:er (inte att förväxla med Chief Digital Officers som är den andra nya heta titeln i år) äger vissa processer och områden men en stor del av deras arbete går ut på att fungera som rådgivare och guida företaget i hur man bäst lagrar och använder sig av informationen.

3. Vilken infrastruktur och verktyg ska man använda?
Gartner förutspår data warehouses död. En av företagens viktigaste utmaningar blir att gå från data warehouses, som de ser ut idag, till logical data warehouses.

4. Hur använder man Big Data för att skapa värde?
Den fjärde frågan som leder till huvudbry för CIO:er är enligt Gartner hur man ska värdera information och använda den för att skapa värde.

5. Hur hanterar man risker?
Det femte orosmolnet är risker och hur man gör för att inte förlora kontrollen över den dyrbara informationen?

Att dra nytta av Big Data handlar enligt Gartner om att se kontexten. Informationen är oanvändbar om du inte kan skapa förståelse och nya insikter utifrån den. Men hur ser man kontexten? Ett av Frank Buytendijks tips är att be affärs- och marknadsavdelningen om hjälp. Där arbetar människor som har goda kunskaper om kontexten och som ibland har bättre koll på hur man kan använda Big Data än vad it-avdelningen själv har.
Men ofta är problemet att slutanvändarna inte vet vad de vill ha. Därför bör man söka sig utanför organisationen. Eftersom man aldrig är ensam om en idé eller tanke (det finns alltid någon som tänkt samma tanke eller haft samma snilleblixt) så finns det garanterat någon där ute som redan har testat det du står reda att testa. Detta kan du dra nytta av och anpassa till det egna företaget menar Frank Buytendijk.

När man ska närma sig stora informationsmängder är det svårt att veta vad man ska börja med. Frank Buytendijks tips är att titta på den data man redan har tillgång till inom företaget, operationell data och så kallad ”dark data”, information som samlats på hög och som du ännu inte gjort något med.
- Om man skulle gå igenom alla mejl som man haft i sin mejlbox så skulle man kunna hitta indikatorer för att förutsäga om ett projekt skulle lyckas eller misslyckas, säger Frank Buytendijk.

Sedan finns förstås kommersiell data, information du köper, information från sociala medier, offentlig information och sensordata- information från övervakningskameror och liknande. All denna data har du tillgång till men för att den ska bli användbar för ditt företag måste den först analyseras.

Gartner använder sig av en analystrappa med fyra steg: på det första steget finns deskriptiv analys, en ganska primitiv analysform som handlar om att beskriva den data vi har. På det andra steget finns diagnostisk analys. Diagnostisk analys innebär att vi kan använda oss av informationen för att förstå samband och ”göra en diagnos” av läget.

För tillfället är deskriptiv och diagnostisk analys det som företagen i huvudsak ägnar sig åt men inom en snar framtid kommer vi att nå det tredje steget på trappan: prediktiv analys. Då använder vi oss av information för att förutse skeenden. Slutligen kommer vi nå det fjärde steget på trappan: preskriptiv analys, något som innebär att vi kan förlita oss på att informationen vägleder oss.

Gartners Frank Buytendijk säger att 2013 är ett år av testande och experimenterande för att förstå vad Big Data är, hur du ska hantera den och vad den kan ge för fördelar åt ditt företag 2014. Företagen ställer frågor som leder till svar som leder till ytterligare frågor och på så sätt skaffar man sig mer och mer kunskap.

2014 kommer vi att bli mer klara över hur vi kan använda information för att skapa värde men redan 2015-2016 måste vi veta hur vi ska hantera och analysera Big Data.

Därför föreslår Frank Buytendijk att vi sätter igång direkt genom att börja med att titta på den data som finns inom företaget, när du fått en klar bild av vad du har börjar du undersöka systematisk innovation för att se hur denna data kan analyseras. Du bör också vända blicken utanför företaget för att leta efter någon som tidigare gjort det som du nu vill göra.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar